Arkivet, Thorvaldsens Museum

Et åbent arkiv for skriftlige kilder

Her kan du læse 10248 dokumenter om den danske billedhugger Bertel Thorvaldsen (1770-1844) – fra kontrakter til kærestebreve. Du finder scanninger og afskrifter af alle dokumenterne, men også artikler om Thorvaldsens værk, liv og internationale samtid.

Brug Arkivet, som du har lyst.

Læs mere om Arkivet

Forskning i Arkivet

Arkivet støttes 2017-2021 af Augustinus Fonden, Beckett-Fonden, 15. Juni Fonden, Novo Nordisk Fonden, Ny Carlsbergfondet og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.

Læs mere

Arkivet i tørre tal

 • 10.248 Antal dokumenter
 • 8.260 På Thorvaldsens Mus.
 • 1.988 I andre arkiver
 • 1771-72 Det ældste
 • 1896 (1841-42) Det yngste
 • 767 Fra Thorvaldsen
 • 5.842 Til Thorvaldsen
 • 3.639 Til og fra andre
 • 3.375 På italiensk
 • 4.252 På dansk
 • 1.816 På tysk
 • 656 På fransk
 • 95 På engelsk
 • 54 På andre sprog
 • 45.703 Kommentarer
 • 470 Referenceartikler
 • 420 Emner
 • 3.230 Personer

Find Thorvaldsens skulpturer i Arkivet

Dokumenter i udvalg

Aug

16

Dags dato