No. 2500 af 10318
Afsender Dato Modtager
A.F. Elmquist [+]

Afsendersted

Aarhus

1.1.1820 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af dedikationen, men hæftet, hvori dedikationen optræder, blev sendt til Thorvaldsen med et følgebrev 1.1.1820. Dedikationen stammer sandsynligvis fra samme dag. Hæftet er sandsynligvis forfattet i slutningen af året 1819 i anledning af, at Thorvaldsen var vendt tilbage til Danmark 3.10.1819 for første gang siden sin afrejse til Rom 30.8.1796.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Resumé

Trykt dedikation til Thorvaldsen.

Til Thorwaldsen.

Kunst Dig til Roma binder,

– Billedkunstner høi og kiær! –

Kiærlighed til Danmarks Zone:

Hellas’s Mestres Overvinder,

Tør en simpel Blomst jeg her

Flette i Din Laurbærkrone?

A. F. Elmquist.

––––––––––––––

Generel kommentar

Dette er en trykt dedikation i Elmquists novelle: Praxiteles’s Fostersøn, Aarhus 1820. Hæftet findes i Thorvaldsens bogsamling, M875,4. Novellen blev fremsendt til Thorvaldsen med et følgebrev af 1.1.1820.
Læs mere om novellen i Elmquists biografi.

Arkivplacering
M875,4
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Dedikation · Gaver til Thorvaldsen, bøger · Idolisering af Thorvaldsen · Thorvaldsen og forfattere · Thorvaldsen som dansk nationalsymbol · Thorvaldsen som Fidias eller Praxiteles · Thorvaldsens bogsamling
Sidst opdateret 06.08.2014 Print