Tilbage til I

Idolisering af Thorvaldsen

Se referenceartikel herom: Idolisering af Thorvaldsen

Se også: Basrelieffets patriark · Digte til Thorvaldsen · Fakkeltog · Idolisering af Thorvaldsen, signaturer · Mæcenvirksomhed · Thorvaldsen som Fidias eller Praxiteles · Thorvaldsens hår · Thorvaldsens udnævnelser

23.5.1804

Adam Gottlob Detlef Moltke

Bertel Thorvaldsen

Ode til Thorvaldsens livskraft og skaberkraft. Thorvaldsen beskrives som den, der modtager gudern...

28.1.1805

Gustav Stanley

C.F.F. Stanley

Gustav Stanley sender nyt fra København til sin bror.

22.5.1811

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, C.R.W. Wiedemann

Bertel Thorvaldsen

C.R.W. Wiedemann skriver til Thorvaldsen for at bede ham udføre et gravmæle over sin niece August...

6.7.1816

Heinrich Steffens

Bertel Thorvaldsen

Steffens minder Thorvaldsen om deres fælles ungdomsoplevelser i teaterforeningen, Borups Selskab....

Antagelig 1816-1818

George Hayter

Bertel Thorvaldsen

Den britiske maler Hayter beder Thorvaldsen om en meget lille portion ler.

3.5.1817

Paolo Prossalendi

Bertel Thorvaldsen

Prossalendi videreformidler en bestilling på et monument over den britiske generalguvernør Thomas...

14.7.1817

Spiridion Naranzi

Bertel Thorvaldsen

Naranzi meddeler Thorvaldsen, at han vil stå til rådighed som tovholder på bestillingen af et mon...

14.8.1817

Caroline von Humboldt

Wilhelm von Humboldt

Humboldt kalder Thorvaldsens restaurering af Ægineterne for et “vidunder”; til gengæl...

Efter 7.12.1817

John Cam Hobhouse

Bertel Thorvaldsen

Hobhouse har bedt bankiererne Schultheiss sende en kasse med indhold til Livorno. De har fået at ...

16.3.1818

Per Daniel Amadeus Atterbom

Erik Gustaf Geijer

Nazarenernes orientering mod fortiden forklares med en spekulativ tysk nationalkarakter; franskmæ...

28.4.1818

Herman Schubart

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette digt er under udarbejdelse.

10.6.1818

J.F. Schouw

J.P. With

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Antagelig 1819

Jens Baggesen

Bertel Thorvaldsen

Baggesen jævnfører i denne strofe sin egen digtning med Thorvaldsens skulptur; begges kunst er &#...

17.1.1819

Franziska Caspers

Charlotte Thierry

Caspers har oplevet Vatikanmuseet i fakkelbelysning med en smittende begejstret Thorvaldsen som t...

12.6.1819

Elisabeth Chitrowo

Bertel Thorvaldsen

Enken Chitrowo henvender sig til Thorvaldsen for at overtale ham til at udføre et basrelief til e...

31.7.1819

Heinrich Keller

Karl Pfyffer von Altishofen

Keller informerer om, at den lille model til monumentet for schweizergardister i Luzern, jf. Døen...

2.10.1819

Redaktørerne ved Dagen

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

7.10.1819

Borups Selskab

Bertel Thorvaldsen

Borups Selskab inviterer Thorvaldsen til at overvære en teaterforestilling med efterfølgende middag.

9.10.1819

Jens Baggesen

Bertel Thorvaldsen

Digt til Thorvaldsens ære i anledning af hans besøg i Danmark 1819-1820.

13.10.1819

Knud Lyne Rahbek

Bertel Thorvaldsen

Sang til Thorvaldsen i Borups Selskab, København.

13.10.1819

Adam Oehlenschläger

Bertel Thorvaldsen

Sang til Thorvaldsen i Borups Selskab, København.

13.10.1819

M.F. Liebenberg

Bertel Thorvaldsen

Sang til Thorvaldsen i Borups Selskab, København.

