Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2386 af 10246
Afsender Dato Modtager
Finnur Magnússon [+]

Afsendersted

København

16.10.1819 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af sangen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Sang i seks strofer skrevet i anledningen af Thorvaldsens rejse til Danmark i 1819. Magnússon peger på, at de nordiske guder har givet nordboerne guddomsånd, styrke, solskin, elskov, beskyttelse på havet og sange. Selvom disse guder er svundet, er udødeligheden dog stadig synlig gennem Iduns æbler. Iduns æbler sættes i forbindelse med Roms laurbær, og Thorvaldsen hyldes som verdens største kunstner.

Se original

SANG
i Anledning af
THORVALDSENS
Hjemkomst.

––––––––––––––––––––––––

Mel. Rolf Skattekonge etc.

Højt Guders Haller hvælved sig
Om nordisk Strand
Og Asers Sønner, fødte fri,
I Fædres Land;
Dem Odin gav fra Æthrens Blaa
Sin Guddomsaand;
Fra Tordners Mulm dem Thor bød gaa
Med styrket Haand.
Saa vunde de Nordboer Jorden.

Sin luune Glands fra gylden Sol
Dem Freyer gav,
Men Gerda, end ved iisnet Pol,
Sit Straalehav;
Og Nattens Freya klar og mild
Gav Elskov Held,
Da nærtes hellig Huldskabs Ild
Paa Mark og Fjeld.
Saa vunde de Nordboer Jorden.

Mod Stormes Vold paa vilden Hav
Dem skjærmed Njord
Og blid han Søens Scepter gav
Sin Slægt fra Nord.
Højt gjalded Brages Harpeklang
Om Klodens Rund
Og Nordens Heltes Sejersang
I Sydens Lund.
Saa vunde de Nordboer Jorden.

De Guder svandt for sydlig Tro,
Os vinked Fred;
Ej meer vi fjærne Fryd og Ro
Fra fremmed Bred –
Idunna’s Gave, evig huld,
Dog øjne vi
Og Asers Søn ved Æblets Guld
Udødelig.
Saa vinde de Nordboer Jorden.

Mildt straaler her dets Himmelglands
I festligt Lag
Og laaner Roma’s Laurbærkrands
Sit Lys i Dag.
Vølundurs Frænde vunden er
En værdig Løn:
Sin største Kunstner Kloden seer
I Thorvalds Søn.
Saa vinde de Nordboer Jorden.

Høit jubler Dana: Danmarks Pryd!
Velkommen her!
Selv Islands Klipper yde Lyd
Dets Ætling kjær
;
Saa Broder! fro paa Fædres Vis
Dig hilse vi;
Ved Dig, som Du, blir Danmarks Pris
Udødelig.
Saa vinde de Nordboer Jorden.

Finn Magnusen.

––––––––––––––

Generel kommentar

Dette er et trykt sang, som blev afsunget ved den store fest til Thorvaldsens ære på Skydebanen i København 16.10.1819 umiddelbart efter Thorvaldsens tilbagekomst til Danmark 3.10.1819. Digtet er her afskrevet efter det hæfte, som blev trykt til lejligheden. Se også Kira Kofoeds artikel Nordisk Mytologi.

Arkivplacering
M18,1 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1819)
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Digte til Thorvaldsen · Idolisering af Thorvaldsen · Nordisk mytologi · Thorvaldsen og Island
Sidst opdateret 03.09.2015 Print