Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til R

Marcus Gerhard Rosencrone

Rosencrone stiftede med sin kone Agnete Marie, født Hielmstierne, i 1807 Den grevelige Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse, der stadig virker i dag til fordel for danske og norske kunstnere, historievidenskaben o.a.
I forbindelse med dannelse af stiftelsen bestilte ægteparret Rosencrone – via historikeren Laurits Engelstoft – en buste hos Thorvaldsen forestillende faderen og svigerfaderen Henrik Hielmstierne, A210.

Rosencrone var indtil 1784 ansat som embedsmand, til sidst med titel af gehejmestatsminister, men fra 1784 varetog han administrationen af sine mange godser og dyrkede sine kunstneriske interesser.

Sidst opdateret 02.02.2015

Marcus Gerhard Rosencrone

1738-1811 Dansk, norsk Godsejer, kunstsamler, gehejmestatsminister, greve
Omtalt i6 dok.