15.10.1819

M.F. Liebenberg, Adam Oehlenschläger, Knud Lyne Rahbek

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

16.10.1819

Adam Oehlenschläger

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til denne tale er under udarbejdelse.

16.10.1819

Finnur Magnússon

Bertel Thorvaldsen

Sang i seks strofer skrevet i anledningen af Thorvaldsens rejse til Danmark i 1819. Magnússon peg...

16.10.1819

Frederik Schmidt

Bertel Thorvaldsen

Schmidts sang til Thorvaldsen ved festen på Skydebanen i København.

16.10.1819

Ole Bang

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til denne sang er under udarbejdelse.

16.10.1819

P. Blicher Olsen

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

23.10.1819

Redaktørerne ved Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

25.10.1819

Kamma Rahbek

Bertel Thorvaldsen

Rahbek sender tidsskriftet Tilskueren til Thorvaldsen. Hun forsøger at beskrive sin hengivenhed f...

29.10.1819

Jens Baggesen

Bertel Thorvaldsen

Baggesen opfordrer kraftigt Thorvaldsen at være til stede ved en sammenkomst i det litterære sels...

30.10.1819

Jens Baggesen

Bertel Thorvaldsen

Digt til Thorvaldsen sunget ved en fest i det litterære selskab Clio.

30.10.1819

Jens Baggesen

Bertel Thorvaldsen

Digt til Thorvaldsen sunget ved en fest i det litterære selskab Clio.

9.11.1819

Redaktørerne ved Fyens Stiftstidende

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

1.1.1820

A.F. Elmquist

Bertel Thorvaldsen

Elmquist fremsender en novelle dedikeret til Thorvaldsen og beder indtrængende om en gave til gen...

1.1.1820

A.F. Elmquist

Bertel Thorvaldsen

Trykt dedikation til Thorvaldsen.

17.1.1820

P.O. Brøndsted

Marie Aagaard

Brøndsted er glad for, at Thorvaldsens selskab har fornøjet familien Aagaard. Han takker dem for,...

4.4.1820

Nicolai Holten, Adam Wilhelm Moltke

Bertel Thorvaldsen

Moltke meddeler, at der er indsamlet 4000 specier til hugning i marmor af de to basrelieffer, som...

11.5.1820

Christian Horneman

Bertel Thorvaldsen

Horneman glæder sig over endelig at have mødt Thorvaldsen og er taknemmelig over, at Thorvaldsen ...

28.6.1820

N.T. Bruun

Bertel Thorvaldsen

Sang til Thorvaldsen i anledning af hans forestående afrejse fra København.

3.7.1820

Borups Selskab

Bertel Thorvaldsen

Borups Selskab inviterer Thorvaldsen til middag.

11.7.1820

Peder Horrebow Haste

Bertel Thorvaldsen

Haste beklager, at han ikke kan skrive et digt, der kunne udtrykke hans kærlighed til mennesket T...

Sandsynligvis før 11.8.1820

Emil Aarestrup

Bertel Thorvaldsen

Digt til Thorvaldsen før hans afrejse fra Danmark.

September 1820

John Cam Hobhouse

Bertel Thorvaldsen

Hobhouse introducerer sin landsmand Joseph Douglas Strutt, der skal bo i Rom vinteren over. Han h...

10.9.1820

Carl Koopmann, Kunstakademie Dresden

Bertel Thorvaldsen

Hyldesttale til Thorvaldsen fra eleverne på Kunstakademiet i Dresden.

11.9.1820

Karl August Böttiger

Bertel Thorvaldsen

Böttiger dedikerer sin bog Ideen zur Archäologie der Malerei til Thorvaldsen i smigrende vendinger.

14.10.1820

Redaktørerne ved Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn

Omnes

Avisen Nyeste Skilderie rapporterer om Thorvaldsens ophold i Dresden.

14.10.1820

Redaktørerne ved Dagen

Omnes

Avisen Dagen rapporterer om Thorvaldsens ophold i Dresden.

29.10.1820

Sulpiz Boisserée

Bertel Thorvaldsen

Boisserée skriver fra Paris, hvor han befinder sig pga. sin bog om domkirken i Köln, at han ikke ...

