Tilbage til K

Kunstnermiljøet i Rom

Se også: Caffè Greco · Kunstnermiljøet i København · Museer og kunstsamlinger i Rom · Selskabsliv i Italien

8.9.1797

Georg Zoëga

Arveprins Frederik

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Ultimo 1797

Bertel Thorvaldsen

Nicolai Abildgaard

Thorvaldsens udkast til den første rapport siden sin afrejse om sin færden i Rom. Han fortæller, ...

Efter 23.1.1798

Heinrich Keller

Bertel Thorvaldsen

Begravelsestale for den schweiziske billedhugger Johann Jakob Schmid.

Sandsynligvis 1798-99

Johan David Åkerblad

Johan David Åkerblad

Åkerblads liste over kunstnere i Rom 1798-99.

Antagelig primo 1801

Johan Jacob Ekman

Bertel Thorvaldsen

Ekman beder Thorvaldsen komme på besøg, så han kan hjælpe en kunstner med dennes korrektur.

10.5.1801

Johan Jacob Ekman

Bertel Thorvaldsen

Ekman fortæller, at han efter en besværlig rejse er ankommet til Wien, hvor han har modtaget brev...

27.9.1803

C.F.F. Stanley

Bertel Thorvaldsen

Stanley beklager, at Thorvaldsen har været syg, men er fornøjet over, at billedhuggeren har skaff...

18.10.1803

C.F.F. Stanley

Bertel Thorvaldsen

Stanley takker for brev og ærgrer sig over, at han endnu ikke er kommet til Rom, især før sine da...

1.11.1803

C.F.F. Stanley

Bertel Thorvaldsen

Stanley er blevet fejlbehandlet af en italiensk læge, men hans nye tyske læge er bedre. Han beder...

11.8.1804

J.L. Lund

Bertel Thorvaldsen

Lund takker for brev og glæder sig til at gense Thorvaldsen i Rom. Han beretter, at han har gjort...

2.11.1804

Herman Schubart

Bertel Thorvaldsen

Schubart meddeler, at Thorvaldsens portrætbuster af ham selv og Jacqueline Schubart, A718 og A719...

30.11.1804

Bertel Thorvaldsen

Herman Schubart

Thorvaldsen beklager sit sene svar og fortæller, at han er ved at færdiggøre Bacchus, A2. Han ber...

Sommer 1805

August Wilhelm Schlegel

Johann Wolfgang von Goethe, Omnes

Schlegel rapporterer til Goethe om kunstlivet i Rom, sommeren 1805.Kommentarerne til dette dokume...

6.7.1805

Arnold Wallick

Christian 8.

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

30.8.1805

C.F.F. Stanley

Bertel Thorvaldsen

Stanley udtrykker ironisk sin forbløffelse over at have modtaget to breve fra Thorvaldsen. Han sp...

31.8.1805

J.L. Lund

Bertel Thorvaldsen

Lund har hørt, at Thorvaldsen under sit ophold hos Herman Schubart arbejder på relieffet Kristi d...

16.11.1805

C.F. Høyer

Nicolai Abildgaard

C.F. Høyer er lige ankommet til Rom og aflægger rapport til Nicolai Abildgaard. Han fortæller bl....

23.5.1806

Herman Schubart

Nicolai Abildgaard

Schubart fortæller om C.F.F. Stanley og hans død. Han vedlægger gravtalen af Henrik Vilhelm Lundb...

18.6.1806

C.F. Høyer

Nicolai Abildgaard

Høyer opfordrer til, at man i København bør være hurtigere med at afgive bestillinger til Christi...

9.11.1806

Bertel Thorvaldsen

Andreas Dobert Kalleberg

En hilsen i Kallebergs stambog.

30.1.1807

C.F. Høyer

Nicolai Abildgaard

Høyer fortæller, at Thorvaldsen har modtaget 100 rigsdaler som afbetaling på portrætbusten af Jac...

