Tilbage til S

Sorø Akademi

Som et af centrene for den danske guldalder havde Sorø Akademi på mange måder forbindelse til Thorvaldsen. En hel del af hans venner og bekendte arbejdede på Akademiet, og efter billedhuggerens hjemkomst til Danmark i 1838 besøgte han ofte stedet, bl.a. 13.6.1839, hvor B.S. Ingemann havde skrevet en sang til Thorvaldsens ære.

Blandt de ansatte med tilknytning til Thorvaldsen kan nævnes:
  • Historikeren H.F.J. Estrup, ansat 1822 som lektor; direktør 1830-37.
  • Forfatteren B.S. Ingemann, ansat 1822-62 som lektor i dansk sprog og litteratur, midlertidig direktør 1843-49.
  • Maleren Hans Harder, ansat 1822-62 som tegnelærer.
  • Forfatteren Christian Wilster, ansat 1822-40.
  • Forfatteren Peder Hjort, ansat 1822-50.
  • Forfatteren og naturvidenskabsmanden Carsten Hauch, ansat 1827-46 som naturvidenskabelig lektor.
  • Forfatteren C.H. Lorenzen, ansat 1831-44 som adjunkt.

Blandt kunstnere, der udførte arbejde på stedet, og som også havde tilknytning til Thorvaldsen, kan nævnes arkitekten Peder Malling, der 1822-27 fik opført den nuværende hovedbygning efter sine tegninger, mens dekorationsmaleren Georg Hilker i 1860’erne udsmykkede flere rum i Akademiets hovedbygning.

Sorø Akademi var oprindelig et cistercienserkloster, hvis historie skriver sig tilbage til 1100-tallet. Efter reformationen blev klostret 1586 omdannet til en skole og senere i 1623 kom det egentlige akademi til som en slags overbygning til skolen. Akademiet blev nedlagt og genoprettet nogle gange og lukkede endeligt i 1849, hvorefter skolen overtog bygningerne under navnet Sorø Akademis Skole, som stadig findes.

Sidst opdateret 10.10.2018

Sorø Akademi

aka Academia Sorana Dansk Akademi og skole
Til og fra andre1 dok.
Omtalt i5 dok.