Mellem 7.11.1820 og 25.11.1820

Franziska Caspers

Bertel Thorvaldsen

Caspers sender fra Ludwig Schnorr, der er syg og ikke selv har kunnet komme, en rulle litografier...

7.3.1821

Franziska Caspers

Charlotte Thierry

Caspers har sendt en kasse med et gipsportræt af Thorvaldsen til Thierry via en Hr. Abendroth. Da...

20.6.1821

John Cam Hobhouse

Bertel Thorvaldsen

Hobhouse introducerer en Hr. Harris, der skal studere i Rom. Selv har Hobhouse et brændende ønske...

6.2.1822

Stanisław Grabowski

Bertel Thorvaldsen

Grabowski er beæret over at være i kontakt med en af universets fineste kunstnere. Han beder Thor...

24.9.1822

Redaktørerne ved Fyens Stiftstidende

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

31.1.1823

Rudolf Emanuel Wettstein

Bertel Thorvaldsen

Wettstein udbeder sig en anbefaling fra Thorvaldsens hånd vedrørende den schweiziske maler Hieron...

9.8.1823

Hans Henrik Gunnerus

Bertel Thorvaldsen

Gunnerus takker endnu engang Thorvaldsen for hans donation af relieffet Caritas, jf. A598. Gunner...

24.10.1823

Ludwig Schorn

Bertel Thorvaldsen

Schorn anbefaler tre unge tyske malere fra Würtemberg, Gegenbaur, Gutekunst og Fuchs, der skal ti...

1824

A. Andersen Feldborg

Bertel Thorvaldsen

En dedikation til Thorvaldsen.

27.3.1824

Leon Potocki

Bertel Thorvaldsen

Potocki udbeder sig øjeblikkeligt et definitivt tidspunkt for leveringen af støbeformene til rytt...

25.1.1825

Maria Szymanowska

Bertel Thorvaldsen

Szymanowska skriver, at hendes koncert i Teatro del Fondo dagen forinden lykkedes til fulde, og a...

26.2.1825

Maria Szymanowska

Bertel Thorvaldsen

I bjergpasset Simplon, hvor de gør ophold på rejsen, sidder Szymanowska oppe, mens de andre sover...

24.9.1825

Jens Baggesen

Bertel Thorvaldsen

Jens Baggesen henvender sig efter lang tids tavshed til Thorvaldsen og håber, at han kan huske ha...

14.10.1825

Maria Szymanowska

Bertel Thorvaldsen

Szymanowska skriver fra Paris, hvor hun nu opholder sig, da hendes engelske publikum ikke er i Lo...

Februar-december 1826

Malthe Conrad Bruun

Bertel Thorvaldsen

Bruun anbefaler en ung fransk kemiker og botaniker til Thorvaldsen. Han udtrykker sin beundring f...

21.2.1826

Stanisław Grabowski, Józef Sierakowski, Walenty Sobolewski

Bertel Thorvaldsen

Komitéen rykker med store bogstaver for rytterstatuen af Józef Poniatowski, jf. A123. De minder T...

22.2.1826

Edward Czarnecki

Bertel Thorvaldsen

Czarnecki minder Thorvaldsen om, at han 30.9.1820 kontraktligt forpligtede sig til at udføre en ...

8.11.1826

Maria Szymanowska

Bertel Thorvaldsen

Szymanowska er genforenet med sine forældre og sine børn i Warsawa, og de har det alle godt. Hun ...

1827

Redaktørerne ved Archiv for Psychologie, Historie, Literatur og Kunst

Omnes

To citater om Thorvaldsen fra den tyske presse; fra Berlinische Zeitung og et digt af Jens Bagges...

1.5.1827

Maria Szymanowska

Bertel Thorvaldsen

Szymanowska, der nu bor i Sankt Petersborg for at tjene til sin families underhold, sender brevet...

1.10.1827

Anna Potocka

Bertel Thorvaldsen

Potocka beder Thorvaldsen fortælle, hvad han arbejder med for øjeblikket, og hvordan det går med ...

