Tilbage til C

Christian Carl Friedrich August

Christian Carl Friedrich August rejste i foråret 1817 med sin bror Friedrich August Emil, kendt som prinsen af Nør, på en længere udlandsrejse, der i 1818 førte dem til Rom. Her mødte de Thorvaldsen.
De tilbragte vinteren 1818-19 i Rom, som de i festligt lag tog afsked med 27.4.1819.

Under opholdet i Rom udførte Thorvaldsen en portrætbuste af hertugen, som i dag findes i Thorvaldsens Museum, såvel originalmodellen i gips, A204, som marmoreksemplaret, A203.

Hertugen udnævntes 1815 til Ridder af Elefantordenen og af Dannebrog.

Hans mor var den danske prinsesse Louise Augusta og hans storesøster den danske dronning Caroline Amalie.
Værker på Thorvaldsens Museum

Se Christian Carl Friedrich August repræsenteret i Kataloget.

Referencer

Sidst opdateret 09.06.2017

Christian Carl Friedrich August #

Christian Carl Friedrich August

Christian Carl Friedrich (Frederik) August 1798-1869 Dansk Hertug af Augustenborg
Fra Thorvaldsen1 dok.

Til og fra andre1 dok.
Omtalt i14 dok.