Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6235 af 10246
Afsender Dato Modtager
J.S. Møsting
Ordenskapitlet, København [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

På brevets bagside findes et rødt laksegl dækket med papir, som forestiller Elefantordenen, omgivet af påskrifterne “Magnanimi pretium” (devisen “den storsindedes belønning”) og “Ordinis Elephantini Sigillum Nobiliss.”

25.10.1833 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Til / Herr Etatsraad Bertel Thorwaldsen / Commandeur af Dannebrogordenen, / Dannebrogsmand.

Resumé

Thorvaldsen tildeles Dannebrogsmændenes hæderstegn.

Se original

EFTER ALLERHØIEST BEFALING UDFÆRDIGET I
HS. KONGELIGE MAJESTÆTS
ORDENSCANCELLIE.

Undertegnede Cantsler for Hs. Kongelige Majestæts Ridderordener gjør herved vitterligt: at det allernaadigst har behaget Hs. Majestæt ved allerhøiest Rescript af 22de. October at udnævne Commandeuren af Dannebrogen, Hr. Etatsraad Bertel Thorwaldsen, til Dannebrogsmand.

JS Møsting

Kiøbenhavn den 25’. Octbr 1833.


/Bangert

Generel kommentar

Dette diplom er det synlige bevis på Thorvaldsens udnævnelse til Dannebrogsmand / på hans tildeling af Dannebrogsmændenes Hæderstegn 22.10.1833. Æresbevisningen, der også findes i dag og kaldes Dannebrogordenens Hæderstegn, består af et sølvkors. Thorvaldsens kors er ikke bevaret, men ses på C.A. Jensen portræt af billedhuggeren fra 1839, se maleriet i Thorvaldsens udnævnelser.


Billedhuggeren modtog hæderstegnet i forlængelse af fregatten Galatheas ankomst til København 20.9.1833, hvor Thorvaldsen for første gang sendte flere af sine egne værker til sin fødeby som det første håndfaste tegn på, at han mente det alvorligt, når han i sit testamente havde lovet at skænke sine egne værker og kunstsamlinger til Danmark mod, at man opførte et museum til dem, se mere herom i Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833. Med fregattens ankomst havde Thorvaldsen altså lade handling følge på ord, og kongen kvitterede med denne udnævnelse til Dannebrogsmand.

Diplomet er et delvis fortrykt dokument med Ordenskapitlets segl som brevhoved, dvs. den kronede Elefantorden omgivet af Dannebrogsordnens ordenskæde med kors og de kronede monogrammer “C5” og “W” for henholdsvis Christian 5. og Valdemar 2. Kæden er omgivet af påskriften “Magnum Cap: Ord: S.R. Daniæ M. Sigillium”.
De fortrykte dele er markeret med gråt, se evt. faksimilen ved at trykke på Se original f.o.t.v.

Dette diplom blev sendt til Thorvaldsen i Rom sammen med Ordenskapitlets følgebrev af 25.10.1833 og Kunstakademiets brev af 4.11.1833.

Arkivplacering
m29 II, nr. 57
Thiele
Udnævnelsen omtalt i Thiele III, p. 493.
Emneord
Thorvaldsens udnævnelser
Personer
Frederik 6.
Sidst opdateret 09.01.2017 Print