31.12.1828 (1835)

Karl August Nicander

Bertel Thorvaldsen

Nicander hylder Thorvaldsen og hans kunst som en forening af det nordiske og det græske.

24.5.1829

Maria Szymanowska

Bertel Thorvaldsen

Szymanowska sender brevet med den polske digter Adam Mickiewicz, som hun mener vil sætte umådelig...

9.10.1829

John Cam Hobhouse

Bertel Thorvaldsen

Thorvaldsens brev fra juli har været længe undervejs, og Hobhouse har ikke kunnet præsentere hans...

Omkring 1830?

J. Hills

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

21.2.1830

Anton Baumgartner

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

27.2.1830

Friedrich Thiersch

Bertel Thorvaldsen

Bogdedikation i digtform af forfatteren Friedrich Thiersch til Thorvaldsen. Digtet beskriver, hvo...

7.3.1830

Anton Baumgartner

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

8.3.1830

N.C.L. Abrahams

De danske Romere

Sang af Abrahams ved den første fest for De danske Romere i København på Thorvaldsens romerske fø...

8.3.1830

N.C.L. Abrahams

De danske Romere

Sang af Abrahams ved den første fest for De danske Romere i København på Thorvaldsens romerske fø...

13.3.1830

Münchens magistrat

Bertel Thorvaldsen

Dedikation til Thorvaldsen i bogværk.

15.3.1830

Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

16.3.1830

NN

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

17.3.1830

NN

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

20.4.1830

Redaktørerne ved Kunst-Blatt

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

27.4.1830

Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten, NN

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

30.4.1830

Adam Gottlob Detlef Moltke

Bertel Thorvaldsen

A.G.D. Moltke mindes gamle dage i Italien og indtryk fra Thorvaldsens værksteder. Han har foræret...

17.5.1830

Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

18.5.1830

Ludwig Schorn

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

24.7.1830

Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

7.10.1830

Just Mathias Thiele

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

11.11.1830

Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten, NN

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

24.12.1830

Christian Winther

Bertel Thorvaldsen

Lejlighedssang i anledningen af Juleaften i Rom 1830.

Antagelig tidligst 14.8., senest omkring 1.12.1831

Giuseppe Mugnoz

Bertel Thorvaldsen

Mugnoz beder Thorvaldsen om en økonomisk håndsrækning, da han er blevet syg og ikke kan forsørge ...

19.5.1831

Karl Viktor von Bonstetten

Bertel Thorvaldsen

Bonstetten anbefaler den schweiziske billedhugger Raphael Christen til Thorvaldsen.

28.5.1831

Felix Mendelssohn Bartholdy

Fanny Hensel

Mendelssohn finder det fantastisk, at Hegel kan finde på at kalde den tyske kunst død som en sild...

30.9.1831

Claude Augustin Vieilh de Boisjolin

Bertel Thorvaldsen

Redaktøren Vieilh de Boisjolin beder Thorvaldsen om biografiske oplysninger til et fransk leksikon.

12.1.1833

Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

31.1.1833

Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

13.12.1833

Justin Ostrowski

Bertel Thorvaldsen

Ostrowski spørger Thorvaldsen, om han vil skabe et mindesmærke over en 21-årig mand til domkirken...

25.1.1834

Alessandro Antonelli

Bertel Thorvaldsen

Anbefaling af billedhuggeren Antonio Bisetti.

8.3.1834

F.C. Hillerup

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

11.1.1835

H.C. Andersen

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

11.2.1835

Moritz Oppenheim

Bertel Thorvaldsen

Oppenheim spørger på vegne af Baronesse von Rothschild, om Thorvaldsen vil udføre en skitse til h...

18. & 22.2.1835

C.C. Hall, F.M. Knuth

Frederik Barfod

Hall og Knuth fortæller Barfod om deres ophold i Rom. De har deltaget i afskedsfesten for Horace ...

8.3.1835

H.C. Andersen

Omnes

En sang afsunget ved De danske Romeres fest på Borgerdydsskolen på Christianshavn.

