Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6234 af 10246
Afsender Dato Modtager
H.C. Andersen [+]

Afsendersted

Rom

23.10.1833 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

H.C. Andersen [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

Andersen har været hos prinsesse Charlotte Frederikke for at læse højt af sit dramatiske digt Agnete og Havmanden. Thorvaldsen var begejstret og bad ham om at få det læst igen under rolige forhold.

[Translation]

[...] Om Aftenen var vi hos Prindssessen, der ikke synes særlig æstetisk, hun begyndte med om jeg strax vilde tage fat at læse, da hun skulde bort Klokken 7, det varede da til 8½; Thorvaldsen syntes henrykt, roste Harmonien, de smukke Vers og den store Idee, bad mig læse det for sig i Ro, det samme bad alle Kunstnerne mig om, og drak min Skaal. [...]

Generel kommentar

Uddraget er afskrevet efter H.C. Andersens Dagbøger, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • H.C. Andersen (Kåre Olsen, H. Topsøe-Jensen og Helga Vagn Lauridsen, red.): H.C. Andersens Dagbøger. 1822-1834, bd. I, København 1971, p. 220, ll. 15-21.
  • Niels Oxenvad: ‘Andersen og Thorvaldsen’, in: Jeg er i Italien! H.c. Andersen på rejse 1833-34, Thorvaldsens Museum og H.C. Andersens Hus 1990, p. 14-15 (ovenstående stykke af dagbogen citeret p. 19).

Emneord
Kunstnermiljøet i Rom · Thorvaldsen og forfattere
Personer
Charlotte Frederikke · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 05.01.2018 Print