Arkivet, Thorvaldsens Museum

eller nulstil
Vælg år eller periode: 1770 1771 1775 1780 1781 1782 1785 1786 1787 1789 1790 1791 17921898
Søgningen gav 1091 hits
Vis: (se værker)
Dato Begivenhed Rejse/opholdssted Værkproduktion
19.11.1770 Thorvaldsen bliver født i København.
19.11.1770 - 1771 Bopæl i Grønnegade 7, sidebygningen, 2. sal, København.
1771 - antagelig 1775 Bopæl i Vingårdstræde 12, København.
Antagelig 1775 - 1780 Bopæl i Dronningens Tværgade, i et tagkammer i en bagbygning, København.
Antagelig 1780 - 1787 Bopæl i Ny Adelgade 12, København.
Antagelig 1785 - 1790 Et standur, N150.
1787 Arbejder på en buste i ler, der beses af guldsmeden Wilhelm Theodor Ferrini i Thorvaldsens hjem. Det vides ikke, hvem busten forestillede.
Senest marts 1787 Bopæl i Laksegade 20, stueetagen, København.
15.4.1787 Konfirmeres i Holmens Kirke i København.
Antagelig 1789 - 1790 Bopæl i Åbenrå 13, halvdelen af 1. sal, København.
Senest 14.9.1790 Marie Sophie Frederikke, portrætmedaljon, gips, ukendt opholdssted.
Fuldført 14.9.1790 Udfører Fama, Danmark og Norges skytsguder til en midlertidig triumfport på Kongens Nytorv ved kronprinsesse Marie Sophie Frederikkes ankomst til København.
1791 Bopæl i Store Brøndstræde eller Lille Brøndstræde, København.
1791 - 29.8.1796 Bopæl og arbejdsværelse i Åbenrå 13, hele 1. sal, København.
Senest 1793 Modellerer maleren og vennen Nicolaus Wolffs portræt (uvist om medaljon eller buste).
Antagelig 1793 Johanne Cathrine Rosing, A816.
1793 Simon Jensens børn, A766 og A769.
1793 Charlotte Kirstine Reiersen, A897.
1793 Eleonora Maria Jensen, A765, samt A768.
1793 Elisabeth Christine Saxtorph, A904.
1793 Holger Christian Reiersen, A896.
1793 Louise Augusta, A818.
1793 Matthias Saxtorph, A903.
1793 Michael Rosing, A815.
1793 Simon Jensen, A764, samt A767.
Efterår 1793 Medlem af Det dramatiske-literaire Selskab, også kaldet Borups Selskab.
1794 Døgnets tider, gipsrelief, Christian 8.s palæ, Amalienborg, København.
1794 Euterpe, statue, stuk, Christian 8.s palæ, Amalienborg, København.
1794 Terpsichore, statue, stuk, Christian 8.s palæ, Amalienborg, København.
1794 To muser, statuer, stuk, Christian 8.s palæ, Amalienborg, København.
1794 Årets tider, gipsrelief, Christian 8.s palæ, Amalienborg, København.
1794 Jon Erichsen, jf. afstøbninger A795 og A862.
1794 Olav Olavsen, tegning, uvist opholdssted.
Medio maj 1794 Portræt af Peter Olivarius Bugge, nu ukendt tegning, forlæg for kobberstikket E2297
Antagelig 19.5.1794 Deltager i sørgefest for afdøde Peter Olivarius Bugge på Skydebanen i København.
1795 A.P. Bernstorff, A724.
1795 A.P. Bernstorff, A856.
23.2.1795 Får besøg af portrætmaleren Hans Hansen i hjemmet Åbenrå 13, København.
Senest 1796 Bernt Anker?, A782.
Senest 1796 Cecilia Kirstine Monrad, A745 og A747.
Senest 1796 Peter Johan Monrad, A744 og A746.
Antagelig 1796 Ubekendt, A888.
1796 A.P. Bernstorff, A743.
1796 A.P. Bernstorff, A817.
Senest medio marts 1796 Peter Hanning Hammer, portrætmedaljon, ukendt opholdssted.
Senest 27.3.1796 Ernst Heinrich Løffler, A864 og A630.
31.3.1796 A.P. Bernstorff, A856, fremvises på Kunstakademiet for Arveprins Frederik.
Antagelig juni 1796 Mindeblad for Ole Johan Samsøe, tegning, forlæg for kobberstukken vignet i tidsskriftet Thalia.
30.8.1796 Fregatten Thetis letter anker fra Københavns red. Thorvaldsen forlader Danmark.
16.10.1796 Fregatten Thetis når Algier og efterlader dér sin ledsager, presentskibet Laurentius.
2.12.1796 Fregatten Thetis ankommer til Malta 2. gang, pestkarantæne indtil 18.12.
3.2.1797 Spiser hos Bourke og møder her Wilhelm Tischbein og Jørgen Scheel.
Tidligst 8.3.1797 - senest 1.3.1798 Bopæl i Via del Babuino 119, Rom.
Juni - december 1797 Tyge Rothe, A225.
Antagelig efterår 1797 A.P. Bernstorff, A208, omarbejdelse af A856.
September - december 1797 Carlo Francesco Bassi, A631.
Antagelig vinter 1797 - 1798 A.P. Bernstorff, marmor, Brahetrolleborg, Fåborg.
31.12.1797 Arresteres sammen med Carlo Francesco Bassi i forbindelse med optøjer på Piazza di Spagna. Løslades samme dag ved Francesco Piranesis hjælp.
Antagelig 1798 - 1804 Melpomene, kopi efter antikt forlæg, marmorbuste, Nysø.
15.2.1798 General Louis Alexandre Berthier (1753-1815) udråber en romersk republik på Kapitol.
Sommer 1798 Sender kasse fra Rom til Kunstakademiet i København bl.a. med Bacchus og Ariadne, A1 og Tyge Rothe, A225 til bedømmelse.
Senest juni 1798 Bacchus, buste i kolossalformat, sandsynligvis kopi efter antikt forlæg, antagelig modelleret og støbt i gips, næppe hugget i marmor. Uvist opholdssted.
Ultimo 1798 Thorvaldsens kasse med værker o.a. sendt fra Rom til Kunstakademiet ankommer til København. Kassen står uafhentet på Toldboden indtil eftersommeren 1799.
1799 Homer, A751.
1799 - 1800 Agrippa, A759.
1799 - 1800 Cicero, A760.
1799 - 1800 Cicero, A761.
Antagelig 1800 Melpomene, statue, antagelig gips, ødelagt af Thorvaldsen selv.
1800 Edmund Bourke, A900.
1800 - maj 1804 Bopæl i Via Sistina 141, 2. sal, tæt ved Piazza Barberini, Rom.
Januar - oktober 1800 Rafael, A752
1801 Mathias Saxtorph, A899. Thorvaldsen lod en anden udføre denne buste.
Forår 1801 Modellerer portrætbuste af Johan Jacob Ekman, ukendt opholdssted.
5.6.1802 J.L. Lund ankommer til Rom og bosætter sig i Palazzo Galloppi Volpi, Via del Quirinale 21.
10.12.1802 Fregatten Triton ankommer til København med fem kasser fra Thorvaldsen i Rom. Kasserne anbringes på Toldboden og står uafhentede indtil i al fald efteråret 1803.
19.3.1803 Fest i anledning af afstøbningen af Jason med det gyldne skind, A52. Thorvaldsen laurbærkrones af Ida Brun.
November 1803 Herman Schubart opfordrer sin søster Charlotte Schimmelmann til at tale Thorvaldsens sag i København.
November 1803 - januar 1804 Adam Gottlob Detlef Moltke, A212.
November 1803 - januar 1804 Ivan Vorontsov?, A302.
November 1803 - januar 1804 Jevdokija Ivanovna Golitsyna, jf. A304.
Primo 1804 - april 1804 A.P. Bernstorff, A209.
1804 - marts 1806 A.P. Bernstorff, A207, formindsket udgave af A209.
7.1.1804 Thorvaldsens mor Karen Thorvaldsen dør i København.
Maj 1804 - 24.3.1844 Bopæl i det romerske pensionat Casa Buti, Via Sistina 46, 1. sal, Rom.
Tidligst 9.7. - senest 6.8.1804 Herman Schubart, A718.
Tidligst august 1804 - senest 1810 Cicero, kopi efter antikt forlæg, marmorbuste, ukendt opholdssted.
Påbegyndt 6.8.1804 Jacqueline Schubart, A719.
Antagelig 1805 - 1806 Christoph August Tiedge, A851.
Antagelig 1805 - 1806 Christoph August Tiedge, marmor, ukendt opholdssted.
Antagelig 1805 - 1806 Elisa von der Recke, A852.
Antagelig 1805 - 1806 Elisa von der Recke, A869.
1805 Conrad Rantzau, A211.
1805 - 1806 Christoph August Tiedge, A240.
1805 - 1806 Elisa von der Recke, A879.
Antagelig forår 1805 Portrætbuste af Caroline von Humboldt modelleres. Originalmodellens opholdssted kendes ikke, men marmoreksemplaret var indtil 1945 på Schloss Tegel, Berlin, og er nu på Eremitagemuseet, Sankt Petersborg.
Primo marts 1805 C.F.F. Stanley foreslår, at Gotskalk Thorvaldsen optages i stiftelsen Vartov i København.
Sommer 1805 - marts 1806 Herman Schubart, A219.
1.6.1805 Gotskalk Thorvaldsen optages som lem i stiftelsen Vartov i København.
August 1805 - marts 1806 Jacqueline Schubart, A220.
Efterår 1805 Caroline von Humboldt, marmorbuste udført efter model fra samme forår, Schloss Tegel, Berlin indtil 1945, nu på Eremitagemuseet, Sankt Petersborg.
28.9.1805 Caspar Bartholin dør. Thorvaldsen tager hans dødsmaske, der senere er forlæg for A227.
18.11.1805 Thorvaldsens nære ven C.F.F. Stanley dør.
Antagelig 1806 Jacob Laurids Thrane, A881.
1806 Herman Schubart, A812.
1806 Jacqueline Schubart, A813.
Antagelig juni 1806 Jacob Baden, A802.
Juni - september 1806 Jacob Baden, A863.
24.10.1806 Thorvaldsens far Gotskalk Thorvaldsen dør i stiftelsen Vartov i København.
31.12.1806 C.F. Hansen bestiller fire relieffer til Christiansborgs facade, der senere bliver til Herkules og Hebe, jf. A317, Hygieia og Æskulap, jf. A318, Minerva og Prometheus, jf. A319 og Nemesis og Jupiter, jf. A320. Desuden bestiller han de aldrig udførte værker til facaden af Råd- og Domhuset i København.
29.4.1807 Marcus Gerhard Rosencrone bestiller en buste af sin afdøde svigerfar Henrik Hielmstierne. Busten modelleres dog først antagelig 1812, jf. A210.
Senest 6.6.1807 Jacob Laurids Thrane, Dep.36.
1808 Wilhelm von Humboldt, A237.
1809 Ida Brun, A218.
1809 Sophie Dorothea Høyer, A228.
10.2.1809 Georg Zoëga, C761r, portrætteres på sit dødsleje.
Senest 19.11.1809 Ida Brun, A810.
Antagelig 1810 Alexandra von Dietrichstein, A238.
1810 Bertel Thorvaldsen, A223.
Marts 1810 Vincenzo Camuccini, A282.
Tidligst april 1810 Vincenzo Camuccini, A281.
11.8.1810 J.L. Lund rejser fra Rom til København i selskab med Friederike Brun og Ida Brun.
Ultimo august 1810 Ankommer til Montenero. Den første del af rejsen gøres i selskab med Ida og Friederike Brun.
19.11.1810 J.L. Lund ankommer til København fra Rom.
Senest 5.3.1811 Bertel Thorvaldsen, en version af A223, bestilles i marmor af Hans West til Kunstakademiet i København.
22.5.1811 Relieffer og buste til Gravmæle over Auguste Böhmer, A700, A701, A702 og A703, bestilles. Udformningen debatteres med F.W.J. Schelling året igennem.
Antagelig sommer 1811 Et marmorbrud med hvidt marmor opdages i Norge.
Fuldført 1812 Sophie Dorothea Høyer, A763.
Antagelig sommer 1812 Henrik Hielmstierne, A210.
Tidligst august 1812 - senest 1819 Henrik Hielmstierne, marmorbuste, Det Kongelige Bibliotek, jf. A210.
Antagelig december 1812 Modellering af reliefferne til Gravmæle over Auguste Böhmer, A614,1, A614,2, A614,3 og busten til samme, jf. A703, påbegyndes.
3.7.1813 C.W. Eckersberg ankommer til Rom.
5.7.1813 C.W. Eckersberg flytter ind i Casa Buti, hvor også Thorvaldsen bor.
Tidligst 9.7.1813 Rejser fra Rom med kurs mod Montenero i selskab med Herman Schubart. Hundene Perucca og Teverino i pleje hos Rudolf Schadow.
September 1813 Modellerer portrætbuste af Pietro Benvenuti i Firenze, nu ukendt opholdssted. Marmorversion hugget i løbet af 1814.
12.11.1813 Hjemkomst til Rom.
25.11.1813 Spiser hos den tyske officer Wilhelm Huth sammen med den danske arkitekt Peder Malling, den tyske arkitekt G.F. Hetsch og den danske maler C.W. Eckersberg.
31.12.1813 Spiser og fejrer nytår hos den tyske officer Wilhelm Huth sammen med den danske arkitekt Peder Malling, den tyske arkitekt G.F. Hetsch, den danske maler C.W. Eckersberg og nordmanden Baron Brown.
Antagelig 1814 - 1820 Anna Potocka?, A251.
1814 Edward Pellew, A260. To marmorudgaver på Canonteign, Devon.
14.1.1814 Deltager i fejringen af Herman Schubarts fødselsdag i Rom sammen med C.W. Eckersberg, Peder Malling og Wilhelm von Huth, men uden fødselarens tilstedeværelse.
Senest 24.7.1814 Gravmæle over Auguste Böhmer, A700, A701, A702 og A703, står færdigt i marmor.
8.8. - 8.9.1814 C.W. Eckersberg maler sit berømte Portræt af Bertel Thorvaldsen, i dag på Kunstakademiet.
25.11.1814 Fanny Caspers og Thorvaldsen mødes første gang i billedhuggerens værksted under Caspers første besøg i Rom.
Vinter 1814 - 1815 John Russell bestiller to relieffer (jf. A490 og A492) samt en portrætstatue af Georgiana Elizabeth Russell (jf. A173). Alle tre værker i marmor, Woburn Abbey, Bedfordshire, England.
Vinter 1814 - 1815 Busten Georgiana Elizabeth Russell, A315, udføres; formentlig som forstudie til portrætstatuen af samme, jf. A173.
31.12.1814 Fejrer nytår hos Wilhelm Huth sammen med Peder Malling, G.F. Hetsch, C.W. Eckersberg og Baron Brown.
Antagelig 1815 - 1816 Maria Aleksejevna Narysjkina, A248.
Antagelig 1815 - 1816 William Bentinck, A261. I marmor på Welbeck Abbey, North Nottinghamshire.
1815 Catharina di Branciforte, A276.
1815 Georg Wilhelm Wilding, A275.
1815 Jelizaveta Aleksejevna Osterman-Tolstaja, A167.
1815 - oktober 1819 Jelizaveta Aleksejevna Osterman-Tolstaja, marmorstatue, Eremitagen, Skt. Petersborg (jf. A167).
Senest 8.1.1815 Portrætbuste af Pietro Benvenuti, marmor, 71 cm, i dag på Benvenutis gravmæle i San Lorenzo, Firenze. Sandsynligvis udført af Giovanni Antonio Santarelli.
Antagelig sommer 1815 Døbefont, jf. A555,1, A555,2, A555,3, A555,4, marmor, Brahetrolleborg kirke, Fyn. Afsendes fra Livorno og ankommer til København om efteråret.
29.7.1815 Følger Wilhelm Huth med familie samt Peder Malling og G.F. Hetsch, der alle forlader Rom, til den første poststation udenfor Rom (La Storta) sammen med C.W. Eckersberg.
September 1815 J.L. Lund rejser fra København med kurs mod Rom.
3.10.1815 Jelizaveta Aleksejevna Osterman-Tolstaja bestiller relieffet Victoria bekranser en falden kriger. Relieffet kendes ikke i dag. Tegningerne C135r, C136, C197r og C204v rummer antagelig skitser hertil.
6.10.1815 Forærer maleren C.W. Eckersberg en guldring med en kostbar antik safir, hvori motivet Amor og Bacchus, jf. A797, er indgraveret.
10.10.1815 Tager på en kort tur til Tivoli i selskab med C.W. Eckersberg.
13.10.1815 Hjemkomst til Rom.
17.10.1815 Tager på en tur til Albano og Ariccia i selskab med C.W. Eckersberg.
22.10.1815 Hjemkomst til Rom.
14.11.1815 - 1844 Værksteder i Vicolo delle Colonnette 20, Piazza Barberini, Rom. Gaden kaldes i dag Vicolo Barberini.
Antagelig 1816 - 1817 Anne Bingham?, A308.
Antagelig 1816 - 1817 Elizabeth Vernon?, A311.
Antagelig 1816 - 1817 Georgiana Bingham?, A313.
Antagelig 1816 - 1819 Ubekendt, A292.
Antagelig 1816 - 1819 Ubekendt, A306.
Antagelig 1816 - 1819 Ubekendt, A314.
Antagelig 1816 - 1819 Modellerer en portrætbuste af en Valletort, der senest 1819 udføres i marmor. Busten kendes ikke i hverken originalmodel eller marmorversion.
1816 Catharina di Branciforte, A891.
1816 Georg Wilhelm Wilding, A890.
1816 Mary Ann Montagu, A267.
1816 Michael Coronini-Cronberg, A301.
2.1.1816 Spiser frokost med C.W. Eckersberg.
Forår 1816 Alexander Baillie, A262.