Antagelig omkring 24.4.1835

Finnur Magnússon

Bertel Thorvaldsen

Magnússon er rekonvalescent og skriver i den forbindelse. Han formoder, at Thorvaldsen ikke har g...

9.9.1835

Verein für Schiller's Denkmal

Bertel Thorvaldsen

Formanden for Schiller-foreningen, Georg von Reinbeck, beretter om høje glædesudbrud som reaktion...

27.9.1835

Helena Ponińska

Bertel Thorvaldsen

Ponińska har ikke hørt fra Thorvaldsen og spørger til hans helbred. De polske aviser skriver alle...

Antagelig 1836

August Baggesen

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til denne dedikation er under udarbejdelse.

8.1.1836

Horace Vernet

Bertel Thorvaldsen

Vernet sender brevet med en ven. Han har før bedt Brodowski om at medbringe breve dels til Thorva...

10.2.1836

Wolfgang Menzel

Bertel Thorvaldsen

Menzel sender sin bog Reise nach Italien im Frühjahr 1835, som har en trykt dedikation til Thorva...

8.3.1836

Henrik Hertz

Bertel Thorvaldsen

Humoristisk skålsang i fem strofer til De danske Romeres fejring i København af Thorvaldsens rome...

13.3.1836

Marie Lehmann

Marie Lehmann

Marie Puggaard beskriver hendes egen og andres optræden til Thorvaldsens romerske fødselsdag 8.3....

30.3.1836

Redaktørerne ved Dagen

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

4.3.1837

Verein für Schiller's Denkmal

Bertel Thorvaldsen

Schiller-foreningen forærer Thorvaldsen en pragtudgave af Schillers samlede værker, M740, som en ...

23.3.1837

Steen Steensen Blicher

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

28.5.1837

F.J. Hansen

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

29.5.1837

Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

4.7.1837

Goethe-kommissionen

Bertel Thorvaldsen

En enstemmig Goethe-kommission ønsker at engagere Thorvaldsen til at udføre en fremstilling af J....

26.7.1837

Redaktørerne ved Dagen, NN

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

16.1.1838

Redaktørerne ved Kunst-Blatt

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

30.7.1838

A. Martini, NN

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

11.9.1838

Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

16.9.1838

Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

16.9.1838

C.J. Boye

Bertel Thorvaldsen

Hyldestdigt til Thorvaldsen ved fregatten Rotas ankomst til Helsingør, sunget eller deklameret ve...

16.9.1838

F.J. Hansen, Finnur Magnússon

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

17.9.1838

Christian Winther

Bertel Thorvaldsen

I denne femstrofede hyldestsang hilses Thorvaldsen velkommen tilbage fra “Syden” til ...

17.9.1838

C.J. Boye, J.L. Heiberg, NN, Christian Winther

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

21.9.1838

C.J. Boye, J.L. Heiberg, NN, Christian Winther

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

25.9.1838

Redaktørerne ved Aftonbladet

Omnes

Kommentarerne til denne avisreportage er under udarbejdelse.

September 1838–juni 1839

Christine Stampe

Omnes

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 1. del af i alt 60.

2.10.1838

F.C. Hillerup

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

7.10.1838

H.P. Holst

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

7.10.1838

Henrik Hertz

Omnes

Sang af Henrik Hertz til Thorvaldsen ved hyldestfesten på Hôtel d’Angleterre i København

13.10.1838

H.P. Holst, Studenterforeningen

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

22.10.1838

Edward Everett

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

22.10.1838

Edward Everett

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

31.10.1838

Adam Oehlenschläger

Bertel Thorvaldsen

Oehlenschlägers skålsang for Thorvaldsen er skrevet meget nært over Johannes Ewalds “Kong C...

1.11.1838

Adam Oehlenschläger

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

19.11.1838

N.C.L. Abrahams

Omnes

Sang på fem strofer, hvor Thorvaldsen tiltales, karakteriseres og hædres som et barn og en barnli...

1839

NN

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

1839 [1837]

A.F. Elmquist

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

7.2.1839

Jørgen Peter Frederik Wulff

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

8.3.1839

Adam Oehlenschläger

De danske Romere

Sang om Thorvaldsens to fødselsdage. Mens det er alle beskåret at blive født én gang, så er det f...

