Tilbage til S

Frederik Schmidt

Sammen med B.S. Ingemann drog Schmidt på en større udlandsrejse i 1818-19.
Han ankom til Rom 9.10.1818 og besøgte Thorvaldsen og hans værksteder både 10.10.1818 og 11.10.1818.
Schmidt synes at være kommet på god fod med billedhuggeren. De så hinanden flere gange, både i Thorvaldsens hjem og værksted i perioden fra oktober 1818 til 25.2.1819, hvor Schmidt forlod Rom, jf. Jacobsen & Brandt-Nielsen, op. cit., vol. 2, p. 484. Hans ophold i Rom er udførligt dokumenteret i hans dagbog, jf. Jacobsen & Brandt-Nielsen, op. cit., vol. 2.

Ved to lejligheder holdt Schmidt “gudstjeneste” med prædiken for de danske i Rom hos Thorvaldsen – om det var i hans lejlighed eller i hans værksted, vides p.t. ikke – hhv. 25.12.1818 og 21.2.1819.
Til den første gudstjeneste havde Thorvaldsen opbygget et alter af store folianter dækket af et stykke hvidt stof. Gudstjenesten kaldes “vistnok den første protestantiske kirkehandling i Rom”, jf. Jacobsen & Brandt-Nielsen, op. cit., vol. 3, p. 219.

Han virkede som præst i Norge indtil 1817, men flyttede fra Norge og blev fra 1820 præst i Himmelev ved Roskilde.

Allerede fra sin studietid i København i 1790’erne blev han en del af det litterære miljø og omgikkes bl.a. Knud Lyne Rahbek, N.F.S. Grundtvig og Adam Oehlenschläger.

Portrættet til højre er et udsnit af et litografi af David Monies fra 1835. Portrættet gengiver Schmidt som 40-årig, dvs. i 1811. Litografiet findes i Den kongelige Kobberstiksamling.

Der kendes også et posthumt portræt af Schmidt udført efter Monies litografi, nemlig den norske maler Christopher Pritzier Meidells (1821-1876) portræt:

Christopher Pritzier Meidell: Frederik Schmidt
Christopher Pritzier Meidell: Frederik Schmidt, 1814
Olie på lærred,
Eidsvoll

Referencer

  • Ole Jacobsen & Johanne Brandt-Nielsen (ed.): Provst Frederik Schmidts dagbøger, vol. 1-3, København 1966-69.

Sidst opdateret 12.10.2015

David Monies: Frederik Schmidt

Frederik Schmidt

1771-1840 Dansk, norsk Præst
Til Thorvaldsen3 dok.

Til og fra andre6 dok.
Omtalt i2 dok.