Forår 1816 Hans Carl Knudtzon, A231.
Forår 1816 Jørgen von Cappelen Knudtzon, A230.
Medio marts 1816 Deltager antagelig i en fest med et særlig norsk tema, muligvis foranlediget af de to nordmænd, Jørgen Knudtzons og Hans Carl Knudtzons afrejse fra Rom 19.3.1816.
19.3.1816 Jørgen og Hans Carl Knudtzon (samt efter al sandsynlighed også Alexander Baillie) rejser fra Rom.
5.4.1816 Forærer C.W. Eckersberg en samling kobberstik.
12.5.1816 Afskedsfest for C.W. Eckersberg arrangeret af J.L. Lund. Talrige tyske kunstnere til stede og sandsynligvis også Thorvaldsen.
Fuldført 12.5.1816 C.W. Eckersberg, A224.
13.5.1816 C.W. Eckersberg forlader Rom. Han følges kl. 6 om morgenen et stykke på vejen af bl.a. Thorvaldsen, Johan Niklas Byström og J.L. Lund.
Sommer 1816 William Haldimand bestiller en buste af sig selv. Busten er, hvis overhovedet udført, i dag ukendt.
Antagelig 1817 Henry Thomas Hope?, A266.
Antagelig 1817 - 1818 Giovanni Battista Sommariva, A272.
Antagelig 1817 - 1818 Giovanni Battista Sommariva, A273.
Antagelig 1817 - 1818 Marie Louise Playdeux?, A310.
Påbegyndt 1817 - fuldført 1819 Thomson Henry Bonar, A893.
Påbegyndt tidligst 1817 George Granville Leveson Gower, jf A259, buste, marmor, ukendt opholdssted.
1817 Edward Divett, A263.
1817 George Granville Leveson Gower, A259.
1817 Harriet Frances Pellew, A309.
1817 Louisa Hope, A264.
1817 Thomas Hope, A298.
Tidligst 1817 Adrian John Hope, A826.
Tidligst 1817 Giovanni Battista Sommariva, A741.
Tidligst 1817 Thomas Hope, A823.
14.1.1817 Relieffrisen Jesu liv bestilles i gips af kronprins Ludwig af Bayern. Relieffrisen, som senere blev bestilt i marmor, kendes ikke i dag. Tegningerne C190, C191r, C191v, C193 og C194 er muligvis skitser hertil.
Tidligst 20.1.1817 - senest 1.5.1818 Georgiana Elizabeth Russell, jf. A173, står færdig i marmor. Woburn Abbey, Bedfordshire, England.
Forår 1817 Nicolaus Esterházy, A293.
Forår 1817 En gruppe af Thorvaldsens venner og kolleger beder Henri Francois Brandt om at udføre en medalje til danskerens ære. Medaljen, F1, gengiver Thorvaldsens portræt og relieffet A genio lumen, jf. A518.
7.3.1817 Indledende kontakt vedr. rytterstatuen af Józef Poniatowski, jf. A123, A124, A125, A126 og A249.
Antagelig 17.3. - 7.6.1817 Henri François Brandt, A241.
29.4. - 20.5.1817 George Gordon Byron, A257.
3.5.1817 Monumentet for Thomas Maitland bestilles (buste i gips, A258, og relief, A600).
Tidligst 20.5.1817 George Gordon Byron, A717.
Fuldført 5.7.1817 Danserinde, A178, er formet i gips.
Antagelig 1818 Anne Newburgh, A889.
Antagelig 1818 Christina Alexandra Egypta Bonaparte?, A635.
Antagelig 1818 Modellerer buste af Francis Basset, der siden udføres i marmor; uidentificeret.
Antagelig 1818 - 1819 Caspar Bartholin, A227.
1818 Cristino Rasponi, A297.
1818 Jane Craufurd, A307.
1818 Karl von Seinsheim?, A290.
1818 Maria Fjodorovna Barjatinskaja, A250, forarbejde til A171.
1818 Wilhelmine Benigna Biron, A720.
1818 Wilhelmine Benigna Biron, A811.
Tidligst 1818 Christina Alexandra Egypta Bonaparte?, A726.
1818 - fuldført 1819 Jane Craufurd, A898.
1818 - januar 1819 Kristus overdrager nøglerne til Peter, A565.
Antagelig forår 1818 Gravmæle over Anthony James Radcliffe, jf. A622 og A740, bestilles.
Forår 1818 George Agar Ellis, A299.
Forår 1818 Ludwig (1.), A233.
Forår 1818 Bestilling på Gratierne lytter til Amors sang, jf. A602, til monument for Andrea Appiani.
Forår 1818 Modellerer formentlig Veronica Zauli Guarini, buste i gips, opholdssted ukendt.
Senest 10.3.1818 Påbegynder modelleringen af portrætbusten Gustav von Ingenheim, men busten bliver antagelig ikke færdiggjort.
Senest 22.4.1818 På initiativ af Karl Pfyffer von Altishofen indledes forhandlinger vedr. bestillingen af Døende løve (Schweizerløven), jf. A119.
Juni 1818 Modellerer en ny buste af Caroline von Humboldt, da den første fra 1805 ikke var tilfredsstillende. Opholdsted ukendt.
15.6.1818 Frederik 6. bestiller Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A503, i marmor til Christiansborg Slot.
Senest juli 1818 Ivan Ivanovitj Barjatinskij besøger Thorvaldsens værksted og bestiller marmorstatuen af Maria Fjodorovna Barjatinskaja, A171.
4.8.1818 Indgår skriftlig kontrakt med Ivan Ivanovitj Barjatinskij om udførelse af Maria Fjodorovna Barjatinskaja, A171.
Efterår 1818 Maria Fjodorovna Barjatinskaja, A172.
Efterår 1818 Thomas Maitland, A258 og Minerva, sandheden og løgnen, A600.
Tidligst september 1818 - senest 1821 Giovanna Nugent, A239, bestilles og modelleres.
9.10.1818 B.S. Ingemann og Frederik Schmidt ankommer til Rom.
10.10.1818 B.S. Ingemann, Frederik Schmidt og H.F.J. Estrup besøger Thorvaldsen i hans værksted i Rom.
11.10.1818 B.S. Ingemann, Frederik Schmidt og H.F.J. Estrup besøger Thorvaldsen i hans hjem i Casa Buti, og beser derefter hans værksted, ligesom dagen før.
Fuldført senest 25.10.1818 Minerva, sandheden og løgnen, A600.
Ultimo oktober 1818 Kongen af Begge Sicilier Ferdinand 1. besøger Thorvaldsen i hans værksted.
7.11.1818 Får besøg af B.S. Ingemann og Frederik Schmidt i sit værksted.
Vinter 1818 - 1819 François Gabriel de Bray bestiller sin buste, jf. A300 og gipsafstøbning A721, sammen med Natten, jf. A369 og Dagen, jf. A370,
3.12.1818 Får besøg af Frederik Schmidt. Senere om aftenen på Caffè Greco, dernæst til sangarrangement, og dernæst på Caffè Nuovo.
12.12.1818 Får besøg af Frederik Schmidt. Thorvaldsen besværer sig over den biografi, han skal levere til Ordenskapitlet.
25.12.1818 Jule-”gudstjeneste” hos Thorvaldsen med deltagelse af alle danske i Rom. Frederik Schmidt holder prædikenen.
26.12.1818 Spiser aftensmad hos Jørgen Knudtzon i selskab med bl.a. B.S. Ingemann og H.F.J. Estrup.
29.12.1818 Thorvaldsen retter på Hermann Ernst Freunds buste af B.S. Ingemann (modelleret 1818, marmor 1820 på Ny Carlsberg Glyptotek).
31.12.1818 Holder nytårsaften hos Catharina Maria Bügel i selskab med de øvrige danske i Rom.
Ultimo 1818 Wilhelmine Benigna Biron, A312.
Antagelig 1819 - 1825 Maria Fjodorovna Barjatinskaja, A171.
1819 Fru von Krause A244.
1819 Józef Poniatowski, A249.
2.1.1819 Spiser aftensmad hos Jørgen Knudtzon i selskab med bl.a. Jens Jacob Keyser og Frederik Schmidt.
3.1.1819 Aftenselskab i Catharina Maria Bügels romerske bolig. Til stede er bl.a. B.S. Ingemann, J.L. Lund og Frederik Schmidt.
7.1.1819 Aftenselskab i Catharina Maria Bügels romerske bolig. Til stede var bl.a. H.F.J. Estrup og Frederik Schmidt.
8.1.1819 Til middag hos Katherine Sophie de Bray i selskab med Franziska Caspers, Henriette Herz og en uidentificeret Antonelli.
14.1.1819 Aftenselskab i værtshuset Sciarra med deltagelse af bl.a. Hermann Ernst Freund, C.A. Jensen og Herman Schubart, hvis fødselsdag fejres.
20.1.1819 Thorvaldsen er syg. Får besøg af Jørgen Knudtzon, Alexander Baillie og Frederik Schmidt.
21.1.1819 Thorvaldsen har det bedre. Får besøg af Frederik Schmidt, der afleverer to nyskrevne digte til ham.
28.1.1819 Frederik 6.s fødselsdag fejres af de danske i Rom på værtshuset Armelino omkring C.A. Jensens tegnede portræt af kongen. Viser afsynges af Frederik Schmidt og B.S. Ingemann.
Festen fortsatte senere om aftenen i Catharina Maria Bügels romerske bolig.
28.1.1819 P.O. Brøndsted ankommer til Rom.
28.1.1819 Udnævnes til medlem af Skydeselskabet, København.
31.1.1819 Besøg af B.S. Ingemann, Frederik Schmidt, H.F.J. Estrup og P.O. Brøndsted. Herman Schubarts økonomiske situation drøftes.
1.2.1819 Frederik Schmidt besøger Thorvaldsen og hans værksted i selskab med nogle englændere.
4.2.1819 Til muntert aftenselskab i Catharina Maria Bügels romerske bolig. Til stede er B.S. Ingemann, Frederik Schmidt, P.O. Brøndsted, N.C. Lunzi, C.A. Jensen m.fl.
5.2.1819 Besøger Frederik Schmidt.
11.2.1819 Aftenudflugt til Colosseum i måneskin og kirken S. Gregorio, antagelig S. Gregorio Magno al Celio med bl.a. P.O. Brøndsted, N.C. Lunzi, Hermann Ernst Freund, C.A. Jensen, Frederik Schmidt og Catharina Maria Bügel. Selskabet fortsætter hjemme hos sidstnævnte.
14.2.1819 Aftenselskab i Catharina Maria Bügels romerske bolig med bl.a Frederik Schmidt og Jørgen Knudtzon.
17.2.1819 Aftenselskab i Catharina Maria Bügels romerske bolig med bl.a Frederik Schmidt og Julius Schnorr von Carolsfeld.
18.2.1819 Får besøg af Jørgen Knudtzon, Alexander Baillie og Frederik Schmidt.
20.2.1819 Aftenselskab hos Jørgen Knudtzon med bl.a. B.S. Ingemann, Frederik Schmidt og H.F.J. Estrup. Selskabet fortsatte til Catharina Maria Bügel.
21.2.1819 “Gudstjeneste” hos Thorvaldsen med deltagelse af danskere i Rom. Frederik Schmidt holder prædikenen.
21.2.1819 Selskab om aftenen hos P.O. Brøndsted med deltagelse af de danske i Rom. Ved midnat afgang til karneval på Teatro d’Aliberti. Thorvaldsen sørger for en Pulcinella-dukke til Frederik Schmidt.
24.2.1819 Dagen før sin afrejse til Napoli tager Frederik Schmidt afsked med Thorvaldsen, som forærer ham et eksemplar af medaljen F2 og nogle kobberstik af Alexanderfrisen, Natten og Dagen.
Forår 1819 Jurij Aleksándrovitj Golóvkin, A288.
12.3.1819 Middag hos Giovanni Raimondo Torlonia i selskab med P.O. Brøndsted, A.C. Gierlew og Peder Hjort.
Fuldført april 1819 Fuldfører originalmodellen til Gratierne og Amor, A29.
April 1819 Christian Carl Friedrich August, A204.
April 1819 Friedrich August Emil, A206.
12.4.1819 Kejser Frans 1. af Østrig besøger Thorvaldsens værksteder.
Senest 25.5.1819 Hovedet af kolossalbusten Thomas Maitland, jf. A258, støbes i bronze hos Jollage & Hopfgarten til monumentet over Maitland. Busten gik tabt under Anden Verdenskrig.
Primo juni 1819 Thorvaldsen modellerer busten af Clemens Metternich, jf. A235, i dagene omkring 12.6.1819.
15.7.1819 Besøger Enrico Mocenni i Siena sammen med bl.a. Conrad Rantzau og Jørgen Conrad de Falsen.
Antagelig 1.9. - 4.9.1819 Ophold i kurbyen Bad Ems. Møder her for første gang prins Christian (8.) Frederik.
20.9.1819 Ankommer til Slesvig tidlig morgen. Ser Hans Brüggemanns alter i domkirken. Fejres ved frokostselskab hos advokaten Christian Friedrich Jasper (1786-1847). Schack von Staffeldt holder en skål. Overnatter i byen.
Oktober 1819 - 1821 Clemens Metternich, A234.
Senest 2.10.1819 Minerva, sandheden og løgnen, jf. A600, og den nedre del af busten Thomas Maitland, jf. A258, støbes i bronze hos Jollage & Hopfgarten til monumentet over Thomas Maitland. Busten gik tabt under Anden Verdenskrig, relieffet befinder sig på Byzantine Museum of Zakynthos.
3.10.1819 Ankommer til København for første gang siden sin afrejse 30.8.1796.
3.10.1819 - 11.8.1820 Bopæl og værksted i professorbolig på Charlottenborg, Kongens Nytorv 1, København.
5.10.1819 Indtræder i Kunstakademiet, København som professor ved modelskolen.
6.10.1819 En deputation af studenter lykønsker Thorvaldsen i anledningen af hans hjemkomst til Danmark.
9.10.1819 Tilbringer sandsynligvis aftenen i Friederike Bruns hjem i Bredgade, København.
10.10.1819 Hyldes i det Moltkeske maleri-galleri i Bredgade, København med en tale af Niels Henrik Weinwich. Adskillige kunstnere og embedsmænd deltager.
13.10.1819 Borups Selskab holder fest for Thorvaldsen i anledning af hans tilbagekomst til Danmark. Tre sange dedikeret til Thorvaldsen synges.
14.10.1819 Deltager i prinsesse Vilhelmines optagelse i Skydeselskabet. Genser bl.a. Jens Kragh Høst.
16.10.1819 Deltager i overdådig fest på Den Kongelige Skydebane med et par hundrede deltagere. Der afholdes taler, afsynges sange og affyres kanoner til Thorvaldsens ære.
20.10.1819 Står fadder for Waldemar Henrik Rothes søn, Frode Rothe (1818-1846), Vartov Kirke, København.
30.10.1819 Til fest i selskabet Clio i anledning af dronning Marie Sophie Frederikkes fødselsdag. Jens Baggesen deklamerer et hyldestdigt.
8.11.1819 Thorvaldsen mødes første gang med Kirkebygningskommissionen vedrørende udsmykningsopgaver til Vor Frue Kirke i København.
24.11.1819 Deltager, efter indbydelse fra A.W. Hauch, i Slotsbygningskommissionens møde, hvor Thorvaldsen modtager nye bestillinger, blandt andet en Kristus-figur, jf. A82, til Christiansborg Slotskirke.
Vinter 1819 - 1820 Caroline, A193.
Vinter 1819 - 1820 Frederik 6., A191.
Vinter 1819 - 1820 Marie Sophie Frederikke, A192.
Vinter 1819 - 1820 Vilhelmine, A194.
Vinter 1819 - 1820 Frederik (7.), A199.
27.12.1819 Slotsbygningskommissionen bestiller Kristus, jf. A82, i marmor til Christiansborg Slotskirke. Statuen endte senere i stedet i Vor Frue Kirke, København.
Antagelig 1820 Dreng med en hund, A185, muligvis forarbejde til frontongruppen Johannes Døberens prædiken (A59-A70), modelleret 1821-1822 og opstillet over hovedindgangen til Vor Frue Kirke, København.
1820 Tre engle med en guirlande, relief, gips. Opsat som frise i gips i kuppeltamburet, Christiansborg Slotskirke, København (jf. fortegninger: C221r og C222).
1820 Alexander 1., A246.
1820 Frederik 6., A859.
1820 Marie Sophie Frederikke, A860.
Tidligst 1820 Caroline, A857.
1820 - 1821 Caroline Amalie, A198.
1820 - 1821 Caroline Amalie, A754.
6.1.1820 Christian (8.) Frederik skriver fra Rom til Thorvaldsen i København og beder ham at overveje at udføre et gravmæle over Abildgaard.
15.2.1820 Står fadder for M.F. Liebenbergs datter, Maria Sophia Fredericka Liebenberg i Vartov Kirke, København.
Antagelig fuldført marts 1820 Gravmæle over Anthony James Radcliffe, jf. A622 og A740.
15.3.1820 Otto v. Huhn opfordrer Thorvaldsen til at udføre en skitse til frihedsmonument for Alexander 1. Thorvaldsen udfører dog ikke monumentet.
4.4.1820 Kristi dåb, jf. A557, og Nadveren indstiftes, jf. A558, bestilles i marmor af forening ved Adam Wilhelm Moltke og Nicolai Holten. I dag i Vor Frue Kirke, København.
10.4.1820 Deltager sammen med blandt andre Baggesen, Rahbek, Oehlenschläger, Ingemann og Jens Kragh Høst i afskedsfest for digteren C. Pram.
