Tilbage til P

Fritz Paulsen

Fritz Paulsen var uddannet i militæret ved Slesvigske Rytterregiment og Prins Ferdinands Dragoner. Fra 1823 til 1828 var han ejer af herregården Lillerup ved Horsens. I 1827 blev han fungerede oberstløjtnant og i 1830 oberstløjtnant.

Omkring denne tid tog hans liv en kraftlig drejning. Da den fra det danske hof eksilerede prinsesse Charlotte Frederikke rejste fra Horsens c. 1830 og bosatte sig i Italien, fik Paulsen ansættelse af Frederik 6. som hendes kammerjunker. I dette embeds medfør bosatte han sig først i Vicenza og siden i Rom.

Paulsen gik snart på frierfødder over for Elisa Thorvaldsen, Thorvaldens og Anna Maria Uhdens datter, der på det tidspunkt var 17-18 år. Skal man tro Christine Stampe, modsatte Elisa sig først at gifte sig med Paulsen:

“Men en Fru Horn tog sig af hans Sag hos Datteren, og en Dag saa kommer hun til Faderen og siger, nu vil hun have Paulsen. ‘Jeg,’ sagde Thorvaldsen, ‘har altid sagt, tag hvem du vil, om en Skomager eller en Skrædder er mig det samme, naar blot det er en brav Mand’; han havde Intet herimod.” (Stampe, op. cit., p. 100).

Efter brevvekslinger og møder med Elisa og med Thorvaldsen blev Fritz Paulsen og Elisa forlovet i efteråret 1831. Men giftermålet skulle vise sig at blive en lang proces, der krævede tilladelser fra bl.a. de gejstlige myndigheder i Rom, Vicenza og Laibach og fra den østrigske regering i Venedig. Fritz og Elisa Paulsen blev gift i Laibach (Ljubljana) 25.12.1832. De bosatte sig i Paulsens lejlighed over Charlotte Frederikkes i Vicenza.

Thorvaldsen lod til i begyndelsen at være venligt stemt over for alliancen mellem sin datter og Paulsen, men der kan spores tydelige mislyde i korrespondancen mellem ham og Paulsen efter relativt kort tid, bl.a. op til ægteskabets indgåelse. Også Charlotte Frederikke ytrede mishag med Paulsens måde at behandle Elisa på i sine breve til Thorvaldsen og mente, at Paulsen havde lovet Elisa guld og grønne skove forud for ægteskabet, men ikke holdt sine løfter.

Fritz og Elisa Paulsen boede 1833-41 i Charlotte Frederikkes regi på Corsoen 151 hhv. i Via della Croce 71 i Rom. De fik i alt fem børn, Alberto, Carl, Joseph, Augusto og Augusta Paulsen. Joseph og Augusto døde allerede som spæde, Carl blev 4-5 og Augusta 15-16 år. Kun Alberto levede et langt liv.

I 1842 flyttede parret til Danmark, hvor de boede indtil Paulsens død 6.6.1843. Paulsen blev begravet på Assistens Kirkegård i København. Hans grav blev i 2009 gravet op og flyttet pga. udgravningen til Københavns metro. Gravstenen står i dag op ad muren mod Nørrebrogade, lige uden for det område, der blev eksproprieret til metrostationen. Gravstenen bærer en ret forvitret indskrift for neden: Rejst 1932 af hans italienske børnebørn.

Fritz Paulsen, gravmæle, Assistens Kirkegård, København
Fritz Paulsens gravmæle, Assistens Kirkegård, København


Værker på Thorvaldsens Museum

Se Paulsen repræsenteret i Kataloget.

Referencer

  • Louis Bobé (red.): Af Reventlowske familiepapirer VII, [København] u.å.
  • Rigmor Stampe (red.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912.

Sidst opdateret 07.05.2020

Fritz Paulsen #

Fritz Paulsen

Johan Peter Friderik / Friedrich (von) Paulsen 1780-1843 Dansk Oberstløjtnant og kammerjunker
Fra Thorvaldsen1 dok.
Til Thorvaldsen24 dok.
I alt25 dok.

Koncipist for Thorvaldsen1 dok.
Til og fra andre3 dok.
Omtalt i65 dok.