Tilbage til D

De danske Romeres selskab

Se også: Selskabsliv i Danmark

8.3.1830

N.C.L. Abrahams

De danske Romere

Sang af Abrahams ved den første fest for De danske Romere i København på Thorvaldsens romerske fø...

8.3.1830

N.C.L. Abrahams

De danske Romere

Sang af Abrahams ved den første fest for De danske Romere i København på Thorvaldsens romerske fø...

8.3.1834

F.C. Hillerup

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

8.3.1834

Christian Winther

Omnes

Sang på ni strofer formuleret som en fantasirejse til Rom. Der opfordres til at drikke rødvin og ...

8.3.1835

H.C. Andersen

Omnes

En sang afsunget ved De danske Romeres fest på Borgerdydsskolen på Christianshavn.

8.3.1836

Henrik Hertz

Bertel Thorvaldsen

Humoristisk skålsang i fem strofer til De danske Romeres fejring i København af Thorvaldsens rome...

2.10.1838

H.C. Andersen, Ludvig Bødtcher, De danske Romere, Henrik Hertz, F.C. Hillerup, Christian Winther

De danske Romere

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

4.10.1838

Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

8.3.1839

Christian Peter Bianco Luno

Johan Christian Fick

Regning for trykkeriudgifter i forbindelse med fejring af Thorvaldsens romerske fødselsdag 8.3.1839.

8.3.1839

H. Käcker

Bertel Thorvaldsen

Regning for klaverstemning til De danske Romeres fest.

8.3.1839

NN

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

9.3.1839

C. Hansen

Johan Christian Fick

Regning for mad og drikke til De danske romeres fest.

10.3.1839

Berlingske Bogtrykkeri

Bertel Thorvaldsen

Regning for trykning af festsange til De danske Romeres fest.

12.3.1839

Johan Christian Fick

Bertel Thorvaldsen

Regning for de samlede udgifter til De danske Romeres fest 8.3.1839.

2.4.1839

Redaktørerne ved Ribe Stifts Adresse-Avis

Omnes

Avisrapport om De danske Romeres fest 8.3.1839.

Medio juni 1844

De danske Romere

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.