No. 6908 af 10318
Afsender Dato Modtager
Marie Lehmann [+]

Afsendersted

Rom

11.3.1836 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Marie Lehmann [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

Marie Puggaard fortæller om forberedelserne til Thorvaldsens romerske fødselsdag d. 8.3.1836.

Fredagen den 11te.

Tirsdagen den 8de kan du begribe her var et skrækkeligt Styr; jeg gik Slangegang imellem det skrækkeligste Søle ud til Villa Mathei, for at plukke Blomster til Thorwaldsen; da jeg endelig kom hjem laae Flohr og Md Plahte hen ad Gulvet og syede Tæpper sammen, jeg skulde binde Kranse og havde ikke Blomster nok, Tjenerne fare op og ned af Trappestigerne som gale Mennesker, og stakkels Moder laae inde paa Sophaen; endelig bleve vi da færdige, Modellerne kom ansattendes og Gjæsterne med, nu var der ingen Knappenaale og ingen Seglgarn Flohr stod og rev sig i Haarene af Fortvivlelse [...]

Generel kommentar

Uddraget af Marie Puggaards romerske dagbøger 1835-1836 er her citeret efter Marianne Saabye, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Arkivplacering
Privateje.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

Emneord
Attitudekunst og tableaux vivants · Selskabsliv i Italien · Thorvaldsens romerske fødselsdag 8.3.
Personer
Ferdinand Flor · Bolette Puggaard · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 12.10.2018 Print