The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2386 of 10246
Sender Date Recipient
Finnur Magnússon [+]

Sender’s Location

København

16.10.1819 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af sangen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Song in six stanzas written on the occasion of Thorvaldsen’s return to Denmark in 1819. According to Magnússon, the Norse gods gave the Norsemen divine spirit, strength, sunshine, passion, protection at sea, and songs. Although these gods have disappeared, Idun’s apples still reveal immortality. Idun’s apples are connected with Rome’s laurels, and Thorvaldsen is praised as the greatest artist in the world.

See Original

SANG
i Anledning af
THORVALDSENS
Hjemkomst.

––––––––––––––––––––––––

Mel. Rolf Skattekonge etc.

Højt Guders Haller hvælved sig
Om nordisk Strand
Og Asers Sønner, fødte fri,
I Fædres Land;
Dem Odin gav fra Æthrens Blaa
Sin Guddomsaand;
Fra Tordners Mulm dem Thor bød gaa
Med styrket Haand.
Saa vunde de Nordboer Jorden.

Sin luune Glands fra gylden Sol
Dem Freyer gav,
Men Gerda, end ved iisnet Pol,
Sit Straalehav;
Og Nattens Freya klar og mild
Gav Elskov Held,
Da nærtes hellig Huldskabs Ild
Paa Mark og Fjeld.
Saa vunde de Nordboer Jorden.

Mod Stormes Vold paa vilden Hav
Dem skjærmed Njord
Og blid han Søens Scepter gav
Sin Slægt fra Nord.
Højt gjalded Brages Harpeklang
Om Klodens Rund
Og Nordens Heltes Sejersang
I Sydens Lund.
Saa vunde de Nordboer Jorden.

De Guder svandt for sydlig Tro,
Os vinked Fred;
Ej meer vi fjærne Fryd og Ro
Fra fremmed Bred –
Idunna’s Gave, evig huld,
Dog øjne vi
Og Asers Søn ved Æblets Guld
Udødelig.
Saa vinde de Nordboer Jorden.

Mildt straaler her dets Himmelglands
I festligt Lag
Og laaner Roma’s Laurbærkrands
Sit Lys i Dag.
Vølundurs Frænde vunden er
En værdig Løn:
Sin største Kunstner Kloden seer
I Thorvalds Søn.
Saa vinde de Nordboer Jorden.

Høit jubler Dana: Danmarks Pryd!
Velkommen her!
Selv Islands Klipper yde Lyd
Dets Ætling kjær
;
Saa Broder! fro paa Fædres Vis
Dig hilse vi;
Ved Dig, som Du, blir Danmarks Pris
Udødelig.
Saa vinde de Nordboer Jorden.

Finn Magnusen.

––––––––––––––

General Comment

Dette er et trykt sang, som blev afsunget ved den store fest til Thorvaldsens ære på Skydebanen i København 16.10.1819 umiddelbart efter Thorvaldsens tilbagekomst til Danmark 3.10.1819. Digtet er her afskrevet efter det hæfte, som blev trykt til lejligheden. Se også Kira Kofoeds artikel Nordisk Mytologi.

Archival Reference
M18,1 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1819)
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Poems for Thorvaldsen · Idolizing Thorvaldsen · Norse Mythology · Thorvaldsen and Iceland
Last updated 03.09.2015 Print