4.5.1807

Accademia Italiana, Johann Paul Schulthesius

Bertel Thorvaldsen

Thorvaldsen udnævnes til æresmedlem af Accademia Italiana. Han bedes sende sin biografi retur, in...

8.6.1807

Adam Gottlob Detlef Moltke

Bertel Thorvaldsen

A.G.D. Moltke overfører 200 piastre for sin buste, jf. A212, og beklager forsinkelsen. Han ville ...

Efter 14.6.1807

Carl Gotthard Grass

Bertel Thorvaldsen

Grass beskriver sin ankomst til byen Treia og sit negative indtryk af beboerne i området. Han har...

21.5.1808

C.F. Høyer

Nicolai Abildgaard

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

9.9.1808

J.L. Lund

Carl Anton Graff

Hilsener og underretninger om personer hovedsageligt fra det dansk-tyske kunstnermiljø i Rom.

26.5.1810

Hans West

Christian 8.

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Antagelig 7.6.1810

Christian 8.

Hans West

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

7.7.1810

Hans West

Christian 8.

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

8.8.1810

Friederike Brun

Bertel Thorvaldsen

En fortegnelse over de genstande, som Friederike Brun lader opbevare hos Thorvaldsen.

26.9.1810

Wilhelm von Humboldt

Caroline von Humboldt

Humboldt har netop åbnet et brev fra Friedrich Wilhelm 3., der beder ham indhente udkast (tegning...

Antagelig 15.12.1810

Christian 8.

Hans West

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

13.11.1811

Caroline von Humboldt

Bertel Thorvaldsen

Humboldt sender brevet med prinsen af Weimar, greven af Ettling og baronen af Gersdorff, der skal...

31.3.1812

Christian Daniel Rauch

Caroline von Humboldt

Thorvaldsen ser godt ud trods sine svære lidelser; han er i gang med at udføre frisen Alexander d...

10.6.1812

Christian Daniel Rauch

Caroline von Humboldt

Rauch sender de lovede kobberstik af Thorvaldsens relieffer gennem grev von Schulenburg-Witzenbur...

Antagelig omkring 1813

Filippo Giuntotardi, Bertel Thorvaldsen

Omnes, Bertel Thorvaldsen

Liste over kunstnere m.m. skrevet på bagsiden af en trykt tekst af radereren Filippo Giuntotardi ...

8.4.1813

Peder Malling

Christian 8.

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

12.9.1815

NN

Bertel Thorvaldsen

Thorvaldsen anmodes om at deltage i bisættelsen af Virginio Bracci.Desuden en husholdningsregning.

Juli 1817

Redaktørerne ved Athene, Rasmus Emil Bruun

Christian Molbech, NN

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Antagelig tidligst oktober 1817, senest september 1819

John Gibson

Omnes

Gibson genfortæller en anekdote om Thorvaldsen, maleren Peter von Cornelius og et antal lærde, de...

30.10.1817

Caroline von Humboldt

Wilhelm von Humboldt

Humboldt har netop holdt fødselsdag for svigersønnen August von Hedemann og en snes gæster, meste...

4.11.1817

Caroline von Humboldt

Wilhelm von Humboldt

På toppen af det gamle helligbjerg Monte Cavo i Albanerbjergene har Humboldt i selskab med bl.a. ...

1.1.1818

Lauritz Kruse

Bertel Thorvaldsen

Kruse sender vedlagt den subskriptionsplan, hvormed den danske befolkning “i disse DageR...

23.2.1818

Caroline von Humboldt

Wilhelm von Humboldt

Kunstnerne fra Casa Buti har inviteret Caroline von Humboldt til middag på sin fødselsdag, og hun...

27.3.1818

Wilhelm von Humboldt

Caroline von Humboldt

Thorvaldsens værksted er en helhed af righoldige og store skikkelser, mener Humboldt; han synes d...

1.4.1818

Caroline von Humboldt

Wilhelm von Humboldt

Caroline von Humboldt har fundet stort behag i at læse et meget smukt og personligt brev til sin ...

