No. 2499 af 10318
Afsender Dato Modtager
A.F. Elmquist [+]

Afsendersted

Aarhus

1.1.1820 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Elmquist fremsender en novelle dedikeret til Thorvaldsen og beder indtrængende om en gave til gengæld.

Se original

Aarhuus den 1 Januar 1820.

Modtag store Thorvaldsen med Godhed vedlagte Beviis om min store Hengivenhed og Høiagtelse. Jeg tolker derved Deres cimbriske Landsmænds almindelige Følelser for Dem. O maatte jeg være saa lykkelig at modtage fra Dem, var det endogsaa det Allerubetydeligste, at jeg kunde fremvise mine Medborgere, som en Relique fra Ham som vi Alle ære og beundre. Glæd mig dermed, jeg beder Dem inderligen derom! Sikkert føler Ingen mere for Dem end jeg, thi jeg kunde knæle i Støvet for Dem, Danmarks Pryd.

hengivnest

Elmquist

Udgiver af Maanedskrivtet: Læsefrugter,

samt af Aarhuus Stiftstidende.

Generel kommentar

Dette brev ledsagede novellen Praxiteles’s Fostersøn, M875,4, der findes i Thorvaldsens bogsamling.
Elmquist oversatte og udgav novellen i 1820, læs mere om den i hans biografi.

Arkivplacering
m6 1820, nr. 1
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Gaver til Thorvaldsen, bøger · Idolisering af Thorvaldsen · Svarbrev fra Thorvaldsen udbedes
Sidst opdateret 15.03.2015 Print