The Thorvaldsens Museum Archives

Back to K

Frederik Julius Kaas

Biografien er under udarbejdelse.

Kaas havde en svag berøring med Thorvaldsen i forbindelse med forskellige af sine embeder i statsadministrationen. Han fungerede bl.a. som ordensvicekansler i Ordenskapitlet fra 1808 og som ordenskansler 1824-27.

Portrættet til højre er et udsnit at en litografi udført af Asmus Kaufmann (1806-1890). Litografiet tilhører Den kongelige Kobberstiksamling, inv.nr. KKS11420.

Last updated 31.08.2016

Asmus Kaufmann: Frederik Julius Kaas

Frederik Julius Kaas

1758-1827 Danish Prime minister, attorney, officer
To Thorvaldsen2 Doc.

To and from others4 Doc.
Mentioned in4 Doc.