Tilbage til S

Selskabsliv i Danmark

Se også: Invitationer til Thorvaldsen, i Italien · Kunstnermiljøet i København · Selskabsliv i Italien · Selskabsliv, andre steder

9.3.1796

Bertel Thorvaldsen

Frederike Dorothea Hammer, Peter Hanning Hammer

Festsang fra Thorvaldsen til brudeparret Peter Hanning Hammer og Frederike Dorothea Hammer, født ...

18.12.1811

Friederike Brun

Bertel Thorvaldsen

Brun oplyser, at Herman Schubart har sendt et brev og et digt til Thorvaldsen og håber at se ham ...

28.4.1819

Peder Brønnum Scavenius

Peder Brønnum Scavenius

Scavenius har besøgt Canovas værksted, kritiserer en række af hans værker og sammenligner ham ufo...

12.7.1819

P.O. Brøndsted

Holger Halling Aagaard

Brøndsted sender sit brev og en lille æske med Thorvaldsen til Danmark. Han anbefaler Thorvaldsen...

7.10.1819

Borups Selskab

Bertel Thorvaldsen

Borups Selskab inviterer Thorvaldsen til at overvære en teaterforestilling med efterfølgende middag.

Antagelig 8.10.1819

Friederike Brun

Bertel Thorvaldsen

Friederike Brun inviterer Thorvaldsen til at besøge sig.

Efter 11.10.1819

Redaktørerne ved Dagen

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

13.10.1819

Knud Lyne Rahbek

Bertel Thorvaldsen

Sang til Thorvaldsen i Borups Selskab, København.

13.10.1819

Adam Oehlenschläger

Bertel Thorvaldsen

Sang til Thorvaldsen i Borups Selskab, København.

13.10.1819

M.F. Liebenberg

Bertel Thorvaldsen

Sang til Thorvaldsen i Borups Selskab, København.

15.10.1819

M.F. Liebenberg, Adam Oehlenschläger, Knud Lyne Rahbek

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

16.10.1819

Frederik Schmidt

Bertel Thorvaldsen

Schmidts sang til Thorvaldsen ved festen på Skydebanen i København.

19.10.1819

Knud Lyne Rahbek

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

29.10.1819

Jens Baggesen

Bertel Thorvaldsen

Baggesen opfordrer kraftigt Thorvaldsen at være til stede ved en sammenkomst i det litterære sels...

30.10.1819

Jens Baggesen

Bertel Thorvaldsen

Digt til Thorvaldsen sunget ved en fest i det litterære selskab Clio.

30.10.1819

Jens Baggesen

Bertel Thorvaldsen

Digt til Thorvaldsen sunget ved en fest i det litterære selskab Clio.

1.11.1819

NN

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

7.12.1819

Borups Selskab

Bertel Thorvaldsen

Borups Selskab inviterer Thorvaldsen til at overvære en forestilling.

13.12.1819

P.O. Brøndsted

Marie Aagaard

Brøndsted glæder sig over, at Thorvaldsen er ankommet til Danmark og har mødt familien. Han udbed...

25.12.1819

P.O. Brøndsted

Bertel Thorvaldsen

Brøndsted haster med skrivningen for at nå at få brevet med posten. Han har haft travlt med at vi...

Efter 1819

Friederike Brun

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

17.1.1820

P.O. Brøndsted

Marie Aagaard

Brøndsted er glad for, at Thorvaldsens selskab har fornøjet familien Aagaard. Han takker dem for,...

28.6.1820

Werner Jasper Andreas Moltke

Bertel Thorvaldsen

Moltke undskylder høfligt, at han ikke kan deltage i afskedsfesten for Thorvaldsen på Skydebanen ...

1.7.1820

P.O. Brøndsted

Holger Halling Aagaard

Brøndsted er spændt på at høre, om Aagaard har set Thorvaldsens buster af kongefamilien (Frederik...

3.7.1820

Borups Selskab

Bertel Thorvaldsen

Borups Selskab inviterer Thorvaldsen til middag.

12.8.1820

NN

Henriette Danneskiold-Samsøe

Sang om moderkærlighed til Henriette Danneskiold-Samsøe.

12.8.1820

NN

Christian Carl Friedrich August, Louise Danneskiold-Samsøe

Sang til forlovelsesparret Louise Danneskiold-Samsøe og Christian Carl Friedrich August.

16.8.1820

H.F.J. Estrup

Bertel Thorvaldsen

Estrup inviterer Thorvaldsen til et besøg hos sin kommende svigerfamilie Scavenius på herregården...