5.5.1818

Jørgen Koch

C.F. Hansen

Koch har endnu ikke haft tid til at tale med Thorvaldsen om Alexanderfrisen til Christiansborg Sl...

5.5.1818

Hermann Ernst Freund, Jørgen Koch

Kunstakademiet, København

Koch og Freund meddeler, at de er vel ankomne til Rom, hvor de er blevet taget godt imod af Thorv...

5.5.1818

Jørgen Koch

Maria Koch

Meddeler sin søster sin kommende adresse hos Thorvaldsen i Rom.

16.5.1818

Caroline von Humboldt

Wilhelm von Humboldt

Det er Humboldt-parrets ældste datter Carolines 26 års-fødselsdag, og beboerne i Palazzo Tomati, ...

23.5.1818

Jørgen Koch

G.F. Hetsch

Koch flytter snart ind i Casa Buti. Thorvaldsen modellerer Merkur som Argusdræber, jf. A5. Koch b...

1.8.1818

Bertel Thorvaldsen

C.F. Hansen

Glæder sig til snart at omfavne C.F. Hansen i København. Karakteriserer Hermann Ernst Freund som ...

1.8.1818

Bertel Thorvaldsen

C.F. Hansen

Et udkast til brev af 1.8.1818.

22.8.1818

Jørgen Koch

C.F. Hansen

Thorvaldsen er tilfreds med, at fædrelandet nu anerkender hans indsats i form af en stor bestilli...

6.11.1818

Caroline von Humboldt

Christian Daniel Rauch

Wilhelm Schadow maler flittigt, bl.a. Kristi gang til Golgatha, B156. Thorvaldsen har sammenstill...

17.1.1819

Franziska Caspers

Charlotte Thierry

Caspers har oplevet Vatikanmuseet i fakkelbelysning med en smittende begejstret Thorvaldsen som t...

16.4.1819

Peder Brønnum Scavenius

Peder Brønnum Scavenius

Scavenius har set en udstilling med nordiske kunstneres værker i Palazzo Caffarelli i Rom, hvor o...

23.4.1819

Friedrich Schlegel

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.En anmeldelse af en udstilling med nordisk...

7.-10.5.1819

Peder Brønnum Scavenius

Peder Brønnum Scavenius

Scavenius’ dagbogsberetning om en fire-dages vandre- og ridetur i Albaner-bjergene med Thor...

19.5.1819

Redaktørerne ved Leipziger Zeitung

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

23.7.1819

Redaktørerne ved Allgemeine Zeitung

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

31.7.1819

Heinrich Keller

Karl Pfyffer von Altishofen

Keller informerer om, at den lille model til monumentet for schweizergardister i Luzern, jf. Døen...

8.11.1819

Christian 8.

C.F. Hansen

Christian Frederik har overvejet midlertidigt at afbryde sin store udenlandsrejse for at tage til...

19.11.1819

John Gibson

John Crouchley

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

29.12.1819

Christian 8.

Christian 8.

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

21.1.1820

Christian 8.

Christian 8.

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

15.2.1820

Jørgen Koch

Christian Frijs

Hermann Ernst Freund modellerer apostlen Thaddæus i fuld størrelse til Vor Frue Kirke i København...

1.4.1820

Jørgen Koch

Christian 8.

Hermann Ernst Freund og Pietro Tenerani vil snart begynde at modellere to små figurer antagelig t...

10.5.1820

Christian 8.

Christian 8.

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

21.9.1820

Julius Schnorr von Carolsfeld

Johann Gottlob von Quandt

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

17.-23.12.1820

Christian 8.

Christian 8.

Christian (8.) Frederik besøger Canovas atelier og gør sig forskellige overvejelser omkring bille...

24.12.1820

Christian 8.

Christian 8.

Fejrer juleaften i selskab med Thorvaldsen og andre danskere i Rom. De spiser julegrød, udveksler...

28.12.1820

Christian 8.

Christian 8.