22.4.1820 Frederik 6. godkender, at en Kristus-statue, jf. A82, af Thorvaldsen opstilles på alteret i Vor Frue Kirke i København i stedet for en altertavle af J.L. Lund.
23.5.1820 Står fadder for J.P. Mynsters søn, Christian Ludvig Nicolai Mynster (1820-1883), Vor Frue Kirke, København.
Tidligst 13.6. - senest 17.6.1820 J.C. Dahl påbegynder sin rejse fra Dresden til Italien.
28.6.1820 Afskedsfest på Den Kongelige Skydebane, i hvilken bl.a. repræsentanter for Københavns kommunale myndigheder deltager.
24.7. - 7.8.1820 J.C. Dahls første ophold i Rom.

Indlogeret på Caffè Greco, på udflugt til Tivoli, besøger Thorvaldsens atelier, og møder G.E. Freund, C.A. Jensen, C.C. Vogel m.fl.

Senest 10.8.1820 Peter Wilhelm Kolderup Rosenvinge, A915.
11.8.1820 Afrejse kl. 14.30 fra København mod Italien i selskab med Simon Christian Pontoppidan.
En gruppe venner følger ham til Roskilde Kro ved Vridløselille.
12.8.1820 Deltager under opholdet på Gisselfeld i forlovelsesfesten for Louise Danneskiold-Samsøe og hertugen af Augustenborg Christian Carl Friedrich August.
13.8.1820 Louise Danneskiold-Samsøe, A216, modelleres på Gisselfeld.
14.8.1820 Conrad Danneskiold-Samsøe, A214, modelleres på Nordfeld.
5.10. - 14.10.1820 Alexander 1., A715 sidder model for sit portræt i Warszawa.
31.10.1820 Monument over Karl Philipp von Schwarzenberg (skitse A120) bestilles af Frans 1. i Troppau / Opava. Monumentet blev ikke udført.
8.11.1820 Gulvet i et af Thorvaldsens værksteder i Rom styrter sammen. Originalmodellen til Ganymedes med Jupiters ørn, jf. A45, knuses, og marmoreksemplarer af Hyrdedreng, jf. A177 og Den triumferende Amor, jf. A22, beskadiges.
26.11.1820 Afrejse fra Wien.
1.12.1820 Christian Frederik og hans følge ankommer til Rom efter et længere ophold i Napoli-området.
Senest 17.12.1820 Monumentet for Thomas Maitland opstilles på Zante (jf. portrætbusten, A258, og relieffet, A600).
28.12.1820 Påbegynder modelleringen af Caroline Amalies buste, A716, i Palazzo Negroni.
28.12.1820 Thorvaldsens tilbagevenden til Rom fejres i Palazzo Fiano, Piazza di San Lorenzo, af et stort selskab af danske og tyske kunstnere samt Christian (8.) Frederik. To sange af henholdsvis August Kestner og Carl Otto afsynges.
30.12.1820 Modellerer Caroline Amalies buste, A716, i Palazzo Negroni.
Antagelig 1821 George Agar Ellis, jf. A299, marmorbuste, Holdenby House, Northampton.
Antagelig 1821 Giovanni Battista Sommariva, A274.
Antagelig 1821 - 1824 Anne Bingham?, jf. A308, marmorbuste, National Gallery of Art, Washington.
Antagelig 1821 - 1824 Georgiana Bingham?, jf. A313, marmorbuste, ukendt opholdssted.
1821 Apollinaris, A186.
1821 Alexander 1., A883.
1821 Karl Philipp von Schwarzenberg, A725.
1821 Monument over Karl Philipp von Schwarzenberg, A120.
7.1. - 13.1.1821 Modellerer busten Christian (8.) Frederik, jf. A197.
Fuldført senest 24.1.1821 Karl Philipp von Schwarzenberg, A236.
Antagelig 23.2.1821 - 26.2.1821 Thorvaldsen og Rudolf Schadow modellerer, mens andre kunstnere tegner den billedskønne pige Vittoria Caldoni i Franz Ludwig Wilhelm von Redens hjem i Rom, jf. Vittoria Caldoni, A279.
2.3.1821 Christian (8.) Frederik foreslår Hermann Ernst Freund noget andet arbejde, som erstatning for tabt apostel-bestilling. Thorvaldsen lover straks at påbegynde Kristus, jf. A82, og de tolv apostle til Vor Frue Kirke i København, jf. A86, A87, A89, A91, A93, A96, A98, A99, A101, A103, A105, A108.
Maj 1821 J.C. Dahl, A229, modelleres.
23.6.1821 - 29.12.1821 Marmorversionen af portrætbusten fra 1818 af Caroline von Humboldt er under arbejde i værkstedet. Antagelig fuldføres den ikke. Evt. opholdssted kendes ikke i dag.
10.8.1821 Døende løve (Schweizerløven), jf. A119, i Luzern afsløres under overværelse af bl.a. prins Christian (8.) Frederik. Thorvaldsen er ikke til stede.
Ultimo 1821 Gratierne lytter til Amors sang, jf. A602, til monumentet over Andrea Appiani modelleres.
Antagelig senest 1822 Buste af Giovanna Nugent, jf. A239, marmor, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja (det maritime og historiske museum) Rijeka, Kroatien.
Antagelig 1822 Andrea Appiani, A629.
Antagelig 1822 - 1823 Henry Thomas Hope, A265.
1822 Juliane Sophie, A202.
Fuldført senest 13.2.1822 Christian Carl Friedrich August, A203.
Fuldført senest 13.2.1822 Friedrich August Emil, A205.
Forår 1822 Friedrich Wilhelm Carl Ludwig, A201.
24.5.1822 Skænker Caritas, marmorrelief, (Vor Frue Kirke, København, jf. A598) til den gældsfængslede Hans Henrik Gunnerus i Frederiksten i Norge.
Sommer 1822 Apollinaris, jf. A186, marmor, Accademia di Belle Arti, Ravenna, afsendes fra Rom.
1.8.1822 - 1844 Lejer en staldbygning i Palazzo Barbarini og indretter her sit store værksted.
Påbegyndt november 1822 - antagelig fuldført 1823 Vittoria Caldoni, A886.
November 1823 Ercole Consalvi bestiller et monument over Pius 7. til Peterskirken (skitse A148).
Antagelig 1824 George Gordon Byron, A256.
Antagelig 1824 - 1830 Ubekendt, A296.
1824 Pius 7., A149, forarbejde til A142.
Primo 1824 Ercole Consalvi, A271.
Primo 1824 Pius 7., A270, forarbejde til A142.
Januar 1824 Monument over Pius 7., A148, forarbejde til A142-A145.
Antagelig 11.4. - 19.4.1824 Kærlighedens aldre, jf. A427.
Senest 17.4.1824 Ghazi-ud-Din Haider, A280, modelleres.
Fuldført juli 1824 Louisa Hope, A824.
Tidligst juli 1824 Ghazi-ud-Din Haider, står færdig i marmor i to eksemplarer, A887.
19.7. - 2.8.1824 Bestilling af en portrætbuste af afdøde baron Unico von Dörnberg. Det vides ikke, om busten blev udført.
Tidligst 25.9.1824 - senest 10.10.1824 H.W. Bissen ankommer til Rom og opsøger Thorvaldsen.
12.10.1824 Thorvaldsen anmoder arkitekten Karl Friedrich Schinkel om at tegne det arkitektoniske arrangement til monumentet for pave Pius 7. til opstilling i Peterskirken.
December 1824 Ludvig Bødtcher og Jørgen Jørgensen ankommer til Rom.
24.12.1824 Danskere fejrer juleaften i Rom sammen. Til stede er Just Mathias Thiele, Hermann Ernst Freund, Hans Harder, Johan Christian Fick, Andreas Ludvig Koop, N.L. Høyen, H.W. Bissen, Jørgen Jørgensen, Ludvig Bødtcher, Ernst Meyer, F.C. Hillerup og Hans Christian Holten.
Thorvaldsen deltager ikke. En sang af Bødtcher synges og Meyer portrætterer selskabet i en radering.
Tidligst 24.12.1824 Fuldfører C.W. Eckersberg, A788.
1825 Heinrich Reinhold, A634.
1825 Stanislaw Kossakowski, A295.
Tidligst 1825 Stanislaw Kossakowski, A706.
Primo 1825 Gravmæle over Ercole Consalvi, A612.
April 1825 Afskedsfest for Just Mathias Thiele og Hans Christian Holten med deltagelse af bl.a Thorvaldsen, Hermann Ernst Freund, H.W. Bissen, Joseph Hermann og Ludvig Bødtcher. Festen afsluttes med nattevandring på Forum Romanum og i Colosseum. Selskabet blev malet af Dietrich Wilhelm Lindau.
10.9.1825 Briggen St. Croix ankommer til København med 52 kasser indeholdende Thorvaldsens kunstværker.
1826 Rosa Taddei, A877.
1826 - 1827 Portrætteres i blyantsskitse af H.W. Bissen.
August 1826 Carsten Hauch ankommer til Rom fra Napoli og flytter efter kort tid ind i Casa Buti.
Ultimo september 1826 Fest for danskerne i Rom i et osteri ved Pantheon i anledning af N.C.L. Abrahams’ og Nicolai Gersons tilbagekomst til Rom fra Napoli.
Tidligst 16.11.1826 Udflugt til Tivoli for at se Aniene-flodens katastrofale oversvømmelse, ødelagte dæmninger og forsvundne kunstige vandfald. Deltagere: Danskerne i Rom, bl.a. Thorvaldsen, Børge Thorlacius, N.C.L. Abrahams, Johann Martin von Wagner m. fl.
Vinter 1826 - 1827 Carsten Hauch oplæser sit eventyrspil Hamadryaden for danskerne i Rom i Thorvaldsens lejlighed. Tilstede bl.a. N.C.L. Abrahams, Ludvig Bødtcher m. fl.
24.12.1826 Juleaften fejres af danskere i Rom i Thorvaldsens og Hauchs værelser i Casa Buti. Selskabet består af mindst 19 personer, heriblandt Bissen, Freund, Thorlacius, Abrahams, Schmidt, Bødtcher, Koop. Antikke gemmer fra Thorvaldsens samling udloddes som gaver. En komedie af Abrahams opføres. Sange af Hauch og Bødtcher synges.
31.12.1826 Nytårsaften fejres af danskere o.a. i Rom i Thorvaldsens lejlighed. Til stede bl.a. Bissen, Freund, Thorlacius, Abrahams, Schmidt, Bødtcher, Koop, Hauch, familien Buti, Senff, Wolff, Trentanove m. fl.
2. akt af Holbergs Jacob von Thyboe opføres.
Antagelig 1827 - 1838 Ubekendt, A305.
1827 Caroline Amalie, A164.
2.1.1827 N.C.L. Abrahams besøger Thorvaldsen, der fortæller ham om sit forhold til Antonio Canova.
Antagelig 25.1.1827 Tilbydes at købe det romerske palæ Palazzo Giraud-Torlonia på Via della Conciliazione (tidligere kaldet Palazzo Castellesi).
20.2. - 26.2.1827 En farce skrevet og spillet af Ferdinand Flor og N.C.L. Abrahams opføres for den tysk-nordiske kunstnerkoloni under det romerske karneval. Stykket slutter med, at Kunstens genius overrækker Thorvaldsen en laurbærkrans.
27.2.1827 Den sidste karnevalsdag fejres med stor middag hos N.C.L. Abrahams og Nicolai Gerson med familien Persiani, Carsten Hauch, Thorvaldsen m. fl.
6.3.1827 Modtager bestilling på et udkast til et monument over Andrea Vaccà Berlinghieri til Campo Santo i Pisa samt et relief, A613, og en portrætmedaljon af Vaccà Berlinghieri.
8.3.1827 Danske og tyske kunstnere i Rom hylder Thorvaldsen med fakkeltog og et orkester på hans romerske fødselsdag. Festen holdes i hans lejlighed i Casa Buti.
April 1827 Christian 8.s borddekoration udstilles på Kunstakademiet i København.
Primo april 1827 Thorvaldsen arrangerer en fest for tyske og danske kunstnere i Villa Albani i Rom som tak for den hyldest, han modtog 8.3.1827. Tilstede er desuden Joseph Anton Koch, brødrene Riepenhausen, Johann Martin von Wagner, Johann Christian Reinhart m. fl.
Medio april 1827 Afskedsfest for Carsten Hauch, aftenen før hans afrejse fra Rom. Festen fandt sted i Thorvaldsens lejlighed i Casa Buti.
Primo maj 1827 Ludwig 1. ankommer til Rom og hyldes med fakkeltog og sang af tyske og nordiske kunstnere m. fl. N.C.L. Abrahams deltager og Thorvaldsen sandsynligvis også.
Primo september 1827 Handelsskibet Therese sejler fra København til Tunis med en presentladning til Al-Husayn II ibn Mahmud.
Senest 4.9.1827 Karoline von Rehfues, A245, bestilles og modelleres.
Påbegyndt 6.10.1827 - antagelig oktober 1831 Karoline von Rehfues, A861.
November 1827 - juni 1831 Konturtegninger til stik af Thorvaldsens skulpturer udføres af H.W. Bissen og Dietrich Wilhelm Lindau. Stikkene er til J.M. Thieles biografi om Thorvaldsen.
28.11.1827 - 14.12.1827 Handelsskibet Therese ankommer til Livorno 28.11.1827 og ligger i karantæne frem til 14.12.1827.
21.12.1827 - 4.1.1828 Hermann Ernst Freund eskorterer 64 kasser med Thorvaldsens kunstværker fra Rom til Livorno om bord på skibet L’Anime del Purgatorio. Sejlturen er samtidig starten på Freunds egen hjemrejse fra Rom over Paris til København.
Antagelig 1828 Ludwig (1.), A232.
Antagelig 1828 Wriothesley Russell?, A285.
1828 Henry Labouchère, A294.
1828 Vilhelmine, A196.
Tidligst 1828 George Hilaro Barlow, A892.
Fuldført senest 1828 George Granville Leveson Gower, jf. A259, buste, marmor, ukendt opholdssted.
Fuldført senest 1828 Henry Thomas Hope, A825.
Forår 1828 Testamenterer sine værker og samlinger til København.
Antagelig 26.3. - 8.4.1828 Prins Frederik (7.) besøger Rom ledsaget af Thorvaldsens ven Conrad Rantzau.
April 1828 Handelsskibet Therese ankommer til København med 70 kasser indeholdende Thorvaldsens kunstværker, blandt andet Kristus og de tolv apostle i gips.
Tidligst april 1828 Marianna Florenzi, A278, bestilles og modelleres.
Tidligst april 1828 Frederik (7.), A200.
Tidligst april 1828 - senest december 1828 Gipsafstøbninger af Kristus, jf. A82, og de tolv apostle, jf. Peter, A86, Matthæus, A87, Johannes, A89, Jakob den Yngre, A91, Philip, A93, Thomas, A96, Jakob den Ældre, A98, Bartholomæus, A99, Simon Zelotes, A101, Paulus, A103, Judas Thaddæus, A105 og Andreas, A108, opstilles i Vor Frue Kirke, København.
Ved opstillingen viser apostelstatuerne sig at være for store til de tiltænkte nicher.
Tidligst 5.4.1828 George Hilaro Barlow, A289.
8.5. - 17.5.1828 Prins Frederik (7.) og Conrad Rantzau opholder sig igen i Rom efter et besøg i Napoli.
Sommer 1828 Gravmæle over Vaccà Berlinghieri, A613.
Antagelig 1829 Eliza Glenorchy?, A268.
Antagelig 1829 John Campbell?, A303.
Påbegyndt 1829 Marianna Florenzi, A727.
1829 Gravmæle over Vaccà Berlinghieri, jf. A613, samt portrætmedaljon af Andrea Vaccà Berlinghieri udføres i marmor til Campo Santo, Pisa.
1829 Giovanni Raimondo Torlonia, A277.
1829 Vilhelmine, A195.
1829 Henry Labouchère bestiller en kolossalstatue af Achilleus, som antagelig ikke udføres.
Primo 1829 Artur Potocki, A291.
Forår 1829 Alexander Murray bestiller Napoleon Bonaparte, jf. A909.
Påbegyndt 7.4.1829 - fuldført 11.4.1829 Helene modelleres, jf. A247.
7.6.1829 Vor Frue Kirke i København indvies pinsedag.
Antagelig 1830'erne Ubekendt, A284 (formentlig John O’Brien).
Antagelig 1830'erne Ubekendt, A287.
Antagelig 1830 Napoleon Bonaparte, A252.
Antagelig 1830 Napoleon Bonaparte, A909.
Tidligst 1830 Napoleon Bonaparte, A732, fuldført under tilsyn af H.W. Bissen.
Tidligst 1830 Napoleon Bonaparte, A867.
Tidligst 16.1.1830 H.W. Bissen genoptager arbejdet for Thorvaldsen efter sygdom.
18.1.1830 Modtager skriftlig anmodning fra H.W. Bissen om lån af busten af Christian (8.) Frederik til udførelse i marmor (jf. A753 og A197) bestilt af Joseph Hambro.
Forår 1830 Gipsafstøbning af Døbefont, jf. A555,1, A555,2, A555,3, A555,4, udstilles på Charlottenborg Forårsudstilling som kat. nr. 165: Døbefont, bestemt til Myklabye Kirke paa Island
8.3.1830 Thorvaldsens romerske fødselsdag fejres af De danske Romeres selskab i Bødkerkroen på Christianshavn uden billedhuggerens tilstedeværelse. 21 mænd er til stede. En sang til Rom af F.C. Hillerup og én til Thorvaldsen af N.C.L. Abrahams afsynges.
8.8.1830 Udfærdiger det første testamente, hvori Thorvaldsen donerer sine værker og samlinger til København mod at Thorvaldsens Museum oprettes.