28.9.1820

P.O. Brøndsted

Marie Aagaard

Brøndsted glæder sig over, at Thorvaldsen har mødt familien Aagaard og Brøndsteds børn, inden Tho...

Efter 24.12.1825

Ludvig Bødtcher

Ludvig Bødtcher

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

8.3.1830

N.C.L. Abrahams

De danske Romere

Sang af Abrahams ved den første fest for De danske Romere i København på Thorvaldsens romerske fø...

8.3.1830

N.C.L. Abrahams

De danske Romere

Sang af Abrahams ved den første fest for De danske Romere i København på Thorvaldsens romerske fø...

1831

Terkel Mørch

Omnes

Mørch fortæller om sin ungdomstid i Borups Selskab og om, hvordan Thorvaldsen besøgte ham i hans ...

8.3.1836

Henrik Hertz

Bertel Thorvaldsen

Humoristisk skålsang i fem strofer til De danske Romeres fejring i København af Thorvaldsens rome...

September 1838–juni 1839

Christine Stampe

Omnes

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 1. del af i alt 60.

7.10.1838

N.F.S. Grundtvig, J.L. Heiberg, Henrik Hertz, H.P. Holst, Thomas Overskou

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

7.10.1838

Henrik Hertz

Omnes

Sang af Henrik Hertz til Thorvaldsen ved hyldestfesten på Hôtel d’Angleterre i København

7.10.1838

NN

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

19.11.1838

F.C. Hillerup

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

3.2.1839

NN

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

8.3.1839

Christian Peter Bianco Luno

Johan Christian Fick

Regning for trykkeriudgifter i forbindelse med fejring af Thorvaldsens romerske fødselsdag 8.3.1839.

8.3.1839

H. Käcker

Bertel Thorvaldsen

Regning for klaverstemning til De danske Romeres fest.

9.3.1839

C. Hansen

Johan Christian Fick

Regning for mad og drikke til De danske romeres fest.

10.3.1839

Berlingske Bogtrykkeri

Bertel Thorvaldsen

Regning for trykning af festsange til De danske Romeres fest.

12.3.1839

Johan Christian Fick

Bertel Thorvaldsen

Regning for de samlede udgifter til De danske Romeres fest 8.3.1839.

17.3.1839

Redaktørerne ved Kjøbenhavns Morgenblad

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

2.4.1839

Redaktørerne ved Ribe Stifts Adresse-Avis

Omnes

Avisrapport om De danske Romeres fest 8.3.1839.

11.6.1839

H.C. Andersen

Henriette Wulff

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

21.6.1839

Redaktørerne ved Viborg Stiftstidende

Omnes

Avisnotits om Thorvaldsens besøg på Sorø Akademi.

Juli 1839

Adam Oehlenschläger

Elise Stampe

Digt af Oehlenschläger til Elise Stampe, Susette Dalgas, Georgia Schouw og Meta Cathrine Marie Gr...

Juli-august 1839

Christine Stampe

Omnes

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 5. del af i alt 60.

Juli 1839

Christine Stampe

Omnes

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 59. del af i alt 60.

19.7.1839

NN

Christopher Friedenreich Hage

Sang til Christopher Friedenreich Hage på hans 80-års fødselsdag.

23.7.1839

A.C. Petersen

Bertel Thorvaldsen

Sang til Thorvaldsen.

23.7.1839

A.C. Petersen

Bertel Thorvaldsen

Sang til Thorvaldsen.

24.7.1839

N.F.S. Grundtvig

Bertel Thorvaldsen

Gennem den islandske sagnfigur Vølund etablerer Grundtvig med sangen en forbindelse mellem nordis...

Efter 24.7.1839

N.F.S. Grundtvig

Omnes

Grundtvigs fortale redegør for den efterfølgende sangs anledning, og er ifølge ham selv en nøgle ...

4.9.1839

NN

Johanne Marie Elisabeth Clausen

Sang til Johanne Marie Elisabeth Clausen ved hendes dåb.

Oktober 1839–februar 1840

Christine Stampe

Omnes

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 9. del af i alt 60.

Oktober-december 1839 (1910)

Cora Nyegaard

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

12.10.1839

Christian 8.

Just Mathias Thiele

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

10.11.1839

Bertel Thorvaldsen

Johan Christian Fick

Takker nej til en middagsinvitation i København den 19.11.1839 med den begrundelse, at han er mid...

19.11.1839

Johan Ferdinand de Neergaard

Bertel Thorvaldsen

Fødselsdagssang til Thorvaldsen.