Besøger Thorvaldsen, der barsler med idéen om at få udvidet sin professorbolig på Kunstakademiet ...

1.1.1821

Julius Schnorr von Carolsfeld

Veit Hanns Schnorr von Carolsfeld

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

17.1.1821

Christian 8.

Christian 8.

Besøger Thorvaldsen i hans værksted og møder dér den russiske general Aleksander Ivanovitj Osterm...

27.1.1821

Christian 8.

Christian 8.

Besøger Thorvaldsen, der har modelleret en buste af den østrigske fyrste Karl Philipp von Schwarz...

28.1.1821

Christian 8.

Christian 8.

Er vært for et stort selskab af adelsfolk og kunstnere i anledning af den danske kong Frederik 6....

30.1.1821

Christian 8.

Christian 8.

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

22.2.1821

Christian 8.

Christian 8.

Besøger den tyske maler Adolf Senff og dernæst Thorvaldsen, der er i gang med en marmorversion af...

26.2.1821

Christian 8.

Christian 8.

Thorvaldsen og Rudolf Schadow modellerer, mens andre tegner den billedskønne pige Vittoria Caldon...

2.3.1821

Christian 8.

Christian 8.

Besøger Thorvaldsen med tilbud om arbejde til Hermann Ernst Freund; Thorvaldsen lover straks at p...

11.3.1821

Christian 8.

Christian 8.

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

19.3.1821

Christian 8.

Christian 8.

Thorvaldsen har modelleret lerskitserne til Kristus, jf. A82, samt apostlene Peter, jf. A86 og Pa...

2.4.1821

Christian 8.

Christian 8.

Har besøgt Thorvaldsen og glædet sig over skitsen, Nysø34, til Caroline Amalies portrætstatue, A164.

7.4.1821

Christian 8.

Christian 8.

Christian (8.) Frederik rejser fra Rom efter et længere ophold. Thorvaldsen og andre kunstnere ta...

15.10.1821

P.O. Brøndsted

Bertel Thorvaldsen

Brøndsted inviterer Thorvaldsen til at ledsage ham ved besøg i samlinger af antikker.

1822

Julius Schnorr von Carolsfeld

Johann Gottlob von Quandt

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

2.2.1822

Julius Schnorr von Carolsfeld

Johann Gottlob von Quandt

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

19.3.1822

Johan Gunder Adler

Bertel Thorvaldsen

Betaling af den halvårlige rente på 225 scudi af det lån på 9000 scudi, som Christian (8.) Freder...

31.5.1822

Julius Schnorr von Carolsfeld

Veit Hanns Schnorr von Carolsfeld

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

6.9.1823

Julius Schnorr von Carolsfeld

Johann Gottlob von Quandt

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

20.12.1823

Julius Schnorr von Carolsfeld

Johann Gottlob von Quandt

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

20.2.1824

Julius Schnorr von Carolsfeld

Johann Gottlob von Quandt

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

19.5.1824

Julius Schnorr von Carolsfeld

Johann Gottlob von Quandt

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

27.8.1824

John Gibson

John Crouchley

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

27.11.1824

Christian Horneman

Bertel Thorvaldsen

Anbefaling af den danske arkitekt Ole Jørgen Schmidt, der skal til Italien. Hornemans helbred skr...

6.12.1824

Julius Schnorr von Carolsfeld

Johann Gottlob von Quandt

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

24.12.1824

Ludvig Bødtcher

Omnes

Bødtchers lejlighedsdigt til juleaften 1824 i Rom.

29.1.1825

Redaktørerne ved Nyt Aftenblad

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

1.2.1825 og medio februar 1825

Redaktørerne ved Hesperus, NN

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

22.7.1825

Julius Schnorr von Carolsfeld

Johann Gottlob von Quandt

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

20.8.1825

NN, Redaktørerne ved Nyt Aftenblad

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

24.12.1825

F.C. Hillerup

Omnes

Kommentarerne til denne sang er under udarbejdelse.

