Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til F

Friedrich zur gekrönten Hoffnung

Denne biografi er under udarbejdelse.

Friedrich zur gekrönten Hoffnung var navnet på en tysksproget frimurerloge i København. Thorvaldsen var medlem, hvilket fremgår af den sang, som blev trykt i anledning af hans tilstedeværelse i logen 27.10.1819. De nærmere omstændigheder for Thorvaldsens medlemskab kendes foreløbig ikke.

Friedrich zur gekrönten Hoffnung blev i 1855 slået sammen en anden frimurerloge, Zorobabel til Nordstjernen.

Efter Thorvaldsens død, 24.3.1844 blev der afholdt en såkaldt sørgeloge af Friedrich zur gekrönten Hoffnung og Zorobabel til Nordstjernen i fællesskab 7.5.1844.
Ved højtideligheden blev der sunget sørgesange og sognepræst Christian Frederik Brorson (1769-1847) talte om Thorvaldsen. Han fortalte om:

”[...] den store Kunstners Liv, hvorledes han i Armod og ubekjendt indtraadte i Verden og opdroges blandt Kunstens simpleste Elementer; men ved egen Kraft svang sig til dens høieste Spidser, hvorledes hans aldrig trættede Aand lod ham fuldføre en Mængde af Mesterværker, der bleve saa talrige at Ingen endnu har naaet det Maal han fyldte, hvorledes hans Roes og Rygte forøgedes ved hvert hans Arbeide og bevirkede at Fyrster, Videnskabsmænd, Kunstnere og Enhver der havde Sands for det skjønne og Kraftige i hans Kunst flokkedes om ham, hvorledes han vidste at fastholde Hæderen og Lykken gjennem hele sin lange Livsbane til sine sidste Dage med den Kraft der i ham første Gang saae Lyset. Hans Livs Lys udslukkedes i et til Kunsterne helliget Tempel under Jubeltaarer som førte hans Aand til d. e. Ø.; men saalænge der gives Sands for udmærket Kunst og Virksomhed vil Thorvaldsen leve i sine Mesterværker og Gjerninger.” (Bartholdy, op. cit.)

De nævnte to københavnske frimurerloger talte mange af Thorvaldsens venner og bekendte blandt sine medlemmer, blandt andre (jf. Bartholdy, op. cit., passim):
Frederik 6., Christian 8., Friedrich Wilhelm Carl Ludwig, Friedrich Münter, der var ordførende mester 1794-1807, Johannes Wiedewelt, Thomas Thaarup, Knud Lyne Rahbek, C. Pram, Ernst Schimmelmann, J.D.T. Manthey, A.W. Hauch, Søren Ludvig Tuxen, C.F. Hansen, Johan Christian August Bielke, C.W. Eckersberg, L.N. Hvidt, H.C. Ørsted, Conrad Danneskiold-Samsøe, Peter Johan Monrad og Johan Conrad Spengler.

Referencer

  • Nils G. Bartholdy: ‘Sørgeloger og mindeskjolde indtil 1856’, in: Acta Masonica Scandinavica, vol. 15, København, Uppsala, Oslo & Reykjavik 2012, p. 19.
  • Chr. Bruun: Ludvig Holbergs Epistler, København 1865, vol. I, p. 356.
  • Den danske Frimurerordens hjemmeside (logen kaldes i dag Zorobabel og Frederik T[il]. D[et]. K[ronede]. H[åb].).

Sidst opdateret 21.06.2016

Friedrich zur gekrönten Hoffnung

Grundlagt 1778 Dansk Frimurerloge
Til Thorvaldsen1 dok.