Tilbage til H

Carsten Hauch

Hauch mødte første gang Thorvaldsen hos Adam Oehlenschläger i København 1819, jf. Hauch, op. cit., p. 212. De blev venner i Rom i 1826, hvor Hauch flyttede ind i Casa Buti, hvor Thorvaldsens lejlighed også lå.

Hauch fik et rejsestipendiumi 1820, da han havde bestået sin naturhistoriske magisterkonferens med udmærkelse. Han bosatte sig 1821-22 i Paris og 1822-24 i Nice og Genova. En betændelse i den venstre fod førte ham til kurstedet på øen Ischia ud for Napoli i sommeren 1824. Under opholdet i Napoli-området blev betændelsen stærkt forværret, og foden måtte til sidst amputeres 26.3.1825. Operationen tog modet fra ham, og en dyb depression førte til et selvmordsforsøg 16.4.1826. Opmuntret af sin ven Jean Antoine Dalgas, der fungerede som dansk konsul i Napoli, fik han imidlertid kræfter til at rejse videre til Rom i august 1826.
Mødet med byen og dens kunstnermiljø blev et vendepunkt, og han rekreeredes snart især i selskab med Thorvaldsen, Hermann Ernst Freund, Ludvig Bødtcher og Johann Martin von Wagner.

Under opholdet i Rom genopblomstrede Hauchs forfattervirksomhed. Han skrev bl.a. dramaet Don Juan i Casa Buti.

Budtz Müller & Co.: Portrait of Carsten Hauch, 1868 (?), photo, The Royal Library, Copenhagen
Budtz Müller & Co.: Carsten Hauch, 1868, fotografi
Det Kongelige Bibliotek, København

Da han rejste fra Rom medio april 1827, blev der afholdt en afskedsfest aftenen før afrejsen i Thorvaldsens lejlighed. Billedhuggeren gav ved den lejlighed en af sine antikke ringe til forfatteren i afskedsgave, jf. Hauch, op. cit., p. 299.

På tilbagevejen til Danmark rejste Hauch over bl.a. Dresden, hvor han mødte J.C. Dahl, jf. brev af 16.7.1827.

Hauch blev efter hjemkomsten i juli 1827 blev han ansat som lektor i naturvidenskaberne på Sorø Akademi.

Efter Thorvaldsens hjemkomst til Danmark i 1838 mødtes Hauch og Thorvaldsen igen, idet de begge kendte Christine Stampe, der samlede en række af periodens største personligheder omkring sig. Hendes bror var ovennævnte Jean Dalgas.

Der er ingen tvivl om, at Hauch satte stor pris på Thorvaldsen, dette fremgår både af hans breve til Thorvaldsen og af hans erindringer, jf. Hauch, op. cit, p. 247-249.
Hauch dedikerede efter opholdet i Rom nogle af sine skrifter til Thorvaldsen. I Thorvaldsens bogsamling findes fem bøger af Hauch, M699-M703, hvoraf M699, Bajazet og Tiber. To Sørgespil, København 1828, bærer en håndskreven dedikation fra forfatteren; mens Gregorius den Syvende og Don Juan. To Dramaer, København 1829, M700, bærer en trykt dedikation.
Desuden opkaldte Hauch i 1839 sin datter efter Thorvaldsen. Hun blev 26.7.1839 døbt “Albertine Louise”, og Thorvaldsen stod fadder til hende, jf. Stampe, op. cit., p. 336.

Han rejste 1871 til Rom med sin familie, hvor han døde 1872 og blev begravet på den protestantiske kirkegård under en enkel gravsten:

Gravmæle for Carsten Hauch, Cimitero Acattolico, Rom
Carsten Hauchs grav, Den protestantiske kirkegård, Rom

Referencer

  • Carsten Hauch: Minder fra min første Udenlandsreise, København 1871.
  • Database over gravstederne på Cimitero Acattolico, Rom.
  • Inge-Lise og Steen Neergaard: Vi kom fra Danmark, Danmark 1998, p. 83-88.
  • Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912.

Sidst opdateret 05.06.2018

Hauch, gravmæle, Cimitero Acattolico, Rom

Carsten Hauch

Johannes / Gioanno Carsten Hauch 1790-1872 Dansk Forfatter og naturvidenskabsmand
Til Thorvaldsen6 dok.

Til og fra andre3 dok.
Omtalt i14 dok.