Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til C

Edvard Collin

Collin havde i modsætning til sin far, Jonas Collin, ikke den store forbindelse til Thorvaldsen. Kun et enkelt brev af 21.4.1832 vidner om en kontakt mellem de to.

Han tog i begyndelse af 1830’erne initiativ til, at der blev etableret en bogsamling af dansk litteratur i Rom. I den forbindelse blev Thorvaldsen involveret som modtager af bogleverancer fra Danmark.
Biblioteket indgik siden hen i Skandinavisk Forening i Rom, da den blev grundlagt i 1860.
Det danske bibliotek blev muligvis stiftet på foranledning af det tilsvarende tyske, der blev oprettet 5.2.1821.

Collin kendes bedst for sit nære venskab med H.C. Andersen og sin stærke litterære interesse.

Portrættet til højre er et udsnit af Wilhelm Marstrands dobbeltportræt af Edvard Collin og hans kone Henriette, 1842.

Sidst opdateret 14.11.2016

Wilhelm Marstrand: Edvard Collin, 1842

Edvard Collin

1808-1886 Dansk Jurist, embedsmand
Til Thorvaldsen1 dok.

Til og fra andre1 dok.
Omtalt i5 dok.