Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2601 af 10246
Afsender Dato Modtager
NN [+]

Afsendersted

Gisselfeld

12.8.1820 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af sangen.

Christian Carl Friedrich August
Louise Danneskiold-Samsøe [+]

Modtagersted

Gisselfeld

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Sang til forlovelsesparret Louise Danneskiold-Samsøe og Christian Carl Friedrich August.

Se original

Sang

i
Anledning af Hans Durchlautighed
Hertugen af Augustenburgs
Forlovelse
med
Hendes Naade
Comtesse Danneskiold Samsøe
den 12 August 1820.


Mel: Rose Vaarens Tryllerinde

Kjerlighedens Høye Glæde
Tolkes ei med jordisk Røst;
Arm er Skjalden, vil han qvæde
Om Forelsktes rene Lyst
Dog vi glade kunde prise
Dem som Kjerligheden fandt;
Vi kan glæde os Louise!
Du en Ædlings Hjerte vandt.

Du har alles Hjerter vundet
Ved en Høy Elskværdighed;
Men nu har du Maalet fundet
For Din dybe Kjerlighed.
Kjerlighedens Engleskare
nu skal huldt omflagre Dig;
Hvert Dit Trin skal den bevare
Og dig gjøre Lykkelig.

Ved din elskte Hertugs Side
Du skal boe i Glædens Telt;
Dine Dage skulle glide
Blidt som her paa Gisselfeldt.
Skjønnere nu alt vil smile,
Hertug! paa Dit skjønne Slot;
Lykkeligt Dit Folk vil ile
Om sin lykkelige Drot.

Ærligt høyt for begges Lykke
Skaalen lyde skal i Skye:
Kjerlighedens Blomster smykke
Eder begge altid nye!
Lykkens Soel med fulde Straaler
Driver bort hver Skye af Sorg!
Og, saavidt som Støvet Taaler,
Glæden boe paa Eders Borg!

Generel kommentar

Denne sang blev sunget ved forlovelsesfesten for Louise Danneskiold-Samsøe og hertugen af Augustenborg Christian Carl Friedrich August, der fandt sted på herregården Gisselfeld 12.8.1820.
Forfatteren er p.t. uidentificeret.


Thorvaldsen var til stede ved begivenheden undervejs på sin rejse til Rom, august-december 1820.

Arkivplacering
m32, nr. 21
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Rejsen til Rom, august-december 1820 · Selskabsliv i Danmark
Sidst opdateret 01.10.2018 Print