Arkivet, Thorvaldsens Museum

Et åbent arkiv for skriftlige kilder

Her kan du læse 10246 dokumenter om den danske billedhugger Bertel Thorvaldsen (1770-1844) – fra kontrakter til kærestebreve. Du finder scanninger og afskrifter af alle dokumenterne, men også artikler om Thorvaldsens værk, liv og internationale samtid.

Brug Arkivet, som du har lyst.

Læs mere om Arkivet

Klichéer og kritik

Der er mange klichéer og myter i farvandet, når det gælder Thorvaldsen. Arkivet gør det muligt at (gen)læse de primære kilder med kritiske briller og tænke forfra.

Arkivet i tørre tal

 • 10.246 Antal dokumenter
 • 8.260 På Thorvaldsens Mus.
 • 1.986 I andre arkiver
 • 1771-72 Det ældste
 • 1896 (1841-42) Det yngste
 • 767 Fra Thorvaldsen
 • 5.842 Til Thorvaldsen
 • 3.637 Til og fra andre
 • 3.375 På italiensk
 • 4.250 På dansk
 • 1.816 På tysk
 • 656 På fransk
 • 95 På engelsk
 • 54 På andre sprog
 • 45.581 Kommentarer
 • 459 Referenceartikler
 • 420 Emner
 • 3.227 Personer

Find Thorvaldsens skulpturer i Arkivet

Dokumenter i udvalg

Jan

22

Dags dato