David Monies: Orla Lehmann, 1840

David Monies: Orla Lehmann, 1840, litografi, 420 x 296 mm. Kobberstiksamlingen, inv.nr. KKS11459