8.3.1839

NN

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

2.4.1839

Redaktørerne ved Ribe Stifts Adresse-Avis

Omnes

Avisrapport om De danske Romeres fest 8.3.1839.

28.5.1839

NN

Bertel Thorvaldsen

Sang til Thorvaldsen ved 28. Mai Selskabets fest på Skydebanen i København.

29.5.1839

Verein für Schiller's Denkmal

Bertel Thorvaldsen

Schiller-monumentet erklæres fuldendt efter afsløringen på aftenen før Schillers dødsdag, 8.5.183...

31.5.1839

Redaktørerne ved Lolland-Falsters Stifts-Tidende

Omnes

Nyhed om svenske universitetsstuderendes besøg i København hos Thorvaldsen.

Juni-juli 1839

Christine Stampe

Omnes

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 3. del af i alt 60.

Sommer 1839, Julen 1841 & 1844

Christine Stampe

Omnes

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 17. del af i alt 60.

13.6.1839

B.S. Ingemann

Bertel Thorvaldsen

Sang til Thorvaldsen i syv strofer skrevet året efter hans hjemkomst til Danmark. Sangen fejrer h...

21.6.1839

B.S. Ingemann

Omnes

Sang til Thorvaldsen i syv strofer skrevet året efter hans hjemkomst til Danmark. Sangen fejrer h...

Juli 1839

Christine Stampe

Omnes

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 4. del af i alt 60.

Juli 1839

Christine Stampe

Omnes

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 59. del af i alt 60.

5.7.1839

B.S. Ingemann

Omnes

Sang til Thorvaldsen i syv strofer skrevet året efter hans hjemkomst til Danmark. Sangen fejrer h...

10.7.1839

NN

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til denne sang er under udarbejdelse.

13.7.1839

Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

18.7.1839

Troels Smith

Adam Oehlenschläger, Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette digt er under udarbejdelse.

18.7.1839

Troels Smith

Adam Oehlenschläger, Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til denne sang er under udarbejdelse.

24.7.1839

N.F.S. Grundtvig

Bertel Thorvaldsen

Gennem den islandske sagnfigur Vølund etablerer Grundtvig med sangen en forbindelse mellem nordis...

Efter 24.7.1839

N.F.S. Grundtvig

Omnes

Grundtvigs fortale redegør for den efterfølgende sangs anledning, og er ifølge ham selv en nøgle ...

Oktober 1839–februar 1840

Christine Stampe

Omnes

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 9. del af i alt 60.

19.11.1839

Johan Ferdinand de Neergaard

Bertel Thorvaldsen

Fødselsdagssang til Thorvaldsen.

24.11.1839

Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten

Omnes

En avisnotits meddeler, at Thorvaldsen overværer balletten Festen i Albano i Det Kongelige Teater.

1840

Margaret Sandbach

Omnes

Kommentarerne til dette digt er under udarbejdelse.

1840

G.F. Ursin

Bertel Thorvaldsen

En dedikation til Thorvaldsen.

Januar-juni 1840

Christine Stampe

Omnes

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 10. del af i alt 60.

Januar-juni 1840

Christine Stampe

Omnes

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 11. del af i alt 60.

28.1.1840

Ole Bang

Bertel Thorvaldsen

En dedikation til Thorvaldsen.

Antagelig juni 1840

Christine Stampe

Bertel Thorvaldsen

Et lille digt om Vølunds Værksted på Nysø.

18.9.1840

Heinrich Steffens

Bertel Thorvaldsen

Steffens mindes med glæde sit møde med Thorvaldsen i København. Han lovpriser Thorvaldsens evne t...

1.10.1840

Heinrich Steffens

Christine Stampe

Steffens takker Christine Stampe for hendes venlighed og mindes med glæde sit ophold på Nysø. Han...

28.10.1840

Just Mathias Thiele

Bertel Thorvaldsen

Thiele fortæller om H.W. Bissens udnævnelse til professor ved Kunstakademiet i København og om H....