August 1826 - Forår 1827

Carsten Hauch

Omnes

Kommentarerne til disse erindringer er under udarbejdelse.

1826

Franz Ludwig Catel, Joseph Anton Koch, Johann Christian Reinhart, Franz Riepenhausen, Johannes Riepenhausen, Johann Martin von Rohden, Bertel Thorvaldsen, Philipp Veit

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

1826-1827 (1876)

N.C.L. Abrahams

Omnes

Abrahams’ erindringer om sit ophold i Rom 1826-27.

23.6.1826

Julius Schnorr von Carolsfeld

Johann Gottlob von Quandt

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

9.7.1826

Christian Karl Josias von Bunsen

Bertel Thorvaldsen

Thorvaldsen inviteres til Sigismund von Neukomms fødselsdagsfest.

15.3.1827

Melchiorre Missirini

Omnes

Omtale af fejringen af Thorvaldsens romerske fødselsdag 8.3.1827.

20.4.1827

Jacques-Ignace Hittorff

Bertel Thorvaldsen

Hittorff anbefaler arkitekten Felix Wilhelm Kubli til Thorvaldsen og håber, at han allerede har m...

20.4.1827

Jacques-Ignace Hittorff

Bertel Thorvaldsen

Hittorff anbefaler arkitekten Felix Wilhelm Kubli til Thorvaldsen og håber, at han allerede har m...

21.5.1827

Redaktørerne ved Allgemeine Zeitung

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

November 1827

N.C.L. Abrahams

Bertel Thorvaldsen

Abrahams rapporterer fra Paris. Han har mødt bronzestøberen Louis-Claude-Ferdinand Soyer, som har...

1828

Redaktørerne ved Archiv for Psychologie, Historie, Literatur og Kunst

Omnes

Kongen af Bayern, Ludwig 1., besøger Thorvaldsens, Pietro Teneranis og Johann Martin von Wagners ...

Sandsynligvis forår 1828

Friedrich Thøming

Bertel Thorvaldsen

Thøming beder om at få lov at låne de af hans malerier, Thorvaldsen har købt, så han kan vise dem...

2.1.1829

Instituto di corrispondenza archeologica

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

20.4.1829

Conrad Rantzau

Bertel Thorvaldsen

Rantzau takker for Thorvaldsens hjælp under sit og prins Frederiks (7.) besøg i Rom i 1828. Han b...

10.5.1829

Ludvig Bødtcher

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

28.7.1829

NN

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

26.12.1829

Redaktørerne ved Allgemeine Zeitung

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

8.3.1830

F.C. Hillerup

Omnes

Skålsang på seks strofer skrevet til Thorvaldsens romerske fødselsdag i form af en fantasirejse t...

17.3.1830

NN

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

29.3.1830

Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

10.4.1830

Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

17.5.1830

Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

20.12.1830

Felix Mendelssohn Bartholdy

Abraham Mendelssohn Bartholdy

Mendelssohn fortæller om den muntre side af sit liv i Rom. For tiden bestiller han fra kl. 11 int...

15.3.1831

Felix Mendelssohn Bartholdy

Abraham Mendelssohn Bartholdy

Mendelssohn har lært noget af Horace Vernet og mener, at alle egentlig kunne det: Han er frimodig...

15.9.1831

Jacques-Ignace Hittorff

Bertel Thorvaldsen

Hittorff anbefaler den franske arkitekt Jean Pollet. Han håber at gense Thorvaldsen og Rom snart,...

1832

Redaktørerne ved Dansk Litteratur-Tidende

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

23.12.1832

H.W. Bissen

Bertel Thorvaldsen

H.W. Bissen kvitterer for modtagelsen af 50 scudi.

1833

Friedrich Nerly

Omnes

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

18.10.1833

H.C. Andersen

H.C. Andersen

Andersen deltager i genbegravelsen af Rafael i Pantheon og ser her Thorvaldsen for første gang i ...

21.10.1833

H.C. Andersen

H.C. Andersen

Andersen har set Christen Christensen arbejde på et portræt af Thorvaldsen og hos maleren Albert ...

