Thorvaldsens Segl

Bertel Thorvaldsens segl
Herover ses Bertel Thorvaldsens tidligste kendte segl. Det kendes første gang fra brev af 5.1.1798 fra Thorvaldsen til Kunstakademiet, men er her gengivet i et mere perfekt aftryk fra 24.10.1800.
Seglets lak havde en praktisk funktion, idet det ofte lukkede det skrevne dokument sammen til en kuvert, samtidig havde det en tydelig symbolværdi: det var den første synlige identifikation af afsenderen, når modtageren fik brevet. Lakseglet på kuverten identificerer afsenderen, og det fungerer på een gang som et ægthedstegn, en signatur og en personlig hilsen. Placeringen af lakseglet var den sidste handling inden brevets afsendelse. Bag lakseglet kunne modtageren finde den verden, som brevet åbnede.
På hver side i Arkivet hilser Bertel Thorvaldsens laksegl læseren. Oven over seglet findes det materiale, som bestandig åbner ny viden og verdner for nutiden – og minder dermed om de overleverede dokumenters stadige aktualitet.
Arkivet er en hilsen fra billedhuggeren til nutidens virtuelle mennesker – fra Bertel til dig.
Læs mere om Bertel Thorvaldsens segl og Arkivets historie.