1841

Nikolaj Krossing

Omnes

Digt om Thorvaldsens liv og værk.

1841

August Kopisch

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Maj 1841

Christine Stampe

Omnes

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 20. del af i alt 60.

Maj-juni 1841

Christine Stampe

Omnes

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 21. del af i alt 60.

Før 25.5.1841

Finnur Magnússon

Bertel Thorvaldsen

Magnússon sender J.M. Thieles bog om Thorvaldsen i islandsk oversættelse inklusive portræt og aut...

Juni 1841

Christine Stampe

Omnes

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 24. del af i alt 60.

Juni-juli 1841

Christine Stampe

Omnes

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 25. del af i alt 60.

Juni 1841

Christine Stampe

Omnes

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 22. del af i alt 60.

12.6.1841

Franziska Berg

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette digt er under udarbejdelse.

14.6.1841

Ernst von Brunnow

Bertel Thorvaldsen

En bogdedikation til Thorvaldsen.

22.6.1841

Heinrich Brockhaus

Omnes

Kommentarerne til dette dagbogsstykke er under udarbejdelse.

22.6.1841

Wilhelm Gerhard

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette digt er under udarbejdelse.

28.6.1841

Friedrich Maximilian Hessemer

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette digt er under udarbejdelse.

28.6.1841

Friedrich Maximilian Hessemer

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til denne tale er under udarbejdelse.

28.6.1841

NN

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Omkring 1.7.1841

Wilhelm Schleussner

Bertel Thorvaldsen

En dedikation til Thorvaldsen.

1.7.1841

NN

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

9.7.1841

Redaktørerne ved Bornholms Avertissements-Tidende

Omnes

Bornholms Avertissements-Tidende rapporterer om Thorvaldsens ophold i Leipzig.

15.7.1841

Rudolph Marggraff

Bertel Thorvaldsen

Digt og bogdedikation til Thorvaldsen.

15.7.1841

Philipp Franz von Walther

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Bertel Thorvaldsen

Digt til Thorvaldsen og F.W.J. Schelling.

19.7.1841

NN

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

September 1841

Christine Stampe

Omnes

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 32. del af i alt 60.

19.9.1841

NN

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

23.9.1841

Benjamin Gibson

Edwin Keet

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

12.10.1841

John Gibson

Margaret Sandbach

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

November 1841–januar 1842

Christine Stampe

Omnes

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 34. del af i alt 60.

30.11.1841

Redaktørerne ved Kunst-Blatt

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

24.12.1841

H.P. Holst

Bertel Thorvaldsen

Digt foræret til Thorvaldsen sammen med en modellerpind, en “Pousseerstok”, hvis bety...

16.1.1842

Mathilde von Waldenburg

Bertel Thorvaldsen

von Waldenburg beder om en afstøbning af Hyrdernes tilbedelse, A570, samt Thorvaldsens signatur t...

April 1842

Christine Stampe

Omnes

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 42. del af i alt 60.

20.4.1842

Ferdinand Hiller

Bertel Thorvaldsen

Hiller afleverer sin stambog til Thorvaldsen og beder ham skrive i den ved lejlighed.

Maj-juni 1842

Christine Stampe

Omnes

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 43. del af i alt 60.

Juni-oktober 1842

Christine Stampe

Omnes

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 45. del af i alt 60.

Oktober 1842

Frederikke Wallick

Just Mathias Thiele

Frederikke Wallicks rapport om hendes og Thorvaldsens rejse gennem Europa i oktober 1842.

Oktober 1842

Christine Stampe

Omnes

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 47. del af i alt 60.

19.10.1842

Allgemeinen Altonaer Liedertafel, Friedrich Clemens Gerke

Bertel Thorvaldsen

I et digt betragtes Thorvaldsen som “den hellige kunsts” sendebud, der ankommer til f...

22.10.1842

Redaktørerne ved Dagen

Omnes

Avisen Dagen rapporterer, at Thorvaldsen er ankommet til Altona og kan ventes til København snare...

24.10.1842

Redaktørerne ved Dagen

Omnes

Notits om Thorvaldsens afrejse fra Altona til Kiel.