23.10.1833

H.C. Andersen

H.C. Andersen

Andersen har været hos prinsesse Charlotte Frederikke for at læse højt af sit dramatiske digt Agn...

15.11.1833

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

Thorvaldsen er tildelt Dannebrogsmændenes Hæderstegn, og Christian Frederik håber på at se Thorva...

18.11.1833

H.C. Andersen

H.C. Andersen

Andersen beskriver et Ponte Molle selskab, han har deltaget i sammen med Thorvaldsen og andre tys...

29.11.1833

H.C. Andersen

H.C. Andersen

Andersen har været på en beværtning for at tage afsted med premierløjtnant A.W. Dinesen, der skal...

3.12.1833

H.C. Andersen

H.C. Andersen

H.C. Andersen har været på en beværtning om aftenen, hvor Thorvaldsen, Johann Christian Reinhart ...

6.12.1833

H.C. Andersen

H.C. Andersen

H.C. Andersen læser højt af Agnete og Havmanden for Thorvaldsen og andre kunstnere. Thorvaldsen, ...

7.12.1833

H.C. Andersen

H.C. Andersen

H.C. Andersen har været til digtoplæsningsaften på Accademia Tiberina sammen med Henrik Hertz og ...

24.12.1833

H.C. Andersen

Omnes

Sang til skandinavernes julefest i Rom 1833.

24.12.1833

H.C. Andersen

H.C. Andersen

H.C. Andersen beskriver de skandinaviske kunstnere m.m.’s juleaften i Rom 1833.

12.3.1834

H.C. Andersen

H.C. Andersen

Andersen beskriver kontrasten mellem Schlick og Thorvaldsens fremtoning og levevis.

4.1.1835

H.C. Andersen

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

8.3.1835

H.C. Andersen

Omnes

En sang afsunget ved De danske Romeres fest på Borgerdydsskolen på Christianshavn.

10.7.1835

Christian Dalgas

Bertel Thorvaldsen

Dalgas fortæller, at en kassse med bøger og kunstværker fra Edvard Collin er blevet sendt videre ...

2.11.1835

Marie Lehmann

Marie Lehmann

Marie Puggaard beretter om sit og forældrenes første besøg hos Thorvaldsen. Han overgår alle forv...

6.11.1835

Marie Lehmann

Marie Lehmann

Marie Puggaard fortæller om en udflugt i selskab med danske kunstnere til Tivoli øst for Rom. Des...

10.11.1835

Marie Lehmann

Marie Lehmann

Marie Puggaard har med sine forældre og Petzholdt besøgt maleren Franz Ludwig Catels atelier.

14.11.1835

Marie Lehmann

Marie Lehmann

Marie Puggaard beretter om en lystig før-juleaften for kunstnere i Rom, hvor hun forsøger at lave...

25.12.1835

Marie Lehmann

Marie Lehmann

Marie Puggaard beskriver en festlig julefest i Thorvaldsens og andre danskes selskab i Rom.

2.1.1836

John Gibson

Edward Bulwer Lytton

Gibson undrer sig over, at John Lough hverken besøger andre billedhuggeres værksteder eller modta...

11.1.1836

Marie Lehmann

Marie Lehmann

Marie Puggaard beretter om en udflugt til Vigne Barberini i selskab med malerne Friedrich Thøming...

Omkring 30.1.1836

Marie Lehmann

Marie Lehmann

Marie Puggaard beskriver, hvad, hvordan og hvor Thorvaldsen og andre kunstnere ofte spiser på ægt...

27.2.1836

Franz Woltreck

Peter von Cornelius

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

26.3.1836

Marie Lehmann

Marie Lehmann

Marie Puggaard beskriver en udflugt til Roms omegn. Folke- og kunstnerlivet beskrives indgående. ...

27.3.1836

Marie Lehmann

Marie Lehmann

Marie Puggaard beretter om en udflugt til Roms omegn, om Thorvaldsens uventede opdukken og om den...

