No. 2499 of 10318
Sender Date Recipient
A.F. Elmquist [+]

Sender’s Location

Aarhus

1.1.1820 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Elmquist sends a short story dedicated to Thorvaldsen and urgently requests a gift in return.

See Original

Aarhuus den 1 Januar 1820.

Modtag store Thorvaldsen med Godhed vedlagte Beviis om min store Hengivenhed og Høiagtelse. Jeg tolker derved Deres cimbriske Landsmænds almindelige Følelser for Dem. O maatte jeg være saa lykkelig at modtage fra Dem, var det endogsaa det Allerubetydeligste, at jeg kunde fremvise mine Medborgere, som en Relique fra Ham som vi Alle ære og beundre. Glæd mig dermed, jeg beder Dem inderligen derom! Sikkert føler Ingen mere for Dem end jeg, thi jeg kunde knæle i Støvet for Dem, Danmarks Pryd.

hengivnest

Elmquist

Udgiver af Maanedskrivtet: Læsefrugter,

samt af Aarhuus Stiftstidende.

General Comment

Dette brev ledsagede novellen Praxiteles’s Fostersøn, M875,4, der findes i Thorvaldsens bogsamling.
Elmquist oversatte og udgav novellen i 1820, læs mere om den i hans biografi.

Archival Reference
m6 1820, nr. 1
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Gifts for Thorvaldsen, Books · Idolizing Thorvaldsen · Reply from Thorvaldsen Requested
Last updated 15.03.2015 Print