Tilbage til G

N.F.S. Grundtvig

Biografien er under udarbejdelse.

Thorvaldsen og Grundtvig mødte hinanden flere gange bl.a. hos familien StampeNysø ved Præstø. Grundtvig var eksempelvis tilstede 24.7.1839 ved indvielsen på Nysø af Thorvaldsens værksted, som han navngav Vølunds værksted, og som blev forsynet med digterpræstens ord: “Mindst er Dværgen, som i Dovre boer, Thor i Hytten findes dobbelt stor.”

Grundtvig var fra 1810erne ven af den ustabile Henrik Stampe, som han fungerede som en slags åndelig vejleder for.
Grundtvig døbte Henrik og Christine Stampes ældste barn Henrik Stampe 1821 i Præstø kirke, jf. Stampe, op. cit., p. 274.

Grundtvig var desuden fætter til Thorvaldsens ungdomsven Heinrich Steffens.

Christine Stampe beskrev i sine erindringer Thorvaldsens syn på Grundtvig med ordene:
“Han holdt grumme meget af Grundtvig, og havde stor Agtelse for ham, thi man seer det er Alvor med ham…”

Portrættet til højre er et udsnit af et litografi udført 1854 efter tegning af J.V. Gertner. Det befinder sig på Bakkehuset, Frederiksberg, der venligst har stillet fotografiet til rådighed.

Referencer

  • Steen Johansen: Bibliografi over N.F.S. Grundtvigs Skrifter, København 1950, bd. II, pp. 130-131.
  • Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912, p. 34.

Sidst opdateret 10.02.2023

C.A. Jensen (efter): Grundtvig, N.F.S

N.F.S. Grundtvig

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig 1783-1872 Dansk Forfatter, præst og samfundsdebattør
Til Thorvaldsen4 dok.

Til og fra andre3 dok.
Omtalt i15 dok.