Tilbage til O

Ordenskapitlet, København

Ordenskapitlet, der er en institution direkte under kongehuset, forvalter det danske ordensvæsen. Det blev oprettet 1808 som følge af den ordensreform, Frederik 6. iværksatte af den tidligere ordensforvaltning. Kongen udsendte i forbindelse med reformen et åbent brev af 28.6.1808. Reformen gjorde det muligt, at alle danskere uanset rang og stand kunne blive tildelt en orden. Læs mere om reformen på Ordenskapitlets hjemmeside.

Thorvaldsen var en af de første ikke-adelige borgere, der blev ridder af Dannebrog, da han blev udnævnt 28.1.1810. Ordenskapitlet havde siden da flere gange kontakt med billedhuggeren i forbindelse med andre udnævnelser, se Thorvaldsens udnævnelser. I flere tilfælde stod ordenskansler J.S. Møsting for kommunikationen.

Som Dannebrogsridder skulle Thorvaldsen indlevere en levnedsbeskrivelse til Ordenskapitlet, som først med hjælp fra historikeren H.F.J. Estrup blev nedskrevet 1818 og vistnok først indleveret 1826 til Ordenskapitlet. Originalen blev flammernes bytte ved Christiansborgs brand i 1884, men en kopi er bevaret på Thorvaldsens Museum.

Den øverste embedsmand ved Ordenskapitlet kaldes ordenskansler. I Thorvaldsens levetid fungerede bl.a. flg. personer som ordenskanslere: Greve og statsminister Joachim Godske Moltke (1746-1818) 1808-18; Frederik Julius Kaas 1824-27, vicekansler fra 1808; J.S. Møsting 1828-43, vicekansler 1826-28; P.C. Stemann (1764-1855) 1843-55.
Se en liste over ansatte i Ordenskapitlet 1808-43, jf. Rigsarkivet, op. cit.

Ordenskapitlets segl ses til højre. Det viser i midten Elefantordenen på baggrund af den tilhørende bryststjerne og omkranset af Dannebrogordenens kæde med monogrammer C5 for Christian 5. (1646-1699) og W for Valdemar Sejr (1202-1241). Øverst enevoldskronen. Bomærket stammer fra brev af 25.10.1833 fra Ordenskapitlet til Thorvaldsen.

Referencer

  • Rigsarkivet: De Kongelige Ridderordeners Kapitel, Ordenskapitlet: Sager vedr. Ordenskapitlet (1808-1852).

Sidst opdateret 24.09.2020

Ordenskapitlets logo #

Ordenskapitlet, København

Oprettet / founded 1808 Dansk Ordenstildeling
Til Thorvaldsen19 dok.

Til og fra andre1 dok.
Omtalt i1 dok.