Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til K

Frederik Julius Kaas

Biografien er under udarbejdelse.

Kaas havde en svag berøring med Thorvaldsen i forbindelse med forskellige af sine embeder i statsadministrationen. Han fungerede bl.a. som ordensvicekansler i Ordenskapitlet fra 1808 og som ordenskansler 1824-27.

Portrættet til højre er et udsnit at en litografi udført af Asmus Kaufmann (1806-1890). Litografiet tilhører Den kongelige Kobberstiksamling, inv.nr. KKS11420.

Sidst opdateret 31.08.2016

Asmus Kaufmann: Frederik Julius Kaas

Frederik Julius Kaas

1758-1827 Dansk Gehejmestatsminister, jurist, officer
Til Thorvaldsen2 dok.

Til og fra andre4 dok.
Omtalt i4 dok.