Tilbage til 1824

24.12.1824

Danskere fejrer juleaften i Rom sammen. Til stede er Just Mathias Thiele, Hermann Ernst Freund, Hans Harder, Johan Christian Fick, Andreas Ludvig Koop, N.L. Høyen, H.W. Bissen, Jørgen Jørgensen, Ludvig Bødtcher, Ernst Meyer, F.C. Hillerup og Hans Christian Holten.
Thorvaldsen deltager ikke. En sang af Bødtcher synges og Meyer portrætterer selskabet i en radering.

Primærkilder

  • Sang af 24.12.1824 af Ludvig Bødtcher.
  • J.M. Thiele: Af mit Livs Aarbøger, København 1917, bd. I, p. 204-205 (oplyser, at Meyers radering (afbildet ved p. 208 med navne) blev udført “ved Juletiden” 1824).

Andre referencer

  • Sys Hartmann: I Sydens Land. Ludvig Bødtcher i Rom, København 1993, p. 26-29.

Sidst opdateret 30.07.2023