Efter 24.10.1842

NN

Bertel Thorvaldsen

Et digt byder Thorvaldsen velkommen tilbage til Danmark.

25.10.1842

H.P. Holst

Bertel Thorvaldsen

Sang til Thorvaldsen og hans museum ved billedhuggerens første besøg i bygningen.

29.10.1842

Johanna Steinheim

Raphael Hanno

Johanna Steinheim fortæller begejstret om sit møde med Thorvaldsen.

Ultimo oktober 1842

Salomon Ludwig Steinheim

Omnes

Salomon Ludwig Steinheim beskriver sit tilfældige møde med Thorvaldsen og roser ham i højstemte v...

November-december 1842

Christine Stampe

Omnes

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 48. del af i alt 60.

1.11.1842

Redaktørerne ved Dagen

Omnes

Avisen Dagen fortæller om den hyldest, der blev Thorvaldsen til del, i Altona.

1843

F.C. Olsen

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Marts-april 1843

Christine Stampe

Omnes

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 50. del af i alt 60.

20.5.1843

Henriette Dethmar

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

November-december 1843

Christine Stampe

Omnes

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 53. del af i alt 60.

20.11.1843

W.C. Hedemann

Bertel Thorvaldsen

Hedemann sender et digt, der skal erindre Thorvaldsen om Kronborg.

1844

Gustav Gardthausen

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

1844

Edmund Lobedanz

Conrad Rantzau

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

1844

Ole Bang

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Marts 1844

Christine Stampe

Omnes

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 56. del af i alt 60.

1844

Eliza Whittle

Eliza Whittle

En lok af Thorvaldsens hår, givet af Christine Stampe til Eliza Whittle.

29.3.1844

Redaktørerne ved Fædrelandet

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

29.3.1844

Redaktørerne ved Dansk Folkeblad

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

30.3.1844

H.C. Andersen, H.N. Clausen, H.P. Holst, Adam Oehlenschläger, E.C. Tryde

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

30.3.1844

Adam Oehlenschläger

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

30.3.1844

Redaktørerne ved Fædrelandet

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

April 1844

Frederik Hammerich

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

2.4.1844

Louise Malling

Just Mathias Thiele

Thorvaldsen har angivelig, før han døde, udpeget et relief til Malling, Aktæon sønderrives af sin...

4.4.1844

H.C. Andersen, F.J. Hansen, J.P.E. Hartmann, C.E.F. Weyse

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

6.4.1844

Heinrich Steffens

Christine Stampe

Steffens lovpriser posthumt Thorvaldsen og anerkender Christine Stampes indsats for Thorvaldsen i...

9.4.1844

J.L. Heiberg

Omnes

J.L. Heibergs prolog til Det Kongelige Teaters sørgefest, 9.4.1844 i anledningen af Thorvaldsens ...

9.4.1844

J.L. Heiberg

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

24.5.1844

Carl Ploug

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

24.5.1844

J.P.E. Hartmann, Henrik Hertz

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

1.6.1844

Alfred Reumont

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

30.12.1844 - 3.1.1845

H.C. Andersen

Omnes

Kommentarerne til denne Thorvaldsen-biografi er under udarbejdelse.

1845

H.P. Holst

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

1845

H.C. Andersen

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

25.3.1845

Redaktørerne ved Flyve-Posten

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

April 1845 (September 1841)

Timothy Shay Arthur

Omnes

Beskrivelse af Thorvaldsens besøg i billedhuggeren Hiram Powers’ værksted i Firenze septemb...

24.6.1845

NN

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

1846

NN

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

17.9.1848

H.N. Clausen

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Senest 1849

Christian Winther

Omnes

Digt inspireret af Thorvaldsens værk Natten, A901.

1851

Meïr Aron Goldschmidt

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

16.3.1876

Emilie Jensine Eckersberg, Albert Thorvaldsen Wilckens, C.F. Wilckens

C.F. Wilckens

Emilie Eckersberg henvender sig til Thorvaldsens tidligere kammertjener for at bede ham hjælpe me...