Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2387 af 10246
Afsender Dato Modtager
Frederik Schmidt [+]

Afsendersted

København

16.10.1819 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af sangen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Schmidts sang til Thorvaldsen ved festen på Skydebanen i København.

Se original

S a n g
 
t i l
 
  T h o r v a l d s e n
 
den 16de October 1819.

A Genio Lumen.

––––––––––––––––––––––––
Kjøbenhavn
Trykt hos Andreas Seidelin,
Hof- og Universitets-Bogtrykker.

––––––––––––––––––––––––

Mel. Vær Du vort Selskabs Skytsgudinde.

En himmelsk Genius neddalte
Og tændte Flammen i din Aand,
Og for dit lyse Øje malte
Hvert Ideal med lette Haand;
Og hvad der stod klart for Din Aand
Du tolkede med Mesterhaand.

Med kraftfuld Arm Du meislen hæved’,
Og Guders og Heroers Chor
Ned fra Olympens Tinde svæved’,
Og atter stege til vor Jord,
Og stolte Roma studsed’ ved
Det Nordens Lys ved Tib’rens Bred

Du Liv i kolde Marmor vakte
Og Hellas leved’ op igjen;
Du atter Sejerskrandsen rakte
Til store Alexander hen;
Og din Mercur ved Tryllespil
Hvert Argus-Øje lukte til.

Dog ei med kraftig Aand alene
Du maned Heltelivet frem;
Saa mangen blid og tryllersk Scene
Sig hæved’ i Dit Kunstnerhjem.
Til Gratierne ofred’ Du
Og de Dig kjerlig kom ihu.

End længe Du for Kunsten leve!
Og Sandheds upartiske Røst
Dit fordringsløse Værd skal hæve,
Du Nordens Stolthed, Sydens Lyst!
Vi ærligt hylde Kunstneren,
Vi elske Manden Thorvaldsen.

Generel kommentar

Dette er et trykt sang, der blev afsunget ved den store fest til Thorvaldsens ære på Skydebanen i København 16.10.1819 umiddelbart efter Thorvaldsens tilbagekomst til Danmark 3.10.1819.


Digtet er her afskrevet efter det hæfte, som blev trykt til lejligheden.
Digtet blev kort tid efter også publiceret i tidsskriftet Tilskueren, jf. Rahbek, op. cit.

Arkivplacering
M18,5 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1819)
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Knud Lyne Rahbek (ed.): ‘Sang den 16de October’, in: Tilskueren, No. 76-77, København 9.11.1819, p. 614-616.

Emneord
Digte til Thorvaldsen · Idolisering af Thorvaldsen · Selskabsliv i Danmark
Værker
Sidst opdateret 27.06.2016 Print