19.11.1830 Tegning, C349, af mulig opstilling af Napoleon Bonaparte, jf. A909, og Victoria, A360.
Påbegyndt 1831 Walter Scott, A255.
1831 Maximilian 1., jf. A189.
Primo 1831 August von Goethe, A632.
Januar 1831 John Wyllie, jf. A283, modelleres. Marmorversionen af busten befinder sig på rådhuset i Forfar, acc.nr. F1988.1.
8.3.1831 Thorvaldsens romerske fødselsdag fejres af De danske Romeres selskab i Bødkerkroen på Christianshavn uden billedhuggerens tilstedeværelse. 27-28 mænd er til stede.
Påbegyndt 23.3.1831 - fuldført 13.1.1832 H.W. Bissen udfører portrætbuste af Thorvaldsen, G119.
Fuldført maj 1831 Marmorudgave af Henry Labouchère, jf. A294.
Antagelig oktober 1831 Bernhard von Eichthal, A243.
Fuldført oktober 1831 Jacob Loewy?, A885.
Antagelig 1832 Charles James Patrick Mahon?, A286.
Antagelig 1832 Horace Vernet, A884.
Antagelig 1832 - 1833 Julia Potocka, A269.
1832 Horace Vernet, A254.
8.3.1832 Thorvaldsens romerske fødselsdag fejres af De danske Romeres selskab på Christianshavns Borgerdydsskole uden billedhuggerens tilstedeværelse.
April - maj 1832 Walter Scott er i Rom og besøger Thorvaldsen.
Tidligst 8.8.1832 Thorvaldsen efterspørger og modtager studiemateriale om Johann Gutenberg til udførelsen af Gutenberg-monument, jf. A114, A115, A116.
24.11.1832 - 11.6.1835 Planlægger at rejse til København, men hjemturen udsættes gentagne gange og påbegyndes først den 5.8.1838.
1833 Udfører relieffet Thorvaldsen ved målet. Nuværende placering ukendt.
1833 - 1846 Thorvaldsens “atelier-museum” i hans udvidede professorbolig på Charlottenborg.
16.1.1833 Caritas, marmorrelief, jf. A598, som var skænket til Hans Henrik Gunnerus, købes af Kirkebygningskommisionen og anbringes i Vor Frue Kirke, København.
8.3.1833 Thorvaldsens romerske fødselsdag fejres af De danske Romeres selskab på Christianshavns Borgerdydsskole uden billedhuggerens tilstedeværelse. 33 mænd er til stede. En sang af F.C. Hillerup afsynges.
28.3.1833 Udnævnes til direktør for Det Kongelige Danske Kunstakademi i København, foranlediget af Thorvaldsens besked om snarlig hjemkomst.
6.4.1833 Anbefaler H.W. Bissen til at udføre frisen til Christiansborg Slots riddersal, jf. den senere Ceres og Bacchus-frise (brændt 1884).
1.5.1833 Korvetten Galathea sejler fra København med kurs mod Tanger, Tripoli, Malta, Napoli og Livorno.
Påbegyndt sommer 1833 - fuldført 28.6.1834 Monumentet Johann Gutenberg, A114, udføres af H.W. Bissen under tilsyn af Thorvaldsen.
Tidligst 16.7.1833 - senest 6.8.1833 Marmorversionen af Kristus, jf. A82, til Vor Frue Kirke i København sejles fra Carrara til Livorno.
Senest august 1833 Tegninger efter lerskitser til monumentet Johann Gutenberg, A114 sendes til Gutenberg-kommissionen.
Efterår 1833 - 28.6.1834 Bogtrykkerpressens opfindelse, A116 udføres af H.W. Bissen under tilsyn af Thorvaldsen. Del af Gutenberg-monumentet, A114.
Efterår 1833 - 28.6.1834 Opfindelsen af de bevægelige typer, A115 udføres af H.W. Bissen under tilsyn af Thorvaldsen. Del af Gutenberg-monumentet, A114.
20.9.1833 Korvetten Galathea ankommer til København med 65 kasser indeholdende flere af Thorvaldsens kunstværker, herunder Døbefont til Island, jf. A555,1, A555,2, A555,3, A555,4.
5.10.1833 H.C. Andersen ser på Campo Santo i Pisa Thorvaldsens nyopsatte gravmæle over Andrea Vaccà Berlinghieri, jf. A613.
18.10.1833 H.C. Andersen ankommer til Rom.
18.10.1833 Deltager i genbisættelsen af Rafael i Pantheon. H.C. Andersen ser Thorvaldsen for første gang.
19.10.1833 Får besøg af H.C. Andersen i Casa Buti, introduceret af Christen Christensen.
Fuldført 20.10.1833 Gravmæle over Rafael, A611.
21.10.1833 Medaljøren og billedhuggeren Christen Christensen arbejder på et ukendt portræt af Thorvaldsen.
22.10.1833 Tildeles Dannebrogsmændenes hæderstegn, dvs. bliver udnævnt til Dannebrogsmand.
23.10.1833 Om aftenen til selskab hos prinsesse Charlotte Frederikke, hvor H.C. Andersen læser op.
27.10.1833 H.C. Andersen ser Thorvaldsens gravmæle over Pius 7. i Peterskirken, jf. A142, A143, A144, A145, A146 og A147.
7.11.1833 H.C. Andersen besøger Thorvaldsens værksteder og ser Psyche i gips, A26, og George Gordon Byron i marmor, jf. A130.
28.11.1833 Deltager i storslået fest i Palazzo Torlonia på Piazza Venezia hos Anna Maria Torlonia med bl.a. H.C. Andersen og Horace Vernet.
6.12.1833 Til oplæsningsaften hos H.C. Andersen, der læser Agnete og Havmanden. Blandt deltagere var med sikkerhed H.W. Bissen, Fritz Petzholdt, Andreas Ludvig Koop og Henrik Hertz.
24.12.1833 Fejrer juleaften i Villa Borghese med skandinaviske kunstnere bl.a. H.C. Andersen, Ditlev Blunck, Johan Niklas Byström, Ludvig Bødtcher, Christen Christensen, Thomas Fearnley, Henrik Hertz, J.L. Jensen, Carl Gustaf Plagemann, Ludvig Zeuthen.
Påbegyndt 1834 Horace Vernet, A253.
1834 - 1838 Leonardo Fibonacci, A187.
1834 - 1838 Leonardo Fibonacci, A722.
1.1. - 8.1.1834 Nemesis med straffens og belønningens genier, A364, til Heinrich Mylius’ gravkapel over sin søn Julius.
8.1.1834 H.C. Andersen besøger Thorvaldsen, som opmuntrer ham. På opfordring forærer Andersen sit digt Det døende barn til billedhuggeren.
Påbegyndt 3.2.1834 - fuldført 28.6.1834 Statuen til monumentet Johann Gutenberg, A114. Lermodel til gipsafstøbningen, jf. A117 udføres af H.W. Bissen under tilsyn af Thorvaldsen.
Marts - maj 1834 Walter Scott, jf. A255, marmor, 58 cm, National Galleries of Scotland.
8.3.1834 Thorvaldsens romerske fødselsdag fejres af De danske Romeres selskab på Christianshavns Borgerdydsskole uden billedhuggerens tilstedeværelse. 31 mænd er til stede. En sang af Christian Winther og en sang til Thorvaldsen af F.C. Hillerup afsynges.
29.3.1834 Spadserer med H.C. Andersen i Rom.
31.3.1834 Tager afsked med H.C. Andersen, skriver en hilsen i hans stambog og fremviser Nemesis med straffens og belønningens genier, A364.
Senest 18.12.1834 Gravmæle over de to Poninski-søskende, A617, forarbejde til A616.
1835 Får besøg af den franske forfatter Alexandre Dumas d.æ. under dennes rejse i Italien.
1835 - 1836 Charlotte Dorothea Fischer, A871.
1835 - 1846 Thorvaldsens “før-museum” på Christiansborg Slot.
8.3.1835 Thorvaldsens romerske fødselsdag fejres af De danske Romeres selskab på Christianshavns Borgerdydsskole uden billedhuggerens tilstedeværelse. 45 mænd er til stede. En sang om Rom og Thorvaldsen af H.C. Andersen og to sange af F.C. Hillerup afsynges.
18.3.1835 Udnævnes til æresborger i byen Mainz, jf. N35. Modtager dog først diplomet under sit besøg i byen 1.7.1841.
27.4.1835 Underskriver kontrakt med Helena Poninska vedr. Gravmæle over de to Poninski-søskende, jf. A616.
Primo maj 1835 Fregatten Bellona sejler fra København.
9.7.1835 Fregatten Bellona sejler fra Livorno mod København, lastet med Thorvaldsens værker.
Efterår 1835 Gravmæle over de to Poninski-søskende påbegyndes, jf. A616 og A917.
5.9.1835 Fregatten Bellona ankommer til København lastet med en del af Thorvaldsens værker.
Antagelig 23.11.1835 Aftenselskab hos familien Puggaard. Møder her Constantin Hansen, der lige er ankommet til Rom.
7.2.1836 Til karneval hos familien Puggaard i Via degli Avignonesi med deltagelse af bl.a. Ditlev Blunck, Constantin Hansen, Ferdinand Flor, Fritz Petzholdt og Leopold Pollack.
8.3.1836 Thorvaldsens romerske fødselsdag fejres af De danske Romeres selskab på Christianshavns Borgerdydsskole uden billedhuggerens tilstedeværelse. Prolog af Jørgen Jørgensen, sang af H.C. Andersen og en anden om Rom og Thorvaldsen af Henrik Hertz afsynges.
Ultimo december 1836 Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum nedsættes.
1837 Kvindehoved med diadem, A723.
1837 Frederik Siegfried Vogt, A221.
1837 Frederik Siegfried Vogt, A222.
10.1.1837 Comitten for Thorvaldsens Museums Oprettelse iværksætter en landsindsamling, dvs. en ‘Indbydelse til at yde Bidrag til et Thorvaldsensk Musæum’.
12.5.1837 Studenterforeningen opfører et teaterstykke til fordel for det planlagte Thorvaldsens Museum. Forestillingen finder sted på Pettolettis teater på Vesterbro i København.
28.5.1837 I anledning af 6-året for De rådgivende provinsialstænderforsamlinger oprettelse afholdes fest på Skydebanen i København. En sang til Thorvaldsen, som ikke var til stede, afsynges.
21.6.1837 Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum afholder generalforsamling i Studenterforeningen i København. En ny bestyrelse på 15 mand vælges.
24.6.1837 Gottlieb Bindesbøll sender Jonas Collin et projekt til Thorvaldsens Museum.
August - september 1837 I selskab med de tyske læger Karl von Pfeuffer (1806-1869) og Lorenz Melchior Geist (1807-1867).
20.1.1838 Takker ja til at rejse til København med fregatten Rota i sommeren 1838.
Senest april 1838 Vulkan, A8 i marmor påbegyndes i Thorvaldsens romerske værksted. Statuen blev siden transporteret til København og først fuldført 1861.
Oprindelig planlagt til en aldrig realiseret rumudsmykning på Christiansborg Slot bestående af Vulkan, og udgaver af Mars og Amor, jf. A6, og Venus med æblet, jf. A853.
22.6.1838 Et transportskib fra Rom ankommer til Livorno med 62 kasser med Thorvaldsens kunst, der skal omlastes til fregatten Rota for at blive transporteret til København.
Tidligst 10.7.1838 - senest 4.8.1838 Modellerer på opfordring af bl.a. Angelo Maria Ricci en portrætmedaljon af Lucrezia Ripanti.
5.8.1838 Påbegynder hjemrejsen til København. Rejser ved midnat fra Rom over Civitavecchia til Livorno. Ledsages af Wilhelm Matthiä og Blunck.
9.8.1838 Fregatten Rota afsejler fra Livorno med kurs mod København med Thorvaldsen og hans rejseledsagere ombord.
Medio august 1838 Pietro Galli og hans familie flytter midlertidigt ind i Thorvaldsens lejlighed i Casa Buti under Thorvaldsens ophold i Danmark.
10.9.1838 Udnævnes til konferensråd om bord på fregatten Rota, meddelelsen når frem til Thorvaldsen 16.9.1838.
17.9.1838 Fregatten Rota bugseres rundt om Kronborg om morgenen og mødes af hurraråb og musik i både fra Helsingborg. Passerer Trekroner ved København senere om eftermiddagen.
17.9.1838 Thorvaldsen går i land på Københavns Toldbod under stor jubel og efter 42 års udlændighed.
17.9.1838 Yngre kunstnere hylder Thorvaldsen fra Botanisk Have bag Charlottenborg med et fakkeltog. En sang af Christian Winther synges.
17.9.1838 - 24.3.1844 Bopæl og værksted i professorbolig på Charlottenborg, Kongens Nytorv 1, København. Bor imidlertid skiftevis på Charlottenborg, herregården Nysø og i Rom frem til sin død.
18.9.1838 Er med Kunstakademiet på skovtur til Sorgenfri og Bellevue i anledning af Christian (8.) Frederiks fødselsdag.
19.9.1838 Fungerer for første gang efter hjemkomsten som direktør for Det Kongelige Danske Kunstakademi, København ved et møde dér. Just Mathias Thiele holder velkomsttalen.
Præsenteres for Christen Christensens Thorvaldsen-Medaljen, F13, der skulle uddeles – og stadig uddeles – til billedkunstnere som Kunstakademiets højeste udmærkelse.
20.9.1838 Informeres om sin udnævnelse til æresborger i København af Just Henrik Mundt og Peder Johannes Friedenreich.
20.9.1838 Thorvaldsens kasser og pakker bringes fra Toldboden til Charlottenborg.
20.9.1838 Til kongeligt taffel hos Christian 8. og Caroline Amalie.
26.9.1838 Har i flere dage holdt sig hjemme pga. en fodskade. Får besøg af maleren C.W. Eckersberg.
Ultimo september 1838 Selskab hos J.L.A. Kolderup-Rosenvinge.
1.10.1838 Deltager i Akademiforsamlingen. Lover at stille “månedens model”.
2.10.1838 Fejres om aftenen af ca. 70 personer i De danske Romeres selskab. Festen finder sted i Borups selskabs lokale, der til lejligheden er indrettet som et romersk osteri. To sange til Thorvaldsen af F.C. Hillerup og N.C.L. Abrahams afsynges.
4.10.1838 Gæster stænderforsamlingen i Roskilde og deltager om eftermiddagen i et festmåltid med sange og taler til ære for Thorvaldsen. Om aftenen ved de stænderdeputeredes måltid beværtet af A.S. Ørsted. Senere orgelkoncert i Roskilde Domkirke.
5.10.1838 Beser tidligt om morgenen Roskilde Domkirke igen. Rejser kl. 10.15 til København.
5.10.1838 Deltager om aftenen i fejringen af J.P. Møllers fødselsdag.
6.10.1838 Deltager i Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskabs kvartalsmøde. Får bogen Antiquitates Americanæ (endnu i Thorvaldsens bogsamling, M575), med hans slægtsregister. Tale af Finnur Magnússon.
7.10.1838 Hædres ved en fest med 300 deltagere på Hotel d’Angleterre i København med sange, digte, taler m.m. af bl.a. Oehlenschläger, J.L. Heiberg, H.C. Andersen, H.P. Holst, Thomas Overskou og N.F.S. Grundtvig.
12.10.1838 Universitetets konsistorium tilbyder Thorvaldsen c. 34.000 rigsdaler til fuldendelsen af hans udsmykning af Vor Frue Kirke.
13.10.1838 Hyldes ved en fest i Studenterforeningen med bl.a. adskillige sange af Ole Bang, Adam Oehlenschläger, H.C. Andersen, F.J. Hansen og H.P. Holst.
16.10.1838 Mht. den endnu manglende udsmykning af Vor Frue Kirke tilbyder Thorvaldsen de 12 apostle og fire profeter i marmor, frisen Vandringen til Golgatha evt. i brændtler og to statuer til vestibulen. Betalingen skal gå til Thorvaldsens Museum.
23.10.1838 Medvirker ved opsætningen af frontongruppen Johannes Døberens prædiken, modelleret 1821-1822, jf. A59, A60, A61, A62, A63, A64, A65, A66, A67, A68, A69 og A70, over hovedindgangen til Vor Frue Kirke i København.
24.10.1838 Er om eftermiddagen til taffel hos J.S. Møsting sammen med akademiets professorer, herunder C.W. Eckersberg.
24.10.1838 Fejres af medlemmerne i Borups Selskab.
25.10.1838 Spiser om aftenen til middag med blandt andre arkitekten C.F. Hansen og maleren C.W. Eckersberg.
31.10.1838 Deltager i en privat fest. Oehlenschläger skriver en sang til lejligheden.
Antagelig november 1838 C.F. Wilckens ansættes som Thorvaldsens kammertjener.
Tidligst november 1838 Ansætter Charlotte Amalie Wilckens (ca. 1809-1867) som husholderske.
19.11.1838 Frontonen på Vor Frue Kirkes facade med Johannes Døberens prædiken, jf. A59-A70, afsløres. Opstilles af H.E. Freund.
19.11.1838 Thorvaldsen indbyder De danske Romere til at fejre hans fødselsdag. Festen foregår i Borups Selskabs lokaler i København. Sange af N.C.L. Abrahams og F.C. Hillerup afsynges.
Senest 20.11.1838 Pastor C.H. Visby (1801-1871) beder Thorvaldsen gå i forbøn hos Frederik 6. for rovmorderen Petri Worm (1814-1838).
21.11.1838 Udnævnes til æresborger i København på rådhuset, jf. diplom N36. Efterfølgende fest på Den Kongelige Skydebane.
22.11.1838 Kunstforeningen af 1825 udskriver konkurrence om et maleri med motivet: “Thorvaldsens Ankomst og Modtagelse paa Kjøbenhavns Toldbod”. Fritz Westphals forslag Thorvaldsens modtagelse på Toldboden 17. september 1838, B453, vinder.
