Tilbage til B

Ludvig Bødtcher

I Rom

Bødtcher kom til Rom i december 1824 og må snart efter have lært Thorvaldsen at kende. Han skildrede i dagbogsoptegnelser fra opholdet sit venskabsforhold til kunstneren, med hvem han i 1825 fejrede juleaften, og hos hvem han i øvrigt ofte var gæst, jf Bauditz, op. cit.

Bødtcher fungerede undertiden som koncipist for Thorvaldsen. Ydermere hjalp Bødtcher Thorvaldsen i 1833 med juridiske spørgsmål i forbindelse med testamentet, jf. Thiele III, p. 498-504. Hos Thiele omtales Bødtcher konsekvent som “Böttger”.

De danskes Bogsamling

Under sit ophold i Rom opbevarede Bødtcher en samling bøger af danske forfattere. Initiativet til denne bogsamling blev taget af Fritz Petzholdt, som havde bedt Edvard Collin i København om at hjælpe med sagen. Collin sendte da i 1832 “omtrent 300 Bind gode danske Bøger, som Begyndelsen til et Bibliothek for vore Landsmænd i Rom”, se brev af 21.4.1832. Dette bibliotek blev starten til De danskes Bogsamling i Rom, der senere endte i Den skandinaviske forening i Rom, jf. Hartmann, op. cit., p. 160.

Retur til Danmark

1835 vendte Bødtcher tilbage til Danmark om bord på fregatten Bellona, der hjembragte en del af Thorvaldsens arbejder. Bødtcher opfordrede ivrigt Thorvaldsen til at oprette et testamente, så hans værker kunne sikres for eftertiden. Thorvaldsen foreslog ham som inspektør til sit museum, men han afslog.

Bødtcher var fra 1830erne medlem af festforeningen De danske Romere i København.

Digte til Thorvaldsen

Under sit ophold i Rom skrev Bødtcher flere digte til Thorvaldsens pris, bl.a. ét til hans romerske fødselsdag 8.3.1828; en julesang til Thorvaldsens julefest 1828; en skildring af Thorvaldsens daglige vej til arbejdet i digtet Piazza Barberina fra 1830; og digtet Paa Fregatten Bellona, 1835 om hjemtransporten af nogle af Thorvaldsens værker.

Grav

Bødtcher er begravet på Assistens Kirkegård i København.

L. Bødtcher, grav, Assistens Kirkegård i København
Bødtchers gravmæle, Assistens Kirkegård
Værker på Thorvaldsens Museum

Se Bødtcher repræsenteret i Kataloget.

Referencer

  • Sophus Bauditz: “Fra Ludvig Bødtchers ‘Romerske Dage’”, in: Nær og Fjern, 1878, nr. 305 (p. 5-8) og nr. 306 (p. 6-8).
  • Sys Hartmann: I Sydens Land. Ludvig Bødtcher i Rom, København 1993.
  • Thiele III, p. 498-504.

Sidst opdateret 09.07.2020

Portræt af digteren Ludvig Bødtcher #

Ludvig Bødtcher

Ludvig Adolph Bødtcher 1793-1874 Dansk Forfatter
Til Thorvaldsen4 dok.

Koncipist for Thorvaldsen22 dok.
Til og fra andre25 dok.
Omtalt i13 dok.