Tilbage til E

H.F.J. Estrup

Denne biografi er under udarbejdelse.

Estrup mødte Thorvaldsen i Rom 1818 under en studierejse 1817-20. Her fortalte billedhuggeren ham om sit liv til brug for den levnedsbeskrivelse, som Thorvaldsen for længst skulle have indleveret til Ordenskapitlet i forbindelse med sin udnævnelse til ridder af Dannebrog 28.1.1810. Estrup renskrev biografien i 1826, se den her.

Thorvaldsen mødte Estrup igen under sit Danmarksophold 1819-20, og også 16.-17.8.1820 på Klintholm på Møn på billedhuggerens rejse fra København til Rom, august-december 1820.

Estrup var fra 1822 lektor ved Sorø Akademi og 1830-37 direktør samme sted, hvorefter han trak sig tilbage til sit gods Kongsdal ved Holbæk.

Estrup blev gift 1. gang i 1822 med Jacobine Scavenius (1800-1829) og 2. gang i 1833 med hendes søster Anne Christine Scavenius (1798-1882).
Søstrenes bror, Peder Brønnum Scavenius, var en en anden af Thorvaldsens venner.

Estrup var svoger til historikeren Laurits Engelstoft, der mødte Thorvaldsen 1804 på Montenero.

Estrup blev i sit 1. ægteskab far til konseilspræsident Jacob Brønnum Scavenius Estrup (1825-1913), den senere leder af Højre-regeringen under provisorietiden.

Han blev begravet på Undløse kirkegård i nærheden af Kongsdal. Hans gravmæle findes nu i kirkens våbenhus udført 1847-49 i marmor af H.W. Bissen. Relieffet viser Estrup, der tager afsked med sin hustru under overskriften: “Ikke tabt, men gaaet forud”.

H.W. Bissen: Gravmæle over H.F.J. Estrup, 1847-49, marmor, Undløse kirke H.W. Bissen: Gravmæle over H.F.J. Estrup, 1847-49, marmor, Undløse kirke

H.W. Bissen: Gravmæle over H.F.J. Estrup, 1847-49, marmor, Undløse kirke

Sidst opdateret 07.07.2019

H.W. Bissen: Gravmæle over H.F.J. Estrup

H.F.J. Estrup

Hector Frederik Janson Estrup 1794-1846 Dansk Historiker og godsejer
Til Thorvaldsen2 dok.

Til og fra andre1 dok.
Omtalt i9 dok.