Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6404 af 10247
Afsender Dato Modtager
F.C. Hillerup [+]

Afsendersted

København

8.3.1834 [+]

Dateringsbegrundelse

Kun årstallet fremgår af dokumentet, men det fremgår af beretningen af medio juni 1844, at sangen stammer fra De danske Romeres årlige fest på Thorvaldsens romerske fødselsdag 8.3.1834.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Danmarks Søn.
 
  1834.


Mel. Komm, lieber Mai und mache.

Det var den unge Danske,
Han seiled’ over Sø,
Og drog forbi den spanske,
Den africanske Mø.
Tilsidst forlod han Vandet,
Og Snekken styred hjem.
Han ene stod paa Landet –
Hvor var hans Stilling slem!

Det var ei hine Toner
Fra Sjølunds Bøgekyst;
Ak! under Laurens Kroner
Han savned’ Hjemmets Lyst.
Saa gjerne han tilbage
Til Fædrelandet gik.
Dog dæmped’ han sin Klage;
Paa Roma faldt hans Blik.

Hvor Tib’rens Flod ombølger
Alverdens første Stad,
Og Øiet Saga følger
I Kæmpeskrifters Blad,
Der stod den unge Danske –
Han glemte Skib og Sø!
Der kan Geniet grandske,
Der er det tungt at døe.

Med henrykt Aand han skuer
Den svundne Hedenold.
Apollo kjærligt luer –
Da bli’r ei Dansken kold.
Han knuser kjækt de Lænker,
Som tvinge Kunstens Aand.
En Jason han os skjænker –
Da sank Canovas Haand.

Ja, Skjønheds Gud ham ynder,
Og hører mildt hans Bøn;
Thi mangt et Værk forkynder,
At han er Phoebi Søn.
Athenens Glands var svunden;
Nu straaler den igjen.
En Genius blev funden,
Som atter vakte den.

Huldt smiler Afrodite
Med Æblet i sin Haand;
Tredobbelt en Charite
Begeistrer sødt vor Aand,
For Psyche Amor kjæler
Med Himlen i sit Blik;
Her Jovis Yndling knæler
For Ørnen med en Drik.

I Skjønheds rene Tempel
Fremspired’ mangt et Værk
Med Sandheds ægte Stempel,
Og Sandheds Magt er stærk.
Men over Jordens Riger
Et Navn udbreder Glands,
Som høit mod Solen stiger,
Mod lyse Stjernekrands.

Og dette Navn? – Hvo kjender
Ei Thorvaldsen i Nord?
Ham Dana bar paa Hænder,
Saasnart han kom paa Jord.
Vel mange Mødre græde,
Og Utak faae til Løn;
Men Danmark fik kun Glæde –
Hvor findes slig en Søn?

Felice Purelli.

Generel kommentar

Denne sang blev sunget ved årsfesten i De danske Romeres selskab 8.3.1834 på Thorvaldsens romerske fødselsdag.
Sangen foreligger som et trykt hæfte.


Sangen blev senere genbrugt som optakt til Thorvaldsens egentlige fødselsdag 19.11.1837.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1834, Danmarks Søn
Emneord
De danske Romeres selskab · Digte om Thorvaldsens værker · Idolisering af Thorvaldsen · Thorvaldsen som dansk nationalsymbol · Thorvaldsens romerske fødselsdag 8.3.
Personer
Antonio Canova · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 26.05.2018 Print