Tilbage til L

Marie Lehmann

Denne biografi er under udarbejdelse.

Marie Lehmann (da Marie Puggaard) mødte Thorvaldsen under sit og sine forældre Hans og Bolette Puggaards ophold i Rom i 1835-1836.

Ved ankomsten til Rom i slutningen af oktober 1835 bosatte familien sig i Via degli Avignonesi, dvs. nær Thorvaldsens værksteder på Piazza Barberini (jf. referenceartiklen om Thorvaldsens bopæle). Familien blev snart en del af kredsen omkring ham. Den da blot 15-årige pige førte dagbog under opholdet i Rom og beskrev her sin fascination af den store kunstner.

Billedhuggerens romerske fødselsdag 8.3.1836 blev afholdt af familien Puggaard, og Marie optrådte draperet som skulpturen Håbets gudinde, A47, i et tableau arrangeret til Thorvaldsens ære af den tyske maler Ferdinand Flor, jf. Saabye, op. cit., p. 90-92.

Hun blev gift i 1844 med den fremtrædende liberale politiker Orla Lehmann. Hun døde allerede sommeren 1849 af tuberkulose, som halvandet år forinden også havde medvirket til at tage livet af hendes mor.

I dansk regi omtales hun normalt Marie, men i brevene til Thorvaldsen underskrev hun sig med den italienske variant Maria.

Portrættet øverst til højre er et udsnit af et maleri tilhørende Nivaagaards Malerisamling med titlen Fru Marie Lehmann (1821-1849), f. Puggaard, som italienerinde med tamburin, u.å. Olie på lærred, 30×25 cm.

Maleriet er en gentagelse af Albert Küchlers portræt fra 1836, i dag i privateje, jf. Saabye, op. cit., p. 102. Det oprindelige portræt er malet i Rom i januar 1836 og er dokumenteret i Marie Puggaards dagbogsnotat af 30.4.1836, ibid.

Hun ligger begravet på Holmens Kirkegård i København sammen med sin mand.

Gravmæle, Orla og Marie Lehmann, Holmens Kirkegård, København

Gravmæle, Orla og Marie Lehmann, Holmens Kirkegård, København
Orla og Marie Lehmanns gravmæle, Holmens Kirkegård

Referencer

  • Marianne Saabye: ‘Puggaardske studier’, in: Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 1978, p. 72-116.

Sidst opdateret 01.10.2021

Albert Küchler: Marie Lehmann som italienerinde med tamburin, u.å.

Marie Lehmann

Arnette / Annette Marie / Maria Bolette Lehmann, née Puggaard 1821-1849 Dansk
Til Thorvaldsen3 dok.

Til og fra andre22 dok.
Omtalt i7 dok.