The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6856 of 10246
Sender Date Recipient
Marie Lehmann [+]

Sender’s Location

Rom

11.3.1836 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Marie Lehmann [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Marie Puggaard describes the preparations for Thorvaldsen’s Roman birthday 8.3.1836.

Fredagen den 11te.

Tirsdagen den 8de kan du begribe her var et skrækkeligt Styr; jeg gik Slangegang imellem det skrækkeligste Søle ud til Villa Mathei, for at plukke Blomster til Thorwaldsen; da jeg endelig kom hjem laae Flohr og Md Plahte hen ad Gulvet og syede Tæpper sammen, jeg skulde binde Kranse og havde ikke Blomster nok, Tjenerne fare op og ned af Trappestigerne som gale Mennesker, og stakkels Moder laae inde paa Sophaen; endelig bleve vi da færdige, Modellerne kom ansattendes og Gjæsterne med, nu var der ingen Knappenaale og ingen Seglgarn Flohr stod og rev sig i Haarene af Fortvivlelse [...]

General Comment

Uddraget af Marie Puggaards romerske dagbøger 1835-1836 er her citeret efter Marianne Saabye, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Archival Reference
Privateje.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

Subjects
Attitudes and tableaux vivants · Social Life in Italy · Thorvaldsen's Roman Birthday 8.3.
Persons
Ferdinand Flor · Bolette Puggaard · Bertel Thorvaldsen
Last updated 12.10.2018 Print