Tilbage til H

A.W. Hauch

Denne biografi er under udarbejdelse.

Sidst opdateret 01.12.2016

A.W. Hauch

Adam Wilhelm 1755-1838 Dansk Officer, overhofmarskal, overkammerherre, overstaldmester, fysiker, samler og kunstkammerchef
Til og fra andre1 dok.
Omtalt i16 dok.