Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til L

Orla Lehmann

Denne biografi er under udarbejdelse.

Orla Lehmann var en varm fortaler for oprettelsen af Thorvaldsens Museum – som et monument over en fri mands værk i modsætning til de traditionelle rytterstatuer og marmorsarkofager for landets konger og adelige. Som led i agitationen for museet skrev han bl.a. i Kjøbenhavnsposten 4.2.1837 :

Og de ville drage herhid [dvs. til Thorvaldsens Museum] fra Øst og fra Vest, og de ville sige: See alt det har en dansk Mand skabt, og alt det have hans Medborgere samlet; de fortjente at have ham, thi de vidste at skatte hans Værd. Det er noget andet end disse Blyheste, som jordisk Forfængelighed satte sig selv, end disse Marmorsarcophager, hvorunder jordisk Forfængelighed begrov sig selv; ja det er noget andet selv end hiin stolte Vendomesøile “ex ære capto”, som “ingen Moder kan see uden Taarer.” – “Ingen Bønder ere udpantede for at more nogen Fyrste, og pynte hans Torve og Haver,” – det er frie Mænds frie Værk! Det er derfor ikke blot et Minde om Thorvaldsens Virken og en Prydelse for Danmark, – det er tillige et Minde om den Borgeraand, som Frihedslængslen havde født, om den Nationalfølelse, som Culturen havde vakt i Danmark.Orla Lehmann blev i 1844 gift med Marie Puggaard, der med sin familie delte Lehmanns liberale idealer og derfor begejstret skrev til Thorvaldsen om frihedens fane, dvs. den franske trikolore, som på moderens initiativ havde vajet fra taget ved museets rejsegilde 18.12.1841, jf. brev af sandsynligvis sommeren 1842.

Lehmann var i det hele taget en vigtig skikkelse ifm. enevældens afskaffelse i Danmark og var blandt dem, der, forgæves, forsøgte at få Christian 8. til at indføre en fri forfatning. Han blev idømt tre måneders fængsel i 1842 for at have talt for en fri forfatning ved en tale for en bønderforsamling i Nykøbing Falster 30.1.1841. Læs evt. hele talen på Danmarkshistorien.dk.

Portrættet til højre er udført af David Monies 1840 og findes på Statens Museum for Kunst.

Lehmann findes også portrætteret på Jørgen Sonnes frise på museets nordvestfacade (siden mod kanalen, felt nr. 12). Han optræder allerforrest i Borgerrepræsentationens båd:

Felt 12

Referencer

Sidst opdateret 27.12.2018

David Monies: Orla Lehmann, 1840

Orla Lehmann

Peter Martin Orla Lehmann 1810-1870 Dansk, tysk Politiker, jurist
Til og fra andre8 dok.
Omtalt i5 dok.