Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til E

Laurits Engelstoft

Engelstofts forbindelse til Thorvaldsen var perifer. De mødtes 1804 på Herman Schubarts sommerresidens, Montenero.

I 1807 formidlede Engelstoft statsminister Marcus Gerhard Rosencrones bestilling af en buste af hans svigerfar, den afdøde kunst- og bogsamler Henrik Hielmstierne. Busten, A210, blev antagelig udarbejdet i 1812.

Engelstoft var fra 1802 ansat ved Københavns Universitet og fik en lang og betydningsfuld karriere dér. Som sekretær for direktionen for Københavns Universitet fulgte han med den til Rendsborg i 1807-08, da den danske regering også tog ophold dér.

Han blev 1805 gift med Magdalene Cathrine Estrup (1786-1878), der var søster til historikeren H.F.J. Estrup.

Portrættet af Engelstoft til højre skyldes J.V. Gertner 1846. Det findes på Frederiksborg, Hillerød.

Sidst opdateret 22.01.2015

J.V. Gertner: Laurits Engelstoft, 1846

Laurits Engelstoft

Laurits (Lars) Engelstoft 1774-1851 Dansk Historiker
Fra Thorvaldsen1 dok.
Til Thorvaldsen2 dok.
I alt3 dok.

Til og fra andre2 dok.
Omtalt i2 dok.