Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2600 af 10247
Afsender Dato Modtager
NN [+]

Afsendersted

Gisselfeld

12.8.1820 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af sangen.

Henriette Danneskiold-Samsøe [+]

Modtagersted

Gisselfeld

Resumé

Sang om moderkærlighed til Henriette Danneskiold-Samsøe.

Se original

12te Augustii 1820

Mel: Vær Du vort Selskabs SkytsGudinde.

Naturens glade Hymner løde
At hilse Jordens første Brud,
Da klædt i Edens Morgenrøde
Den ædle Qvinde kom fra Gud.
Hun kaldte Viid og Ynde frem
Og unge Glæder fulgte dem.

Men atter saae Alherrens Øie
Til Jordens bedste Skabning ned,
Bliv Moder! bød den Evighøie,
Og Himle jublede derved.
Til milde Dyder, Hellig Lyst
Indvied’ han sin Yndlings Bryst.

Da smeltede Barbarers Hjerte
Ved Moderkjerlighedens Ild,
Og yngre Slægter Blidhed lærte
Og Dyder ved en Moders Smiil;
Og Mandens Lod blev stor og skjøn,
Den Frommes Bifald blev hans Løn.

O! derfor prise Sangens Toner
Dig hulde Moderkjerlighed!
Igjennem alle Jordens Zoner
Du skaber Støvets Sønners Fred.
Ved Dig opliver Zahras Ørk
Og uden Dig er Eden mørk.

Ja fromme Moder! som udbreder
Paa ald Din Bane Held og Fryd,
Dig skjenkte Himlen høie Glæder
Dig lærte Himlen Moderdyd.
O see Dit Værk! Dit Arbeids Løn!
O! Held Dig! den er salig skjøn.

O see Din Mage Dig velsigne
Hans varme Hjerte takker Dig;
See Dine Børn Din Dyd at ligne!
See alle Gode glæde sig
O see Din Fremtids Haab! og nyd
Den ædle Moders høie Fryd.

Generel kommentar

Denne sang blev sunget ved forlovelsesfesten for Louise Danneskiold-Samsøe og hertugen af Augustenborg Christian Carl Friedrich August, der fandt sted på den sjællandske herregård Gisselfeld 12.8.1820.


Sangen er en generel lovprisning af moderkærligheden, men det må også formodes, at den mere specifikt er stilet til den kommende bruds mor, Henriette Danneskiold-Samsøe, da både moderens mand og børn nævnes.
Forfatteren er p.t. uidentificeret.

Thorvaldsen var til stede ved begivenheden undervejs på sin rejse til Rom, august-december 1820.

Arkivplacering
m32, nr. 20
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Rejsen til Rom, august-december 1820 · Selskabsliv i Danmark
Personer
Conrad Danneskiold-Samsøe · Louise Danneskiold-Samsøe
Sidst opdateret 14.02.2020 Print