26.11.1838 Antagelig til stede ved Grundtvigs historiske forelæsning på Borchs Kollegium, København.
December 1838 Intervenerer i Kunstakademiets guldmedaljekonkurrence til fordel for Adam Müller, som får et særskilt rejsestipendium til Rom.
4.12.1838 Får besøg af maleren C.W. Eckersberg og viser ham kunstværker hjembragt fra Rom.
7.12.1838 Til the hos fabriksdirektør O.J. Rawert (1786-1851), hvor også C.W. Eckersberg og mange andre deltager.
10.12.1838 Besøger C.W. Eckersberg og ser en version af maleriet Thorvaldsens ankomst til Københavns Rhed 17. september 1838, jf. B217, som han synes godt om.
11.12.1838 Afsender gavebrev til Københavns magistrat og skænker derved sine værker og samlinger til byen København.
11.12.1838 Besøger maleren C.W. Eckersberg, som samme dag er gået i gang med at optegne maleriet Thorvaldsens ankomst til Københavns Rhed 17. september 1838, B217.
19.12.1838 Københavns magistrat takker for den testamentariske gave.
21.12.1838 Får besøg af maleren C.W. Eckersberg.
22.12.1838 Deltager i Akademiforsamlingen, hvor det afgøres, at maleren Heinrich Eddelien skal have rejselegat fremfor Adam Müller, desuden optages arkitekten Gottlieb Bindesbøll enstemmigt i akademiet. Tager derefter sammen med de øvrige professorer til taffel hos prins Christian (8.) Frederik.
24.12.1838 Universitetets konsistorium bestiller Judas Thaddæus, jf. A105, Andreas, jf. A108 og Vandringen til Golgata, jf. A560, samt Martin Luther, A188 og Philipp Melanchton, A161. Fire profetstatuer bestilles, som dog ikke udføres.
30.12.1838 På forslag fra Jørgen Koch donerer Frederik 6. en vognremise, der danner fundamentet til Thorvaldsens Museum.
Antagelig 1839 Frederik 6. tilskynder Thorvaldsen til at blive i København.
Antagelig 1839 - 1840 Wilckens begynder at samle Thorvaldsen-memorabilia.
Antagelig 1839 - 1840 Wilckens gemmer lokker af Thorvaldsens hår.
Antagelig 1839 - 1840 Indstiller Emilius Bærentzen til optagelse i Kunstakademiet, men får ikke stemmer nok.
Antagelig 1839 - 1841 Køber flere prospekter af H.G.F. Holm, f.eks. D836.
Antagelig 1839 - 1841 Lægen Joachim Lund Drejer (1792-1853) lader Thorvaldsen foretage en afstøbning af ungdomsværket, A864, Ernst Heinrich Løffler, A630.
Antagelig 1839 - 1841 Pantomimeskuespilleren Adolph Price (1805-1890) indstuderer tableaux vivants efter Thorvaldsens værker og samlinger. Thorvaldsen ser flere af Prices pantomimer.
Antagelig 1839 - 1843 A.B. Rothe forærer Thorvaldsen Tyge Rothe, A225.
Antagelig 1839 - 1843 Oehlenschläger digter over Kærlighedens aldre, A426.
Antagelig 1839 - 1843 Forærer C.F. Høyer busten af hans mor, Sophie Dorothea Høyer, A763.
1839 G.F. Hetsch foreslår motivet til Vandringen til Golgata, A560, til alternichen i Vor Frue Kirke, København.
1839 - 1843 Købmand Carl Adolf Ollendorff (1816-1902) forærer museet Et standur, N150, lavet af Thorvaldsen.
2.1.1839 Deltager om aftenen i maleren C.W. Eckersbergs 56 års fødselsdagsfest. Der udbringes en særskilt skål for Thorvaldsen.
6.1.1839 Får besøg af maleren C.W. Eckersberg og hans døtre.
18.1.1839 Spiser til middag hos J.S. Møsting sammen med blandt andre Joseph Hambro, zoologen J. Reinhardt (1776-1845), oldforskeren Carl Christian Rafn, Johan Gunder Adler og C.W. Eckersberg.
29.1.1839 Får besøg af maleren C.W. Eckersberg.
6.2.1839 Får besøg af maleren C.W. Eckersberg.
8.2.1839 Står fadder for Carl Christian Nielsen Grenaaes (1798-?) datter, Thorvaldine Wilhelmine Juliane Grenaae (1839-antagelig 1839), i Garnisons Kirke, København.
16.2.1839 Får besøg af maleren C.W. Eckersberg.
17.2.1839 Sidder model for C.A. Jensen til Portræt af billedhuggeren, conferensråd, professor Bertel Thorvaldsen, i dag på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, inv.nr. A 80.
Antagelig forår 1839 J.V. Gertner tegner Thorvaldsen på Charlottenborg, bl.a. D825.
Forår 1839 H.E. Freund opstiller Kristus i marmor, jf. A82, i Vor Frue Kirke, København.
Forår 1839 Apostle i gips skiftes ud med marmorudgaver, Vor Frue Kirke, København.
2.3.1839 Besøger maleren C.W. Eckersberg.
8.3.1839 Får besøg af C.W. Eckersberg, der introducerer teglværksejeren Hans Henrik Dithmer.
8.3.1839 Thorvaldsens romerske fødselsdag fejres af De danske Romeres selskab i Adresseavisens lokaler i København. Billedhuggeren er vært for 48 gæster. To sange afsynges.
16.3.1839 Til fest hos officer og skolemand Joseph Abrahamson. Går hjem kl. 2 om natten ledsaget af C.W. Eckersberg.
24.3.1839 C.F. Hansens Vor Frue Kirke, København, genåbnes palmesøndag med den fuldendte udsmykning, dvs. med Thorvaldsens nyopstillede marmorskulpturer.
24.3.1839 Er gudfar for Hermann Ernst Freunds datter, Thea Olympia Freund (1838-1869), i Vor Frue Kirke, København. Dåbens engel, jf. A112, tages i brug som døbefont for første gang.
April 1839 Christine Stampe møder Thorvaldsen hos sin svigerfamilie, Susette og J.F. Schouw på Charlottenborg. De aftaler, at han skal besøge Nysø.
26.4.1839 Får besøg af maleren C.W. Eckersberg.
28.4.1839 Står fadder for Georg Daniel von Hindenburgs søn, Albert Thorvald Hindenburg (1839-1906) i Garnisons Kirke, København.
30.4.1839 Deltager i Heinrich Eddeliens bryllupsfest.
Primo maj 1839 Korvetten Galathea afsejler fra København med kurs mod Livorno for at hente Thorvaldsens værker.
3.5.1839 Til middag hos Jørgen Koch, sammen med blandt andre Adam Oehlenschläger, Hans Puggaard, A.C. Kierulff, C.W. Eckersberg og andre.
8.5.1839 Koncert i Vor Frue Kirke, København til fordel for opførelsen af Thorvaldsens Museum og i anledningen af Schiller-monumentets, jf. A770, afsløring i Stuttgart samme dag. Overskuddet fra koncerten går til det kommende museumsbyggeri.
Sang af Oehlenschläger og musik af Weyse m.m. fremføres.
16.5.1839 Står fadder for Just Mathias Thiele søn, Thorvald Nicolai Thiele (1838-1910), i Christiansborg Slotskirke, København.
20.5.1839 Står fadder for Peder Brønnum Scavenius’ søn, Jacob Frederik Scavenius (1838-1915), i Holtug Kirke ved Store Heddinge.
28.5.1839 Deltager i 28. Mai Selskabets politiske møde på Skydebanen i København. Thorvaldsen hyldes med en sang. Ca. 200 deltagere bl.a. H.N. Clausen, H.P. Hansen, L.N. Hvidt, C.N. David, H.P. Holst og P.C. Stenersen Gad.
Juni - august 1839 Kristus velsigner børnene, Nysø23.
Primo juni 1839 Færdiggør næsten modelleringen af Ludvig Holberg, A876.
2.6.1839 Aftenselskab hos Susette og J.F. Schouw med deltagelse af bl.a. H.C. Ørsted.
3.6.1839 Christine Stampe ankommer til København og inviterer Thorvaldsen til at følge med sig til Nysø.
4.6.1839 Fra København til herregården Nysø ved Præstø, hvor han ankommer for første gang efter hjemkomsten 1838.
4.6.1839 - 24.3.1844 Bopæl på herregården Nysø, nær Præstø, Sydsjælland. Bor skiftevis på Nysø, Charlottenborg og i Rom frem til sin død.
12.6. - 14.6.1839 Tur til Sorø.
13.6.1839 Sorø Akademi. Akademieleverne synger en sang til Thorvaldsen af B.S. Ingemann.
21.6.1839 Tur til Mogenstrup.
22.6.1839 Efter en middag hos Johan Ferdinand de Neergaard får Thorvaldsen besøg af B.S. Ingemann, Lucie Ingemann og Carsten Hauch.
23.6.1839 Frokost på Nysø med sange til Thorvaldsen af Carsten Hauch og Peter Wulff. Herudover var også B.S. Ingemann og Lucie Ingemann tilstede.
23.6.1839 Tur til Jungshoved om eftermiddagen. Retur til Nysø om aftenen.
23.6.1839 Uventet aftenfest på Præstø fjord, hvor der sættes lys ud i vandet til ære for Thorvaldsen.
Antagelig 24.6.1839 Bertel Thorvaldsen med Håbets gudinde, Nysø36, forarbejde til Nysø1.
28.6. - 29.6.1839 Fra Nysø til Altona / Hamburg med Christine Stampe, Elise Stampe og Henriette Wulff. Indlogeres sandsynligvis på hotellet Zum Holsteinischen Hause.
29.6.1839 Besøger Conrad Hinrich Donner i Altona. De går i operaen og ser I puritani (Puritanerne) af Vincenzo Bellini (1801-1835).
30.6.1839 Mødes med Georg Ernst Harzen. Besøger August Abendroths rigt udsmykkede palæ. Om aftenen til stort selskab.
Juli 1839 - 5.10.1839 Bertel Thorvaldsen med Håbets gudinde, Nysø1.
1.7.1839 Stort middagsselskab hos Conrad Hinrich Donner sammen med C.C. Zahrtmann, Sophie Elisabeth Zahrtmann, Christine Stampe, Peter von Scholten (1784-1854) m.fl.
2.7.1839 Frokost hos kunsthandlerne Georg Ernst Harzen og Matthias Commeter (1791–1869). Besøger igen August Abendroths palæ i Hamburg.
2.7.1839 Rejser fra Altona / Hamburg med kurs mod Lübeck.
3.7.1839 Ankomst København med dampskibet Frederik VI fra Lübeck.
5.7.1839 Får besøg af maleren C.W. Eckersberg.
9.7.1839 Fra København til Helsingør i selskab med Christine Stampe, Henrik Stampe, Henrik Stampe, Holger Stampe-Charisius og Elise Stampe. Møder søskendeparret Christian Wulff og Henriette Wulff.
9.7.1839 Overfart til Helsingborg. Middagsselskab i Ramlösa med skånske notabiliteter. Herfra via Höganäs til Kullen med familien Stampe. Selskabet overnatter i Kullaberg.
10.7.1839 Fra Kullen over et besøg hos greve Carl De Geer (1781–1861) på Kulla Gunnarstorp til Helsingborg, hvor der festes for Thorvaldsen og dansk-svensk broderskab. Ved afsejling til Helsingør hyldes billedhuggeren af stor folkemængde og orkester.
10.7.1839 I Helsingør afholder bystyret stor havefest til Thorvaldsens ære ved Skydebanen med musik, sang og salut.
11.7.1839 Rejser fra Helsingør til København via Sorgenfri, hvor han besøger Christian (8.) Frederik og Caroline Amalie.
Antagelig 12.7.1839 Fra København til Nysø.
Medio juli 1839 - august 1839 Knælende engel, A159.
Medio juli 1839 - september 1839 Portrætteres af J.V. Gertner, antagelig Thorvaldsen med Adam Oehlenschlägers buste, Dep.35, og Portræt af Thorvaldsen i sit atelier, B430.
Antagelig 19.7. - 23.7.1839 Rundtur på Møn med Adam Oehlenschläger og Hans Puggaard.
19.7.1839 Til 80 års fødselsdag hos købmanden Christopher Friedenreich Hage i Stege. Et stort antal gæster ankommer fra København med dampskibet Dronning Marie.
21.7.1839 N.F.S. Grundtvig prædiker i Udby kirke. Blandt de tilstedeværende er antagelig Thorvaldsen, Adam Oehlenschläger og Hans Puggaard.
23.7.1839 Retur til Nysø.
24.7.1839 Thorvaldsens atelier i Nysøs have – “Vølunds værksted” – indvies under nærværelse af et større selskab, bl.a. Oehlenschläger, Grundtvig og Hans Puggaard.
25.7.1839 Tur til Hollænderskoven.
26.7.1839 Følges med familien Stampe fra Nysø til Sorø.
26.7.1839 Står sammen med bl.a. B.S. Ingemann og Adam Oehlenschläger fadder til Carsten Hauchs datter, der af N.F.S. Grundtvig døbes “Albertine” efter Thorvaldsen i Sorø Klosterkirke.
27.7.1839 Fra Sorø til Nysø med familien Stampe.
Ultimo juli 1839 - 29.9.1839 Adam Oehlenschläger, A226, betegnet: “Nysøe den 29. Set. 1839”.
13.8.1839 G. Bindesbølls projekt til Thorvaldsens Museum vælges med flertal i Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum.
15.8.1839 H.C. Andersen ankommer til Nysø.
26.8.1839 Besøger antagelig Gustav Holck-Winterfeldt (1802-1885) og Christiane Danneskiold-Samsøe (1809-1873) på Grevensvænge sammen med familien Stampe og H.C. Andersen. Retur til Nysø samme aften.
26.8.1839 Korvetten Galathea ankommer til København med 42 kasser indeholdende flere afstøbninger af Thorvaldsens værker og antikke skulpturer.
30.8.1839 Antagelig fra Nysø til Gisselfeld for at deltage i festen til ære for kronprinseparret Christian (8.) Frederik og Caroline Amalie. Bl.a. sammen med familien Stampe og H.C. Andersen. Retur til Nysø samme aften.
31.8.1839 Fra Nysø til Bregentved for at fejre Christian (8.) Frederik og Caroline Amalie. Bl.a. sammen med familien Stampe og H.C. Andersen. Overnatter dér på Adam Wilhelm Moltkes invitation.
31.8.1839 Kasser med gipsafstøbninger af både Thorvaldsens værker og antikke skulpturer losses fra den nyankomne korvet Galathea og fragtes til Charlottenborg.
Efterår 1839 Indtoget i Jerusalem, A559.
Efterår 1839 Perseus og Andromeda, A742.
Efterår 1839 - forår 1840 Vandringen til Golgata, A560.
1.9.1839 Køres fra Bregentved til Køge af Adam Wilhelm Moltke sammen med Carl Stampe (1806-1880) og H.C. Andersen. Fra Køge fortsættes til København.
2.9.1839 Besøg af Christian (8.) Frederik på Charlottenborg, mens udpakningen af gipser fra Rom står på.
2.9. - 4.9.1839 Overvåger udpakning og opstilling af gipsafstøbninger på Charlottenborg af antagelig både egne og antikke værker, der er ankommet fra Rom med korvetten Galathea.
4.9.1839 Besøger C.W. Eckersberg på Charlottenborg.
4.9.1839 Er fadder for H.N. Clausens datter, Johanne Marie Elisabeth Clausen, i Vor Frue Kirke, København.
4.9.1839 Rejser fra København om aftenen til Nysø, efter udpakningen af gipser er overstået.
6.10.1839 Ankomst til København fra Nysø.
8.10. - 11.10.1839 Overværer en militærmanøvre i København sammen med Christine og Henrik Stampe. Møder her Frederik 6..
9.10.1839 Besøger C.W. Eckersberg, som arbejder på maleriet Thorvaldsens ankomst til Københavns Rhed 17. september 1838, B217.
20.10.1839 Københavns kommunes magistrat vedtager de endelige planer for opførelsen af Thorvaldsens Museum.
13.11.1839 Frederik 6. godkender de endelige planer til opførelsen af Thorvaldsens Museum.
18.11.1839 Udnævnes til Storkorsridder af Dannebrogordenen som den første kunstner nogensinde. Thorvaldsen får dog først tilsendt korset dagen efter på sin fødselsdag 19.11.1839 på Nysø.
19.11.1839 Thorvaldsens fødselsdag fejres på Nysø med tableau, sang og teater. Udover familien Stampe er også Johan Ferdinand de Neergaard, Wilhelm Matthiä, Benjamin Wolff o.a. til stede.
21.11.1839 Ankomst til København. Kort ophold for at takke Frederik 6. for Storkorset af Dannebrog.
22.11.1839 Besøger C.W. Eckersberg.
27.11.1839 Besøger C.W. Eckersberg og betaler 100 rigsdaler i forskud for maleriet Thorvaldsens ankomst til Københavns Rhed 17. september 1838, B217.
Antagelig 28.11.1839 Retur til Nysø fra København.
Ultimo november 1839 Kortere ophold på Gisselfeld.
Tidligst 3.12.1839 - primo januar 1840 Frederik 6., A141.
Fuldført 6.12.1839 Henriette Danneskiold-Samsøe, A215.
24.12.1839 Juleaften på Nysø. Til stede bl.a. Henriette Wulff og Peter Wulff.
Fuldført 28.12.1839 Kristus i Emmaus, Nysø18.
31.12.1839 Nytårsaften på Nysø.
Årsskiftet 1839 - 40 Opførelsen af Thorvaldsens Museum påbegyndes.
Ultimo december 1839 Besøg på Nysøs nabo-herregårde hos familierne Danneskiold-Samsøe på Gisselfeld, Wolff på Engelholm og Neergaard på Lindersvold.