19.11.1839

Henrik Stampe

Bertel Thorvaldsen

Fødselsdagssang til Thorvaldsen.

Vinter 1839-40

Christine Stampe

Omnes

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 60. del af i alt 60.

Efter februar 1840

Pauline Horneman

Bertel Thorvaldsen

Pauline udtrykker ærgrelse over, at hun ikke fik set Thorvaldsen, inden hun rejste til England. H...

Marts 1840 & 1820

Christine Stampe

Omnes

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 58. del af i alt 60.

Juni-september 1840

Christine Stampe

Omnes

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 12. del af i alt 60.

21.6.1840

H.C. Andersen

Bertel Thorvaldsen

Munter drikkevise med trommen i bordet mellem stroferne. Thorvaldsen er kommet til Nysø fra Køben...

August-oktober 1840

Christine Stampe

Omnes

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 13. del af i alt 60.

2.10.1840

H.C. Andersen

Caroline Amalie, Christian 8.

Sang til Christian 8. og Caroline Amalie i anledning af deres besøg på Nysø den 3.10.1840.

3.10.1840

N.C.L. Abrahams

Caroline Amalie, Christian 8.

Sang til Christian 8. og Caroline Amalie i anledning af deres besøg på Nysø den 3.10.1840.

3.10.1840

Christian 8.

Christian 8.

Christian 8. er på en endagstur til Præstø og Nysø for at hilse på Thorvaldsen.

10.11.1840

Borups Selskab

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

13.11.1840

Christine Stampe

Just Mathias Thiele

Christine Stampe inviterer Thiele til Nysø til Thorvaldsens fødselsdag. Hun kommer selv til Køben...

24.11.1840

Johan Gunder Adler

Bertel Thorvaldsen

En middagsinvitation i anledning af kontreadmiral Peter Wulffs fødselsdag.

April-maj 1841

Christine Stampe

Omnes

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 19. del af i alt 60.

18.5.1841

Christian 8.

Christian 8.

Thorvaldsen er til afskedsmiddag hos Christian 8. på Sorgenfri Slot i anledning af sin foreståend...

Oktober 1842

Christine Stampe

Omnes

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 47. del af i alt 60.

November-december 1842

Christine Stampe

Omnes

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 48. del af i alt 60.

11.12.1842

Christian 8.

Christian 8.

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Januar-marts 1843

Christine Stampe

Omnes

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 49. del af i alt 60.

25.1.1843

Christian 8.

Christian 8.

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

2.3.1843

H.C. Ørsted

Bertel Thorvaldsen

H.C. Ørsted inviterer Thorvaldsen til middag.

Maj-november 1843

Christine Stampe

Omnes

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 51. del af i alt 60.

November-december 1843

Christine Stampe

Omnes

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 53. del af i alt 60.

November 1843

Christine Stampe

Omnes

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 52. del af i alt 60.

5.11.1843

J.L. Heiberg

Bertel Thorvaldsen

Thorvaldsen inviteres til selskab hos familien Heiberg.

6.11.1843

Christian 8.

Christian 8.

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

19.11.1843

H.C. Andersen

Bertel Thorvaldsen

Sang improviseret ved Thorvaldsens sidste fødselsdag.

3.2.1844

Bertel Thorvaldsen

Jørgen Koch

Et afslag på en invitation med den begrundelse, at Thorvaldsen allerede har lovet sig bort til J....

19.2.1844

Johan Heinrich Lytthans

Bertel Thorvaldsen

Thorvaldsen inviteres til middag torsdag den 22.2.1844 kl. 14 sammen med Lytthans’ familie ...

Marts 1844

Christine Stampe

Omnes

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 56. del af i alt 60.

Marts 1844

Christine Stampe

Omnes

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 57. del af i alt 60.

Senest 23.3.1844

A.C. Kierulff

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til denne invitation er under udarbejdelse.

9.4.1844

Christian 8.

Christian 8.

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

16.4.1844

Christian 8.

Christian 8.

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

2.8.1845

Redaktørerne ved Aarhus Stiftstidende

Omnes

Gæsterne fra indvielsesfesten for Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke er ankommet til A...

5.8.1845

Redaktørerne ved Aarhus Stiftstidende

Omnes

Teksten giver et fyldigt referat af begivenhederne ved indvielsesfesten af Frederik 6.s monument,...

1894 (1838)

F.L. Liebenberg

Omnes

Liebenberg meddeler lidt anekdotisk stof om Thorvaldsen efter hans tilbagekomst til Danmark 1838.