Tilbage til H

F.C. Hillerup

Denne biografi er under udarbejdelse.

F.C. Hillerup var søn af en fynsk godsejer. Han ville være kunstner og henvendte sig til C.W. Eckersberg for at modtage undervisning i at male. Eckersberg anbefalede ham dog snart at tage til Rom for at studere videre, hvilket han gjorde i 1820. Det lod sig i begyndelsen gøre, fordi faderen var velhavende og bekostede hans ophold. Men på grund af krisetider i det danske landbrug blev støtten indstillet. N.C.L. Abrahams skriver, at han hjalp Hillerup med at skaffe penge til hjemturen til Danmark, da midlerne helt var sluppet op, jf. Abrahams, op. cit.

Hillerup rejste hjem fra Rom i 1826 i følgeskab med billedhuggeren Hans Michelsen, jf. Abrahams, op. cit., p. 273.

Under opholdet i Rom lærte Hillerup Thorvaldsen at kende. Hans erindringer Italica eller Mindeblomster fra mit Ophold i Italien blev udgivet 1829 og indledes med en dedikation og et digt til Thorvaldsen.

Han skrev også flere sange til Thorvaldsen. Han anvendte i sine digte nu og da pseudonymet Felice Purelli, jf. Lund, op. cit.

Han var 8.3.1830 en af initiativtagerne til festforeningen De danske Romere i København.

Han udgav 1842-57 en forkortet udgave af Thieles første biografi om Thorvaldsen, der udkom 1831-50. Hillerups udgave var fra hans og forlæggeren C.A. Reitzels side tænkt som en billigere version af Thieles fornemt udstyrede biografi, se deres subskriptionsanmodning af marts 1841.
Hos Thiele består biografien af 2×4 bind med tekst og billeder adskilte. Hillerups/Reitzels udgave består af fire bind, hvor tekst og billeder er samlede i hvert af bindene. Billederne er dog de samme kobberstukne konturstik i de to udgaver. Reitzel havde til formålet erhvervet kobberpladerne til de ledsagende illustrationer fra Thiele. Derfor er også billednumrene identiske i de to udgaver.
Hillerup følger de enkelte formuleringer i Thieles tekst meget nøje, men har beskåret teksten kraftigt, så den fx i bind 1 kun fylder 44 sider, mens den i Thieles original fylder 174 sider.

Portrættet af Hillerup til højre blev fremstillet af Ernst Meyer 1825. Det er et udsnit af en radering, der gengiver 12 danskere, der fejrede jul sammen i Rom 24.12.1824. Raderingen findes bl.a. i Den kongelige Kobberstiksamling. Meyer anes til venstre med briller.

Referencer

  • N.C.L. Abrahams: Meddelelser af mit Liv, København 1876, p. 265.
  • Frederik Christian Hillerup: Italica eller Mindeblomster fra mit Ophold i Italien, 2. vol., København 1829.
  • H.C.A. Lund: Studenterforeningens Historie 1820-70, dansk Studenterliv i det 19. Aarhundrede, København 1896-98, vol. 1, p. 332.

Sidst opdateret 21.12.2023

Ernst Meyer: 12 portrætter, Rom 1825, detalje Hillerup

F.C. Hillerup

Frederik Christian Hillerup aka Felice / Felix Purelli 1793-1861 Dansk Forfatter
Til Thorvaldsen4 dok.

Til og fra andre10 dok.
Omtalt i8 dok.