Ultimo 1839 Skitserer sit våben, der forestiller Thor med hammer, C559b, til ophængning på Frederiksborg Slot med valgsproget “Frihed og Kjærlighed til Fædrelandet”. Jf. også N152 og E2286.
Antagelig 1840 - 1841 Deltager i fugleskydning på Den Kongelige Skydebane i selskab med bl.a. kronprins Frederik (7.). Fik dagen før overrakt Skydeselskabets ordenstegn, N88.
Januar - april 1840 Tager nu og da fra Nysø til København bl.a. for at tilse sine arbejder til Vor Frue Kirke.
Januar - juni 1840 Indtoget i Jerusalem, Vor frue Kirke, København, forstørret udgave af A559, påbegyndt af H.E. Freund.
Januar - juni 1840 Vandringen til Golgata, Vor Frue Kirke, København, forstørret udgave af A560, udført af Andreas Kolberg og Gotthelf Borup under Thorvaldsens tilsyn.
1.1.1840 Nyårets genius, A548.
11.1.1840 Fra Nysø til København i anledning af Frederik 6.s begravelse den 16.1.1840, som Thorvaldsen dog ikke deltager i på grund af en dårlig fod.
15.1.1840 Ser begravelsesoptoget for Frederik 6. fra et vindue på Charlottenborg sammen med blandt andre Christine Stampe.
18.1.1840 Christian 8. bestiller en statue af Christian 4., jf. A152, til Roskilde Domkirke.
31.1.1840 Besøg af C.W. Eckersberg.
31.1.1840 Fra København til Nysø.
Februar - marts 1840 Opholder sig jævnligt i København.
Antagelig 5.2.1840 Sammenkomst i Borups Selskab.
12.2.1840 Sammenkomst i Borups Selskab.
17.2.1840 Beslutter, at C.F. Wilckens skal ansættes som opsynsmand på museet efter Thorvaldsens død.
24.2.1840 Får besøg af C.W. Eckersberg og betaler yderligere 200 rigsdaler i forskud for maleriet Thorvaldsens ankomst til Københavns Rhed 17. september 1838, B217.
8.3.1840 Thorvaldsens romerske fødselsdag fejres i København. Modtager på Christine Stampes initiativ et pompejansk-inspireret møblement, N106-N119, med broderier udført af 30 kvinder.
31.3.1840 Deltager i Akademiforsamlingen på Kunstakademiets stiftelsesdag, hvor prins Frederik (7.) er ny præses.
20.4.1840 Diana og Jupiter, A345.
20.4.1840 Fra København til Nysø for at fejre Christine Stampes fødselsdag.
24.4.1840 Hygiea og Amor, A373 – også kaldet Kærlighed og Sundhed.
29.4.1840 Fra Nysø til København med familien Stampe. Retur til Nysø kort efter.
Senest maj 1840 Amor og Hymen, A453.
4.5.1840 Står fadder for N.C.L. Abrahams søn, Albert Peter Carl Abrahams (1839-1909), i Garnisons Kirke, København.
19.5.1840 Fra Nysø til København med familien Stampe.
22.5.1840 Deltager i festen i anledning af Christian 8. og Caroline Amalies sølvbryllup.
Antagelig juni 1840 - marts 1841 Satyr danser med bacchantinde, A357.
Antagelig juni 1840 - marts 1841 Satyr danser med bacchantinde, A358.
4.6.1840 Ankommer fra København til Nysø samtidig med H.C. Andersen, J.F. og Susette Schouw.
Senest 24.6.1840 Fra Nysø til København i anledning af Christian 8.s salving og kroning, som han dog ikke deltager i.
24.6.1840 Får besøg af maleren C.W. Eckersberg.
28.6.1840 Deltager ikke i Christian 8.s salving og kroning i Frederiksborg Slotskirke angiveligt pga. beklædningsproblemer.
28.6.1840 Spiser til middag hos Laurids Fog Muus (1795-1856) og Christiane Muus (1802-1859) i stedet for at deltage i kroningsfesten.
Ultimo juni 1840 Mødes med familien Steffens flere gange, bl.a. ved en udflugt til Rundetaarn.
2.7.1840 Fra København til Nysø.
13.7. - 16.7.1840 Henrich Steffens, A633.
13.7. - 16.7.1840 Heinrich Steffens og familie opholder sig på Nysø i tre dage sammen med Grundtvig, Oehlenschläger og Sibbern.
Tidligst 25.7. - senest 30.7.1840 A.C.T. Neubourg optager et daguerreotypi af Thorvaldsen; Skandinaviens første portrætfotografi, N267.
Senest 27.7.1840 Fra Nysø til København.
28.7.1840 Modtager bestilling fra Frederik 6.-kommissionen på et monument over Frederik 6. til Skanderborg Slotsbanke.
30.7.1840 Fra København til Roskilde for at overvære stænderforsamlingen i nogle dage med familien Stampe. Herfra sandsynligvis til Nysø.
Antagelig august 1840 Som forberedelse til den planlagte rejse til Italien september 1840 brænder Christine Stampe og Thorvaldsen en mængde af hans papirer og breve.
Antagelig august 1840 Understøtter en marinemaler, antagelig Anton Melbye, der er repræsenteret i samlingerne med B263 og B264.
August 1840 Planlægger rejse til Italien i september 1840.
6.8.1840 Borgerrepæsentationen i Københavns Kommune standser byggeriet af Thorvaldsens Museum pga. G.N. Sibberns påstand om, at bygningen ikke var solidt nok tegnet.
Tidligst 6.8.1840 Rejser til København foranlediget af Københavns Borgerrepræsentations standsning af museumsbyggeriet.
Fuldført senest 26.8.1840 Conrad Hinrich Donner, A242.
27.8.1840 Afrejse fra København til Nysø i selskab med Christine Stampe.
27.8.1840 Fejrer Holger Stampe-Charisius’ 18-års fødselsdag på Nysø.
29.8.1840 Københavns Borgerrepræsentation frafalder sin protest af 6.8.1840 imod fortsættelsen af byggeriet af Thorvaldsens Museum. En del af byggeriet var dog allerede genoptaget nogle dage forinden.
September 1840 Fremstiller på Nysø skitser til Andreas, Nysø32, og antagelig Judas Thaddæus, opholdssted ukendt. Ikke benyttede udkast til statuerne A108 og A105.
9.9.1840 Udskyder planlagt rejse til Italien til foråret 1841 på opfordring af Christian 8., der på sin side er tilskyndet dertil af Christine Stampe.
3.10.1840 Christian 8. og Caroline Amalie er på en endagstur til Præstø og Nysø for at hilse på Thorvaldsen og se hans selvportrætstatue, Nysø1. Selskab for 60 personer på Nysø.
4.10.1840 Fest hos familien Moltke på Bregentved med deltagelse af Christian 8., Caroline Amalie, familien Stampe m.fl.
Fuldført 5.10.1840 Thorvaldsen hos familien Stampe, Nysø38.
Fuldført 10.10.1840 Henrik Stampe og to sønner Nysø39.
Medio oktober 1840 Kortere ophold i København, derefter retur til Nysø.
15.10.1840 Thorvaldsens mulige uægte datter Nicoline Marie Berggren fødes i København.
Fuldført 12.11.1840 Jeanina Emilie Stampe som Psyche, A174.
Fuldført 17.11.1840 Hans Holsten, A213.
19.11.1840 Thorvaldsens fødselsdag fejres på Nysø bl.a. med sange, digte lotterispil og opførelse af Johan Herman Wessels teaterstykke Kærlighed Uden Strømper. Foruden fødselaren og beboerne på Nysø er bl.a. A.C. Petersen, Nicolai Søtoft, August Beck, Johan Ferdinand de Neergaard og Just Mathias Thiele tilstede.
23.11.1840 Rejser fra Nysø til København i selskab med Just Mathias Thiele.
Senest 26.11.1840 Ankommer til Nysø fra København.
Tidligst 26.11.1840 Christian 4., A152, støbes i bronze og ciseleres af Jørgen Dalhoff.
Tidligst 7.12.1840 Ser igen August Bournonvilles ballet Toréadoren på Det Kongelige Teater.
Senest 8.12.1840 Rejser fra Nysø til København.
9.12.1840 Står fadder for Ludvig Müllers søn, Peter Erasmus Müller (1840-1926), i Vor Frue Kirke, København.
Ultimo 1840 Nægter at betale rangskat, hvilket Christian 8. accepterer.
1841 Kvindehoved, A814, relieffragment til Satyr danser med bacchantinde, A358.
1841 Køber Emilius Bærentzens Portræt af skuespillerinden Johanne Luise Heiberg, B205.
Senest 18.2.1841 Amor og den sovende Psyche, A428.
Senest 18.2.1841 Psyche og den sovende Amor, A429.
Medio marts 1841 Kortere ophold i København.
18.3.1841 Får besøg af maleren C.W. Eckersberg i selskab med præsten og forfatteren Carsten Friis Wiborg (1813-1885).
21.3.1841 Får besøg af maleren C.W. Eckersberg i selskab med Lise og Jette Bagge samt en “Jomfru Baier”.
18.4.1841 Deltager i Elise Stampes konfirmation hos Susette og J.F. Schouw i København.
20.4.1841 Harmonien, tegning til Christine Stampes fødselsdag, muligvis C1160.
20.4.1841 Deltager i fejringen af Christine Stampes fødselsdag i København.
Ultimo april 1841 Som forberedelse til rejsen til Rom brænder Christine Stampe og Thorvaldsen en mængde af hans papirer og breve, “som vare bedre at brænde” – ifølge billedhuggeren.
Medio maj 1841 Kortere ophold i København.
19.5.1841 Fra København til Nysø i selskab med bl.a. Susette Schouw.
23.5.1841 Retfærdigheden, Nysø31.
24.5.1841 Amor og Psyche, Nysø47. Kaldes også “Farvel til Nysø”.
25.5.1841 Påbegynder om eftermiddagen rejsen til Rom med Christine Stampe og hendes familie. Rejser i egen vogn med Nysøs kusk, Niels Rasmussen.
Afskedsceremoni på Præstø havn. Med Christian 8.s dampskib Kiel til Warnemünde. Ombord er kaptajnen Peter Wulff, Henriette Wulff, C.W. Eckersberg, G.F. Ursin, Carl Dahl og C.F. Wilckens.
26.5.1841 Afsked med C.W. Eckersberg, G.F. Ursin, Carl Dahl, Henrik Stampe d.y. og C.F. Wilckens i Warnemünde.
27.5.1841 Ankomst til Neustrelitz.
27.5.1841 Ved hoffet i Neustrelitz. Mødes med forfatteren Christian Winther.
28.5.1841 Afgang fra Neustrelitz kl. 7 om morgenen.
29.5.1841 Ankomst til Berlin.
29.5.1841 Ser om eftermiddagen Berlins dyrehave i selskab med H. Steffens. Om aftenen i operaen for at se Lucia de Lammermoor af Gaetano Donizetti (1797-1848).
30.5.1841 Mødes med deputation fra Kunstforeningen i Berlin og fremviser sine nyeste værker ud fra konturstik.
Kl. 12 koncert hos pianisten og komponisten Fanny Hensel.
30.5.1841 Om aftenen besøg hos Friedrich Wilhelm 4. på Schloss Schönhausen, til stede H. Steffens, C.D. Rauch og A.W. Schlegel. Til middag hos H. Steffens og senere i teateret for at se Oberon af Carl Maria von Weber (1786–1826).
31.5.1841 Middag hos billedhuggeren Ludwig Wilhelm Wichmann, til stede bl.a. Friedrich Tieck.
Primo juni 1841 Beser konsul Joachim Heinrich Wilhelm Wageners (1782-1861) malerisamling i selskab med kunsthistorikeren G.F. Waagen. Bytter ved et tilfælde hat med Wagener, der beholder hatten som relikvie.
Primo juni 1841 Besøger arkitekten Wilhelm Stier.
Primo juni 1841 Besøger atter Fanny og Wilhelm Hensel. Thorvaldsen portrætteres af Wilhelm Hensel.
Primo juni 1841 Besøger kunstneratelierer og samlinger i Berlin.
Besøger Karl Friedrich Schinkel.
Primo juni 1841 Kører for første gang med jernbane fra Berlin til Potsdam i selskab med familien Stampe og Heinrich Steffens.
Primo juni 1841 Middag hos Mathilde von Waldenburg.
Primo juni 1841 Møder forfatteren og kunstneren Bettina von Arnim.
5.6.1841 Thorvaldsen portrætteres af fire malere på én gang – Eduard Magnus, Wilhelm Hensel, B437, Franz Krüger og Karl Joseph Begas i sidstnævntes atelier i Berlin.
6.6.1841 6 om morgenen sidder Thorvaldsen igen model for Franz Krügers portræt hjemme hos Karl Joseph Begas.
6.6.1841 Beser slottene i Potsdam – Sanssouci og Glienicke – sammen med familien Steffens. Møder kongefamiliens børn og prinssese Charlotte af Hessen Kassel (1789-1864). Fortsætter herfra videre mod Dresden.
9.6.1841 Ankomst til Dresden, bor på Hotel de France.
9.6.1841 Rejseselskabet mødes med J.C. Dahl. Ser Mozarts Don Giovanni i det nyindviede Hoftheather i Dresden.
10.6.1841 Middag med J.C. Dahl afbrydes til fordel for visit hos Friedrich August 2. af Sachsen på Schloss Pillnitz.
10.6. - 13.6.1841 Christine Stampe forærer billedhuggeren Ernst Rietschel en lok af Thorvaldsens hår.
10.6. - 13.6.1841 Beser flere kunstsamlinger i Dresden i selskab med J.C. Dahl.
Antagelig 11.6.1841 Middag med den sachsiske minister Bernhard von Lindenau (1779-1854) på Brühlsche Terrasse i Dresden.
12.6.1841 Middag hos bankieren Martin Wilhelm Oppenheim (1781-1863) i Villa Rosa, tegnet af arkitekten Gottfried Semper (1803-1879). Tilstede er bl.a. husets svigersøn, August Grahl.
12.6.1841 Om aftenen festforestilling i Hoftheater i Dresden, afholdt af Friedrich August 2. af Sachsen. Thorvaldsen hyldes med en epilog. Efterfølgende banket på teatret.
13.6. - 21.6.1841 En uges ophold hos Friederike og major Serre på Maxener Schloss i Maxen ved Dresden sammen med J.C. Dahl og Raden Saleh.
14.6.1841 Møder Ernst von Brunnow i Dresden.
15.6.1841 Udflugt fra Maxen til fæstningen Königstein i sachsiske Schweiz. Møder fæstningens kommandant, krigsminister Johann Adolf von Zezschwitz (1779-1845). En kanonade til Thorvaldsens ære affyres.
Herfra til Pirna, hvor selskabet overnatter.
16.6.1841 Fra Pirna til de romantiske klippeformationer ved Bastei. Herfra tilbage til Maxen.
17.6.1841 Amor og Psyke, relief, originalgips, Skulpturensammlung, Dresden (afstøbning Ny Carlsberg Glyptotek).
17.6.1841 Thorvaldsen portrætteres to gange i Maxen: Først i et maleri, som Raden Saleh påbegynder, og som J.C. Dahl færdiggør, B467; derefter i endnu et malet portræt af Raden Saleh alene.
21.6.1841 Afrejse fra Maxen til Dresden tidlig om morgenen.
21.6.1841 Møder Franz Pettrich i Dresden.
21.6.1841 Rejser med jernbanen fra Dresden til Leipzig. Bor på værtshuset Stadt Hamburg. Modtages af en menneskemængde med musik og hurraråb.
Visit hos komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy.
22.6.1841 Deltager i “musikalsk fest” med middag kl. ca. 13, arrangeret af Felix Mendelssohn Bartholdy i havesalen på Hotel de Saxe i Leipzig.
22.6.1841 Forlader Leipzig.
Antagelig 23.6.1841 Overnatning i Weimar.
25.6.1841 Den russiske storfyrste Konstantin (1827-1892), søn af Nikolaj 1., besøger den fraværende Thorvaldsens værksted i Rom.
27.6.1841 Ankomst til Frankfurt am Main. Portrætteres af Johann Heinrich Schramm (1810-1865).
28.6.1841 Stor fest med Frankfurts kunstnere hos Charlotte Gontard, arrangeret af Eduard Schmidt von der Launitz. Et digt og en tale af Friedrich Hessemer fremføres til Thorvaldsens ære.
29.6.1841 Fra Frankfurt am Main til Mainz.
29.6.1841 Indlogeres i lejlighed i Mainz ved Rhinens bred af Jakob Kraetzer.
Bliver om aftenen hyldet med fakkeltog og musik.
30.6.1841 Beser det blomsterbesmykkede Gutenberg-monument, jf. A114, ledsaget af præsidenten for provinsen Rheinhessen Ludwig Christian Christoph von Lichtenberg. Hyldes af en folkeskare med sang og jubel.
Besøger også domkirken i Mainz.
30.6.1841 Middag i Mainz hos præsident von Lichtenberg.
1.7.1841 Besøg i det antikvariske museum i Wiesbaden om formiddagen med Jakob Kraetzer. Tilbage til Mainz samme dag.
1.7.1841 Byen Mainz giver stor middag for Thorvaldsen på rådhuset. Får overrakt diplomet som byens æresborger, N35. Festforestilling på Stadttheater. Hyldes fra teatrets balkon af en stor folkemængde på Gutenbergplatz. Både pladsen og Gutenberg-statuen er oplyst af fakler. Sange og digte fremføres.
2.7.1841 Dampskibstur op ad Rhinen fra Mainz til St. Goar ved Lorelei-klippen med bl.a. Georg Christian Strecker (1800-1874), Ludwig Christian Christoph von Lichtenberg og Johann Heinrich Schramm.