7.4.1836

Marie Lehmann

Marie Lehmann

Der har været kunstnerselskab om aftenen. Der var ikke plads ved bordet til Marie, så hun sad ale...

10.9.1836

Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

14.12.1836

Benjamin Gibson

John Crouchley

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

20.2.1837

Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

6.5.1837

John Gibson

John Crouchley

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

22.8.1837

Redaktørerne ved Kunst-Blatt

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

22.9.1837

Wilhelm Fredric A. Dalman

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

9.6.1838

Bertel Thorvaldsen

Horace Vernet

Thorvaldsen beklager, at han ikke har kunnet lægge vejen forbi Paris og se de værker, Vernet har ...

1839

NN

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

1839 [1837]

A.F. Elmquist

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

25.2.1840

John Gibson

Margaret Sandbach

Fragmenter af et brev, der må være skrevet over flere dage, idet først nævnes, at Frances Mackenz...

Tidligst 1841

H.P. Holst

Bertel Thorvaldsen

Humoristisk digt formentlig foræret til Thorvaldsen sammen med et lys og en kaffemølle.

12.10.1841

John Gibson

Margaret Sandbach

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

19.11.1841

H.P. Holst

Christine Stampe, Elise Stampe, Bertel Thorvaldsen

Fødselsdagssang med den første skål adresseret til Thorvaldsen og de følgende to til hhv. Christi...

19.11.1841

H.P. Holst

Bertel Thorvaldsen

Plakat med en humoristisk annoncering af et ditto teaterstykke på “det ukongelige Theater&#...

Kort før 26.11.1841

Accademia di San Luca

Bertel Thorvaldsen

Accademia di S. Luca inviterer Thorvaldsen til møde.

30.11.1841

Redaktørerne ved Kunst-Blatt

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

4.12.1841

John Gibson

Margaret Sandbach

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

23.12.1841

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

Oplysninger om fregatten Thetis’ forventede ankomst til Livorno samt om gravmonumentet for ...

7.1.1842

Giacomo Giustiniani

Bertel Thorvaldsen

Giustiniani beder Thorvaldsen genoptage sin professorundervisning på Accademia di S. Luca.

Kort før 14.1.1842

Accademia di San Luca

Bertel Thorvaldsen

Accademia di S. Luca inviterer Thorvaldsen til rådsmøde.

Medio januar 1842

Bertel Thorvaldsen

Giacomo Giustiniani

Uden at sige direkte nej afslår Thorvaldsen med diplomatiske argumenter at genoptage sin undervis...

25.1.1842

John Gibson

Margaret Sandbach

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

31.1.1842

Ludvig Müller

Christian 8.

Müller rapporterer til Christian 8. om danske kunstnere i Rom. Han redegør detaljeret for Thorval...

April 1842

Christine Stampe

Omnes

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 42. del af i alt 60.

28.4.1842

Ferdinand Flor

Bertel Thorvaldsen

Thorvaldsen tildeles Ponte Molle-selskabets fortjenstorden af første klasse, N92.

2.6.1842

Bertel Thorvaldsen

Horace Vernet

Thorvaldsen skulle have fulgtes med Christine Stampe hjem til København via Paris, men har endnu ...

1.7.1842

C.F. Holbech

Christine Stampe

Holbechs rapport om Thorvaldsens gøren og laden i slutningen af juni 1842.

26.9.1842

C.F. Holbech

Christine Stampe

Holbechs rapport om Thorvaldsens gøren og laden i juli og august 1842.

1843

Redaktørerne ved Ny Portefeuille

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

1.1.1843

H.P. Holst, Redaktørerne ved Ny Portefeuille

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

April-maj 1844

H.P. Holst

Frederik Barfod

Holst beskriver festen for Thorvaldsens tilbagekomst til Rom afholdt 19.9.1841, og han omtaler Po...

Efter 1858

NN

NN

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

1896 (1841-42)

Wilhelm August Rudolf Lehmann

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.