Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6663 af 10246
Afsender Dato Modtager
H.C. Andersen [+]

Afsendersted

København

8.3.1835 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af digtet.

Omnes
Resumé

En sang afsunget ved De danske Romeres fest på Borgerdydsskolen på Christianshavn.

En lille Flugt til Rom den 8 Marts 1835
Mel: Im Wald und auf der Heide.

Fra Nord, hvor Taagen skygger,
Hvor Vinterkulden trykker,
Bort til Italia!
Vi Tydskland let kan glemme,
Saa smukt har vi det Hjemme,
Og flyve dog derfra!
Hallo, halla, hallo, halla!
Ned til Italia!

De høie Alper vige,
Vi ned paa Sletten stige
Til Sang og Blomster-Duft.
Blandt Myrter Hjorden græsser,
See Pinier og Cypresser! -
Vi aande Sydens Luft!
Hallo, hallo, hallo! hallo!
Den Luft gjør Hjertet fro!

Her Skjønheds Døttre bygge!
Vi tænke paa vor Lykke,
Vi dvæle og vi fly.
Bag Bjergene det vinker!
Sankt Peters Kubbel blinker,
Vi er i Pavens By.
Hallo, halla, hallo, halla!
Nu Passaporti da!

Vi ned ad Corso vandre,
Og sikkert vi de Andre
I Caffe greco see!
Man Velkomst drikke skal jo,
Vi raabe mezzo caldo!
Vi kysses og vi lee!
Hallo, halle, hallo, halle!
Vi er i vor Caffé!

Os spørger hver en Stemme,
„Hvorledes staaer det hjemme?“
„Det staaer, som før det stod!
Det regner og er sølet,
Man gaaer og er forkjølet,
For Vintren er saa god!“
Hallo, hallo, hallo, hallo!
Ja god, det kan I tro!

Om Roma vil vi tale,
See Vaticanets Sale,
Ja dertil staaer vor Hu.
Jeg Colossæum gjæster,
Og Keiserborgens Rester,
Og saa lidt meer endnu!
Hallo, halle, hallo, halle!
Vi atter Roma see!

Men vi maae lidt os rappe!
Op ad den spanske Trappe,
Først hen til Chiavica!
De der sig Alle samle,
Der træffe vi den Gamle,
ham bringes et Hurra!
Hallo, halla, hallo, halla!
Ham bringes et Hurra!

Hans Fødselsdag de hædre,
Og ingen Dag er bedre
End den, han først saae Rom!
Vi see hans milde Øie
Vi staae ved Romas Høie,
Til Skaalen just vi kom.
Hallo, halla, hallo, halla!
For Thorvaldsen Hurra!

Generel kommentar

Denne sang blev afsunget ved De danske Romeres fest blandt andet til den fraværende Thorvaldsens ære i København 8.3.1835 på billedhuggerens såkaldte romerske fødselsdag. “Romergildet”, som Andersen kaldte det (H. Topsøe-Jensen, op. cit., p. 213), blev afholdt på Borgerdydsskolen på Christianshavn. Festens deltagere havde alle været i Italien. Lokalet var udsmykket som en “romersk Kneipe”, og Thorvaldsens portræt – uvist hvilket – var bekranset.

Andersen skrev digtet i sit brev af 16.3.1835 til Henriette Wulff, som befandt sig i Rom. Han bad hende indstændigt om at give Thorvaldsen en afskrift af digtet.


Det blev trykt første gang i 1835 som En lille Flugt til Rom den 8de Marts 1835. Teksten er her skrevet af efter H. Topsøe-Jensen, op. cit.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • H. Topsøe-Jensen (ed.): H.C. Andersen og Henriette Wulff. En Brevveksling, vol. I, København 1959, p. 213-215.

Emneord
Caffè Greco · De danske Romeres selskab · Digte til Thorvaldsen · Idolisering af Thorvaldsen · Kunstnermiljøet i Rom · Thorvaldsens romerske fødselsdag 8.3.
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 23.01.2020 Print