Retur samme dag. Om aftenen koncert i Neue Anlage – nuv. Stadtpark i Mainz.
3.7.1841 Afrejse fra Mainz. Følges på vej af Ludwig Christian Christoph von Lichtenberg.
3.7. - 5.7.1841 Kort ophold i Mannheim. Bliver vist rundt af Jakob Götzenberger.
Fortsætter til Karlsruhe via Schwetzingen.
Antagelig 5.7. - 6.7.1841 Kort ophold i kurbyen Bad Wildbad hos Christine Stampes ven.
6.7.1841 Ankomst til Stuttgart. Bor på hotellet König von England på Schillerplatz.
6.7.1841 Beser straks Schiller-monumentet, jf. A770. Møder Georg von Reinbeck og andre medlemmer af Verein für Schiller’s Denkmal. Statuen og pladsen oplyses med fakler og et kor synger til Thorvaldsens ære.
7.7.1841 Udflugt i Stuttgarts omegn.
7.7. - 9.7.1841 Besøger flere seværdigheder i Stuttgart og omegn, bl.a. Joseph Anton Gegenbaurs fresker i Neues Schloss, Schloss Rosenstein og mausoleet for den württembergske kongefamilie i Rotenberg med to evangelist-statuer efter Thorvaldsens udkast, m.m.
8.7.1841 Det württembergske hof afholder fest til Thorvaldsens ære i kursalen i Bad Cannstatt, Stuttgart.
9.7.1841 Bystyret i Stuttgart afholder fest til Thorvaldsens ære på lyststedet Silberburg. Han udnævnes til æresborger i Stuttgart, jf. N37. En sang til billedhuggeren afsynges.
Et fakkeltog ledsager ham hjem til hotellet.
10.7.1841 Rejser fra Stuttgart.
11.7.1841 Kortvarigt ophold i Ulm. I domkirken bliver Thorvaldsen “opdaget”. Sangforeningen dukker da op og synger for ham.
12.7.1841 Kort ophold i Augsburg. Ser en kunstsamling og en kirke. Vises rundt af Andreas Eigner (1801-1870).
13.7.1841 Ankommer til München og beser straks Maximilian 1., jf. A128, på Wittelsbacherplatz.
13.7.1841 Modtager mange besøg, bl.a. af Friedrich Wilhelm Joseph Schelling.
Besøger Ludwigskirche. Senere i operaen og ser Don Carlos.
14.7.1841 Besøger det kongelige slot, Münchner Residenz. Ser især Ludwig von Schwanthalers 12 lueforgyldte statuer af bayerske herskere i Leo von Klenzes tronsal.
Medio juli 1841 Visitter hos blandt andre bronzestøberen Stiglmaier, Schwantaler og Heideck. Beser blandt andet Leo von Klenzes Glyptotek.
Besøger også sit eget gravmonument til Eugène de Beauharnais, jf. A156 i St. Michaels kirken, München.
15.7.1841 Fejres med stor fest i selskabet “Die Zwanglosen” i München under deltagelse af F.W.J. Schelling og andre kunstnere og videnskabsmænd. Talrige hyldestdigte til Thorvaldsen fremføres.
16.7.1841 Middag hos Therese af Sachsen-Hildburghausen.
21.7.1841 Afskedsfest hos danske kunstnere, bosat i München, blandt andre Wilhelm Marstrand og Frederik Ludvig Storch (1805-1883).
22.7.1841 Rejser fra München til Hohenschwangau, hvor Thorvaldsen hilser på Bayerns kongefamilie.
Antagelig 24.7. - 25.7.1841 Rejser gennem Lindau til Friedrichshafen, hvorfra en båd fragter selskabet over Bodensøen.
Antagelig 25.7.1841 Ankommer til Konstanz med båd. Herfra straks videre.
26.7.1841 Rejser gennem Schaffhausen, hvor Rhinfaldet beses. Herfra videre til Zürich.
Antagelig 27.7.1841 Fra Zürich til Goldau.
Antagelig 28.7.1841 Turen op ad Rigi, NysøC.
Antagelig 28.7.1841 Fra (Arth-)Goldau op ad bjerget Rigi. Overnatter på toppen.
Antagelig 29.7.1841 Ned ad Rigi, med båd til Luzern. Beser Døende løve (Schweizerløven), jf. A119.
30.7.1841 Stor fest til Thorvaldsens ære i Luzern, ved Døende løve (Schweizerløven), jf. A119, spilles der musik i faklernes skær.
Antagelig 1.8.1841 Forlader Luzern med dampskib over Vierwaldstättersøen. Ankommer til Flüelen.
Antagelig 1.8. - 2.8.1841 Kører over St. Gotthards-passet.
Antagelig 3.8.1841 Ankommer til Lugano. Fragtes over Lugano-søen i båd. Herfra videre til Como.
Antagelig 4.8.1841 Ankommer til Milano.
Antagelig 5.8. - 7.8.1841 Under opholdet i Milano ser Thorvaldsen Brera-kunstmuseet, besøger flere kunstnere, bl.a. Giovanni Servi. Spiser hos Heinrich Mylius i Milano og hans landsted i Sesto San Giovanni.
Antagelig 7.8.1841 Afrejse fra Milano.
9.8.1841 Ankomst til Genova. Overnatter dér og beser byen.
Antagelig 12.8. - 14.8.1841 Ophold i Carrara i tre dage.
Antagelig 13.8. - 14.8.1841 Besøger marmorbrud i Carrara og Seravezza.
Antagelig 15.8. - 31.8.1841 Ophold i Livorno hos Christian Dalgas. Udflugter til bl.a. Montenero.
Antagelig 1.9.1841 Rejser fra Livorno til Pisa.
2.9.1841 Ankomst til Firenze.
2.9. - 3.9.1841 Møder handelsmanden Alfred Hage og familie i Firenze. Inviteres til spisning.
2.9. - 4.9.1841 Besøg hos trykker Luigi Bardi, der forærer Thorvaldsen et kobberstik af Rafaels Transfiguration, stukket af Raphael Morghen, E839.
2.9. - 4.9.1841 Middag hos Pietro Benvenuti.
4.9.1841 Rejser fra Firenze.
Antagelig 8.9. - 9.9.1841 Passerer Perugia og Asissi. Ser Johann Friedrich Overbecks fresko Frants’ Rosenunder, 1829, i Santa Maria degli Angeli ved Assisi.
12.9.1841 Ankommer til La Storta, Rom, og modtages af danske, tyske, italienske og russiske kunstnere m.m. Frokost indtages. Modtages også af deputation ved Ponte Molle. Får antagelig overrakt Ponte Molle-selskabets bajoccoorden, N89.
12.9.1841 Indlogeres i lejlighed i Via di Capo le Case 75 i nærheden af Casa Buti sammen med familien Stampe.
Besøg hos Elisa Paulsen.
Tidligst 12.9.1841 Daglige besøg af malerne Albert Küchler, Constantin Hansen, Adam Müller og forfatteren H.P. Holst.
13.9.1841 Thorvaldsen viser familien Stampe rundt i Rom. Middag hos Karl von Kolb.
Antagelig 15.9.1841 Modtages i sit værksted af sine assistenter. En nyhugget buste forestillende Thorvaldsen præsenteres laurbærkranset. Den p.t. ukendte ophavsmand fremsiger et hyldestdigt.
18.9.1841 Fejrer Christian 8.s hos Karl von Kolb. Også Jeanina Stampes fødselsdag fejres.
19.9.1841 Fest i Teatro Fiano i anledning af Thorvaldsens tilbagekomst til Rom med deltagelse af de derværende udenlandske kunstnere. Thorvaldsen bæres i procession med fakkeltog til hans bolig i Via Sistina.
28.9.1841 Besøger Pantheon med familien Stampe. Bestiger kuplen.
29.9.1841 Vincenzo Camuccini forærer Christine Stampe Luigi Durantinis tegnede kopi af Camuccinis portræt af Thorvaldsen, NysøL.
29.9.1841 Er censor ved de offentlige kunst- og håndværkseksaminer i Ospizio di San Michele.
Møder her Vincenzo Camuccini og Alexandra von Dietrichstein.
Ultimo september 1841 Besøg hos maleren Carl Werner.
9.10.1841 H.W. Bissen med familie kommer til Rom.
9.10.1841 Udflugt til Albano, Castel Gandolfo, Ariccia, Genzano og Nemi med bl.a familien Stampe.
Tidligst 10.10.1841 Thorvaldsen og Christine Stampe viser Emilie Bissen, f. Møller (gift med H.W. Bissen) rundt i Rom.
31.10.1841 Står fadder for Heinrich Eddeliens søn, Viggo Thorvald Eddelien, i det tyske protestantiske kapel i Palazzo Caffarelli, Rom. Fest om aftenen for alle danskere i Rom.
Antagelig november 1841 Besøger J.F. Overbeck og beser kartonen til Beweinung Christi, St. Marien zu Lübeck.
November 1841 Thorvaldsen og Christine Stampe brænder “en heel Deel” af billedhuggerens “gamle Sager” i hans lejlighed i Rom – sandsynligvis breve og tegninger.
Medio november 1841 Flytter ind i sin egen lejlighed i Casa Buti fra den lejede lejlighed, hvor han siden sin ankomst til Rom 12.9.1841 havde boet.
19.11.1841 Thorvaldsens 71-års fødselsdag fejres med middag hos Elisa og Fritz Paulsen. Senere opfører danske kunstnere H.P. Holsts til lejligheden skrevne komedie Feen Felic’idea i familien Stampes romerske lejlighed.
18.12.1841 Rejsegilde på Thorvaldsens Museum.
23.12.1841 - 13.1.1842 Ludvig Müller rejser fra København til Rom sammen med sin mor og søster for at tilse sin syge bror, Adam Müller. Han medbringer et brev fra Christian 8. til Thorvaldsen.
24.12.1841 Christine Stampe fejrer jul for Thorvaldsen og danske kunstnere, bl.a. H.P. Holst, Küchler, Breinholm, Jerichau, Holbech, Petersen, Adam Müller, Constantin Hansen, Peter Raadsig, Jespersen, Bravo, Thøming og Henrik Stampe.
24.12.1841 Forærer Christine Stampe tegningen Madonna med Jesus og Johannes, NysøG, i julegave.
1842 Natten, A905.
1842 Pietro Alberto Paulsen som jægerdreng, Nysø55, forarbejde til A175.
Primo 1842 Flugten til Ægypten, A571.
Antagelig januar 1842 Tegnede udkast til fire profeter til Vor Frue Kirke i København, Ezekiel, C1087, Daniel, C1089, Esajas, C1090, og Jeremias, C1092.
Antagelig januar 1842 - marts 1842 Andreas, A108.
Januar - marts 1842 Sygdom i familien Stampe især for Elise Stampes vedkommende.
1.1.1842 Udflugt til Fontana dell’Aqua Acetosa ved Ponte Molle med bl.a. familien Stampe og H.P. Holst.
Fuldført 1.1.1842 Hyrdernes tilbedelse, A570.
19.1.1842 Fejrer Karl von Kolbs fødselsdag i Rom ved en soiré.
Forår 1842 Kontrovers med August Riedel om købet af en version af maleriet Sakuntala.
Forår 1842 Kontrovers over håndteringen af nedpakningen af Thorvaldsens værker og ejendele med Johan Bravo, som afskediges fra jobbet. Han synes dog senere at have fortsat med at hjælpe.
Forår 1842 Mødes med maleren Penry Williams og John Gibson.
Forår 1842 Selskabelighed hos Ferdinand Hiller.
Marts 1842 - 10.4.1842 Judas Thaddæus, A105.
7.3.1842 Uoverensstemmelser med Pietro Galli, som flytter ud af Thorvaldsens lejlighed i Casa Buti. Thorvaldsen og C.F. Holbech flytter derefter ind. Galli ophører med at arbejde for Thorvaldsen.
8.3.1842 Thorvaldsens romerske fødselsdag fejres med diner hos Karl von Kolb i Rom med deltagelse af familien Stampe.
11.3.1842 Fejrer Elise Stampes 18-års fødselsdag efter hendes alvorlige sygdom.
Fuldført 20.3.1842 Bebudelsen, A569.
Ultimo marts 1842 Overværer Girandolaen / fyrværkeriet ved Castel Sant’Angelo hos Alessandro Torlonia. Møder Alexandre Dumas d.æ..
Ultimo marts 1842 Thorvaldsen og Christine Stampe brænder “mange gamle Sager” i billedhuggerens hjem i Rom – sandsynligvis papirer og tegninger etc.
April - maj 1842 Besøg i Villa Wolkonsky hos Zinaida Volkonskaia.
2.4.1842 Christian Dalgas og hans hustru, Louisa Salvetti ankommer til Rom. Thorvaldsen tager med dem på flere udflugter.
20.4.1842 Forærer en bronzeudgave af Kristus og en Ganymedes i marmor samt en tegning til Christine Stampes fødselsdag.
24.4.1842 Deltager i fejringen af Christian Dalgas’ fødselsdag.
28.4.1842 Deltager i Ponte Molle-selskabets forårsfest (Cervaro-festen) ved Cervarohulerne, ca. 8 km. nordøst for Rom. Thorvaldsens skål udbringes, og han tildeles selskabets Vielzuvielverdienstorden, N92.
Ultimo april 1842 Ludwig 1. kommer til Rom og bor i Villa Malta. Thorvaldsen og andre tager imod ham.
Antagelig maj 1842 Ludwig 1. beundrer portrætbusten Christine Stampe (jf. A217).
Maj 1842 Christine Stampe, A217.
Maj 1842 Indbydes ofte til middag hos Ludwig 1., som også ofte besøger hans værksteder.
Maj 1842 - 23.6.1842 Gratierne med Amors pil og Amor med lyren, A32, omarbejdelse af A29.
Antagelig 1.5.1842 Til velgørenhedstombola i Villa Borghese med Christine Stampe. Møder her Ludwig 1.
2.6.1842 Udflugt til Albano, Genzano og Nemi med bl.a. familien Stampe og C.F. Holbech.
4.6.1842 Alessandro Torlonia afholder stor fest i Villa Torlonia i Rom i anledning af opstilling af en obelisk i villaens park. Foruden Thorvaldsen deltager bl.a. Ludwig 1., Gregor 16., Byrons elskerinde Teresa Guiccioli (1801-1873) og familien Stampe.
6.6.1842 Christine Stampe, hendes børn og tjenestefolk rejser fra Rom pr. hestevogn med kurs mod Danmark.
6.6.1842 Spiser middag hos Karl von Kolb.
10.6.1842 Christine Stampe, hendes børn og tjenestefolk ankommer til Livorno på deres rejse fra Rom til København. De bor hos Stampes bror, Christian Dalgas.
16.6.1842 Tildeles ordenen Pour le Mérite af Friedrich Wilhelm 4.
19.6.1842 Besøg af maleren Ferdinand Flor og gemmeskæreren Tommaso Saulini.
21.6.1842 Godkender en marmorblok til Gratierne med Amors pil og Amor med lyren, jf. A32.
22.6.1842 Spiser middag hos Alessandro Torlonia, om aftenen hos Karl von Kolb.
23.6.1842 Besøg af Ludwig Ross.
24.6.1842 Besøg af Constantin Hansen og Peter Raadsig.
24.6.1842 Middagsselskab hos J.M. von Wagner.
26.6.1842 Besøg af billedhuggeren B.E. Fogelberg og maleren G.W. Palm (1810-1890).
26.6.1842 Udflugt til Torre di Quinto med Johan Bravo og C.F. Holbech.
26.6.1842 Visit hos Vincenzo Camuccini om aftenen.
28.6. - 29.6.1842 Udflugter i Rom bl.a. for at se Girandola-festen med Antonio Savorelli.
29.6. - 3.7.1842 Istandsætter skadede gipsmodeller, sendt fra København, bl.a. Kristus i Emmaus, jf. Nysø18, og Bertel Thorvaldsen med Håbets gudinde, jf. Nysø1.
1.7.1842 Middag med Kolb.
7.7.1842 Ser dramatikeren Carlo Goldonis (1707-1793) komedie Il Ventaglio om eftermiddagen, om aftenen Romeo og Julie.
8.7. - 12.7.1842 Færdiggør marmorudgaven af Gravmæle over de to Poninski-søskende (jf. A616). Marmorudgaven efterfølgende opsat i Slotskapellet i Czerwonogród. Nu i Kunstmuseet, L’viv, Ukraine.
9.7.1842 Modtager Penry Williams’ maleri En hyrdedreng, B101.
11.7.1842 Visit hos Vincenzo Camuccini.
11.7. - 22.7.1842 Nedpakning af Thorvaldsens malerisamling i hans lejlighed i Casa Buti med henblik på transport til København.
13.7.1842 Aftenselskab hos direktøren for det franske Akademi, Jean-Victor Schnetz.
24.7.1842 Udflugt til Frascati, Tusculum og San Silvestro med Johan Bravo, Johann Martin von Wagner, C.F. Holbech og Jens Arenholt Gottfred Hartmann.
31.7.1842 Selskab hos Antonio Savorelli.
7.8.1842 Aftenselskab hos grev Antonio Savorelli. Thorvaldsens navnedag for hans italieniserede fornavn Albert fejres.
9.8.1842 Påbegynder Kristi dåb, A573.
23.8.1842 Thorvaldsens ejendele transporteres til havnen ved Ripa Grande i Rom.
26.9.1842 Fregatten Thetis ankommer til Livornos red for at hente Thorvaldsen, hans kunstværker og indbo og transportere det til København.
29.9.1842 Alle kasser med Thorvaldsens værker og øvrige gods er lastet på fregatten Thetis på Livornos red.
Antagelig 30.9.1842 Frederikke Wallick besøger Thorvaldsen i Rom, og de aftaler at følges ad fra Civitavecchia til Livorno.
1.10.1842 Forlader Rom for sidste gang med kurs mod Civitavecchia ledsaget af Karl von Kolb.
2.10.1842 Fregatten Thetis afsejler fra Livorno med kurs mod København lastet med Thorvaldsens værker og ejendele, men uden Thorvaldsen selv.
2.10.1842 Sejler kl. 15 fra Civitavecchia med dampskibet Maria Christina med kurs mod Livorno. Efter tidligere aftale følges han med Frederikke Wallick.
3.10.1842 Ankommer én dag for sent til Livorno for at sejle med fregatten Thetis til Danmark. Rejser i stedet videre med dampskibet Maria Christina til Marseille i selskab med Frederikke Wallick.
7.10.1842 Slutstenen på hvælvingen i forhallen på Thorvaldsens Museum isættes.
21.10.1842 En deputation på ca. 50 personer møder op ved hotellet Zum Holsteinischen Hause i Altona for at tage afsked med Thorvaldsen før hans afrejse til København.
23.10.1842 Døtre af blandt andre G.F. Hetsch og C.W. Eckersberg pynter Thorvaldsens atelier med kranse i anledningen af hans snarlige hjemkomst.
24.10.1842 Ankommer mellem kl. 17 og 18 til København ledsaget af Frederikke Wallick med dampskibet Frederik den sjette. Modtages blandt andre af J.M. Thiele, Hermann Ernst Freund, H.N. Clausen, Christine Stampe, Elisa Paulsen, Fritz Paulsen, deres børn og J.F. Schouw.
24.10.1842 Selskab og aftensmad hos Susette og J.F. Schouw på Charlottenborg. Til stede er bl.a. familien Stampe, H.N. Clausen, Birgitte Francisca Clausen (1797-1875) og N.L. Høyen.
25.10.1842 Besøger Thorvaldsens Museum for første gang. Han modtages af Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum, Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum, kommunalbestyrelsen og håndværkere. Museet er smykket med guirlander og studentersangerne synger H.P. Holsts Mellem disse mure.
25.10.1842 Til middagsselskab hos Christian 8. på Sorgenfri bl.a. med Just Mathias Thiele.
26.10.1842 Til middagsselskab hos Elisa og Fritz Paulsen.
27.10.1842 Til middagsselskab hos Susette og J.F. Schouw.
28.10.1842 Besøger maleren C.W. Eckersberg.
1.11.1842 Fregatten Thetis ankommer til København med dele af Thorvaldsens kunstsamling og andet indbo.
9.11.1842 Får besøg af maleren C.W. Eckersberg.
17.11.1842 Ankommer til Nysø første gang efter hjemkomsten fra Italiensrejsen.
Fuldført 25.11.1842 Tre genier, A153, over Christian 4.s valgsprog “Regna firmat pietas”, udført på forslag fra G.F. Hetsch.
27.11.1842 Står fadder for C.C. Zahrtmans datter, Wanda Sophie Elisabeth Candia Zahrtmann (1842-1916), i Bredgade 38, København.
Ultimo november 1842 Thorvaldsen lider af smerter i benene efter hjemrejsen.
Senest 2.12.1842 Køber Adam Müllers endnu ufuldendte maleri Kristus og de fire evangelister, B276.
3.12.1842 Får besøg af maleren C.W. Eckersberg i sin professorbolig. Har dårligt ben.
24.12.1842 Oehlenschläger fejrer jul med Thorvaldsen og familien Stampe på Nysø.
Fuldført 24.12.1842 Juleglæde i himlen, A589.
1843 Herkules, A15, forarbejde til A14.
1843 Minerva, A17.
1843 Nemesis, A19.
1843 Æskulap, A20.
Antagelig januar 1843 Det lykkes Jørgen Dalhoff for første gang at brænde terracotta i København.
Januar 1843 Vender tilbage til København efter ophold på Nysø.
1.1.1843 Pietro Alberto Paulsen som jægerdreng, A175. Værket blev bestilt af Christian 8. som marmorstatue, men den blev aldrig udført.
9.2.1843 Besøger maleren C.W. Eckersberg sammen med Christine Stampe og blomstermaleren Hermania Neergaard (1799-1875).
20.2.1843 Deltager i Akademiforsamlingen.
Antagelig marts 1843 Beser sit mausolæum i museet.
Primo marts 1843 Uoverensstemmelse mellem Christine Stampe og Elisa Paulsen omkring fejringen af Thorvaldsens romerske fødselsdag.
8.3.1843 Thorvaldsens romerske fødselsdag fejres hos Elisa Paulsen, som samtidig fejrer sin egen fødselsdag. Til stede er bl.a. Fritz Paulsens bror Friederich Nicolai Wilhelm Paulsen og svigerinde, J.L. Jensen og kone.
April 1843 Studerende ved Københavns Universitet påminder Thorvaldsen om bestillingen af Martin Luther, jf. A188 og Philipp Melanchton, jf. A161.
18.4.1843 Gratulerer maleren C.W. Eckersberg i anledningen af hans 25 års jubilæum som professor ved akademiet. Har foranstaltet en middag for Eckersberg og tilbringer aftenen i selskabet, der blandt andre tæller Jonas Collin, Just Mathias Thiele og J.L. Lund.
13.5.1843 Besøger om aftenen Just Mathias Thiele i selskab med malerne C.W. Eckersberg, Wilhelm Marstrand og Ernst Meyer samt kunsthistorikeren N.L. Høyen og arkitekten Gottlieb Bindesbøll.
7.6.1843 Efter nogle måneders sygeleje dør Fritz Paulsen.
Antagelig 21.6.1843 Flytter fra København til Nysø for sommeren.
Antagelig juli 1843 Besøg på Nysø af Ernst Meyer og Wilhelm Marstrand.
Antagelig juli 1843 Tur fra Nysø til Møn af et par dages varighed med familien Stampe, Ernst Mayer, Wilhelm Marstrand og sandsynligvis Susette Schouw. Møns Klint og Stege besøges.
Juli 1843 Billedhuggerkunstens genius, A522.
Juli 1843 Hovedet af Komediens muse, Nysø77, forarbejde til A342.
Juli 1843 Tragediens og komediens muser, A342.
Juli eller august 1843 Genier for maleri, arkitektur og billedhuggerkunst, A525.
Fuldført 1.7.1843 Amors svanesang, A456.
19.7.1843 Horace Vernet opsøger forgæves den fraværende Thorvaldsen i hans hjem på Charlottenborg i København.
Fuldført 21.7.1843 Malerkunstens genius, A520.
Fuldført 30.7.1843 Poesiens og harmoniens genier, A528.
August 1843 Vender tilbage til København.
August - november 1843 Herkules, A14.
Antagelig efterår 1843 Kærlighedens aldre, A739.
Efterår 1843 Christian 8. besøger Thorvaldsens værksted.
14.9.1843 Får besøg af maleren C.W. Eckersberg.
7.11.1843 Er sandsynligvis til stede ved et mindre selskab hos Johanne Luise og J.L. Heiberg i København.
Medio november 1843 Opholder sig på Nysø et par uger.
19.11.1843 Fejrer sin fødselsdag på Nysø. H.C. Andersen læser eventyr, og vaudevillen Aprilsnarrene af J.L. Heiberg opføres. Til stede er familien Stampe og bl.a. Nicolai Søtoft, Julie og Carl Vilhelm Raben-Levetzau, Juliane og Benjamin Wolff, Charlotte og Johan Ferdinand de Neergaard. Sange af Andersen, Søtoft og Henrik Stampe synges.
Ultimo november 1843 Flere middagsselskaber på naboherregårdene i nærheden af Nysø, dvs. hos Julie og Carl Vilhelm Raben-Levetzau, Juliane og Benjamin Wolff, Charlotte og Johan Ferdinand de Neergaard.
Ultimo november 1843 Rejser fra Nysø til København via Vallø Slot.
Antagelig december 1843 Hymen, A731.
Antagelig december 1843 En arm på lermodellen til Æskulap, jf. skitse A20, falder af. Samme model styrtede helt sammen efter Thorvaldsens død 26.6.1844.
Antagelig december 1843 Middag hos konsul Alfred Hage, hvor forfatteren Constant Dirckinck-Holmfeld (1799-1880) kritiserer Thorvaldsens Museum. Til stede er også Christine Stampe, Orla Lehmann og Anton Frederik Tscherning (1795-1874).
December 1843 Hyppige soiréer med ”de italienske sangere”.
Medio december 1843 Under et besøg hos Christian 8. og Caroline Amalie henvises Thorvaldsen til lægen Johan Peter Jacobsen pga. et skinnebenssår.
Medio december 1843 - primo januar 1844 Thorvaldsen er sengeliggende pga. skinnebenssår. Tilses af lægerne Jacobsen og Bang, der er uenige om den rette behandling.
17.12.1843 Får besøg på Charlottenborg af maleren C.W. Eckersberg, som han – trods sit dårlige ben – efterfølgende besøger, også på Charlottenborg, i selskab med Christine Stampe.
Senest 22.12.1843 Får foræret et maleri af C.W. Heideck, Scene fra en spansk bys forsvar under en guerillakrig, B118.
24.12.1843 Får foræret tre akvareller af Ernst Meyer, sandsynligvis D848, D849, D850.
24.12.1843 Julen fejres i professorboligen på Charlottenborg pga. det dårlige ben. Stampe forærer Thorvaldsen Heinrich Buntzens Baron Stampes landsæde Nysø med Thorvaldsen udenfor sit atelier, B203. H.N. Clausen og hans hustru Birgitte Francisca er til stede.
31.12.1843 Nytårsaften får den sengeliggende Thorvaldsen besøg af Christine og Henrik Stampe, N.F.S. Grundtvig og hans kone Elisabeth Christina Margrethe Blicher (1787-1851), N.L. Høyen og hans kone Edele Birgitte Westengaard (1799-1883).
Antagelig 1844 Køber Emil Andersens (1817-1845) maleri Den barmhjertige samaritan, B195.
Januar - februar 1844 Fredens og frihedens genius, A529.
12.1.1844 Besøger maleren C.W. Eckersberg i selskab med Christine Stampe og hendes søster Susette Schouw.
12.2.1844 Forærer Christine og Henrik Stampe en version af Melpomene på deres bryllupsdag.
Medio februar 1844 Poesiens genius, A527.
26.2.1844 Deltager i et kunstnermaskebal, som afholdes i et teater i Lille Kannikestræde 14, København.
5.3.1844 Christine Stampes søster Susette Schouw dør.
8.3.1844 Thorvaldsens romerske fødselsdag fejres under stille former. Et digt af H.C. Andersen fremføres antagelig ledsaget af tableauer efter nogle af hans værker.
Ser Mozarts Don Giovanni.
Fuldført 8.3.1844 Billedhuggerkunstens genius, A523.
18.3.1844 Italiensk blomsterpige, C1035.
21.3.1844 Billedhuggerkunstens genius, A524, kridtudkast på skifertavle.
22.3.1844 Middag hos Christine Stampe med bl.a. Julia Raben-Levetzau (1808-1888).
Derefter koncert i Vor Frue Kirke med Studenter-Sangforeningen.
23.3.1844 N.L. Høyen holder sit berømte foredrag Om Betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts Udvikling i Skandinavisk Forening i København. Thorvaldsen fremhæves som en særlig nordisk kunstner. Der synges en hyldestsang til billedhuggeren af H.P. Holst og hans skål udbringes. Thorvaldsen er ikke til stede.
23.3.1844 Besøger Ernst Meyer med Christine Stampe. Møder Gottlieb Bindesbøll ved museet. Besøger derefter Louise Augusta Müller (1778-1852).
23.3.1844 Opsøger kronprins Frederik (7.) for at drøfte besættelsen af en professorbolig på Kunstakademiet, men træffer ikke kronprinsen.
23.3.1844 Selskab hos A.C. Kierulff. Thorvaldsen køres hjem af Jørgen Koch.
24.3.1844 Martin Luther, A188, Thorvaldsens sidste værk, ufuldendt.
24.3.1844 Besøger Martinus Rørbye med Christine Stampe. Ser Rørbyes maleri Folkeliv ved havnen i Palermo, B287, som Thorvaldsen havde erhvervet.
24.3.1844 Middag med Oehlenschläger, H.C. Andersen, Ernst Meyer, Constantin Hansen m.fl. hos Christine og Henrik Stampe.
24.3.1844 Møder kl. 18 tilfældigt C.W. Eckersberg i Kronprinsessegade.
24.3.1844 Thorvaldsen dør kl. 18.11 i Det Kongelige Teater under den tyske komponist Ferdinand Ries’ 6. symfonis 1. sats, der var ouverture til den østrigske digter og dramatiker Friedrich Halms (1806-1871) skuespil Griseldis, der havde dansk premiere samme aften.
24.3.1844 Ved Thorvaldsens død bliver H.W. Bissen eksekutor af Thorvaldsens bo og udfører og tilser herefter udførelsen af Thorvaldsens ufuldendte værker i marmor.
25.3.1844 Thorvaldsens dødsmaske, L668, tages af Venanzio Orlandi.
26.3.1844 J.L. Lund og C.W. Eckersberg besøger dødslejet “for at see endnu engang Thorvaldsens ansigt”.
26.3.1844 Thorvaldsens lig obduceres.
27.3.1844 Indretningen af Kunstakademiets festsal på Charlottenborg til Thorvaldsens begravelse påbegyndes.
29.3.1844 Kunstakademiets festsal indrettes til Thorvaldsens lit de parade. Gulvet belægges med sort, der pyntes med sort flor og midt på dagen sættes Thorvaldsens lig ind i salen.
29.3.1844 Thorvaldsens lig ligger lit de parade i Kunstakademiets festsal fra kl. 18 til 20, dog primært for folk tilknyttet akademiet.
30.3.1844 Billedhuggerens kiste lukkes under overværelse af blandt andre kronprinsen Frederik (7.) Christian. Herefter føres kisten i monumental procession fra Charlottenborg til Vor Frue Kirke.
30.3.1844 Thorvaldsens bisættelse i Vor Frue Kirke, København.
31.3.1844 - 18.9.1848 Victoria med sit firspand udføres af H.W. Bissen. Opsættes på taget af Thorvaldsens museum, jf. A48.
Antagelig april 1844 C.F. Wilckens overdrages Thorvaldsens Dannebrogsorden af Christian 8.
9.4.1844 Sørgefest på Det Kongelige Teater: Prolog af J.L. Heiberg fremført af Johanne Luise Heiberg, ouverture af J.P.E. Hartmann og Adam Oehlenschlägers Hakon Jarl.
7.5.1844 Mindes ved en sørgehøjtidelighed i frimurerlogerne Friedrich zur gekrönten Hoffnung og Zorobabel til Nordstjernen i København.
24.5.1844 Mindefest for Thorvaldsen i Studenterforeningen med musik, digte og taler. Festen fandt sted på Københavns Universitet.
28.5. - 8.6.1844 H.C. Andersen færdiggør En biografisk Skizze om Thorvaldsen. Den udgives dog først 30.12.1844 – 3.1.1845.
Medio juni 1844 Frederik Barfods antologi med danske kildetekster om Thorvaldsen, Thorvaldsensk Album udkommer.
6.10.1844 Fregatten Gefion sejler fra Livorno lastet med Thorvaldsens værker og ejendele fra hans dødsbo.
17.11.1844 Fregatten Gefion ankommer til København med nogle af Thorvaldsens værker og ejendele.
Senest 1845 Dansende ung pige, A180, fuldført efter Thorvaldsens død uvist af hvem efter A181.
Antagelig 1845 - 1846 Minerva, jf. A17, modelleres og afstøbes i gips under tilsyn af H.W. Bissen.
24.6.1845 Skandinavisk studentermøde i København med deltagelse af studenter fra Uppsala, Lund, Oslo og København. Vor Frue Kirke beses, J.P.E. Hartmann spiller bl.a. sørgemarchen fra Thorvaldsens begravelse 30.3.1844. I Kristussalen på Thorvaldsens Museum modtages gæsterne med en sang fremført af danske kunstnere.
Antagelig senest 1846 Nemesis, jf. A19, modelleres og afstøbes i gips under tilsyn af H.W. Bissen.
1846 - 1862 Jason med det gyldne skind, (tidl. A51) hugget af Brynjulf Larsen Bergslien under tilsyn af H.W. Bissen efter A52. I dag opstillet på Københavns Rådhus.
Antagelig senest 1847 Æskulap, jf. A20, modelleres og afstøbes i gibs under tilsyn af H.W. Bissen.
1847 Conradin (udført af den tyske billedhugger Peter Schöpf (1804-1875) efter A150) opstilles i Santa Maria del Carmine, Napoli.
6.9.1848 Thorvaldsens kiste flyttes i stilhed om natten mellem kl. 4 og 5 fra Vor Frue Kirke til gravkammeret i museets gård.
17.9.1848 Thorvaldsens Museum åbner og billedhuggerens testamentariske gave overdrages officielt af Eksekutorerne for Thorvaldsens bo til byen København.
18.9.1848 Thorvaldsens Museum åbner for publikum.
Sommer 1849 - forår 1850 Frederik 6., jf. A859, kopihugges af H.W. Bissen, bestilt af A.W. Moltke, Bregentved.
1.10.1849 Auktion over nogle af Thorvaldsens efterladenskaber afholdt på Thorvaldsens Museum.
5.10.1849 Anden afdeling af auktion over nogle af Thorvaldsens efterladenskaber afholdt på Thorvaldsens Museum.
Fuldført 1856 Horace Vernet, A253, fuldført i København af H.W. Bissen efter A254.
19.11.1870 Thorvaldsens 100-års fødselsdag fejres ved en fest i Christiansborgs Slots Ridehus og procession forbi graven i museets gård.
Sommer 1898 Jacob Baden, A803, marmorversion udført af Th. Stein efter A802 i den tro, at busten forestillede Georg Zoëga.