Thorvaldsens testamenter

 • Nanna Kronberg Frederiksen, arkivet.thorvaldsensmuseum.dk, 2016
 • Bertel Thorvaldsen testamenterede sine kunstværker og kunstsamlinger til fødebyen København for, at de kunne udgøre “et eneste og særskilt Museum”, der skulle bære hans navn. Som fundats for Thorvaldsens Museum gælder Thorvaldsens gavebrev og testamente af 5.12.1838 med tillægsbestemmelser af 25.1.1843 samt ændringer af 12.1.1916 og 27.2.1981. Såvel gavebrev, tillægsbestemmelser og ændringer er kongeligt konfirmerede.
   
  Dette er en oversigt over alle Thorvaldsens testamenter. Der henvises til Axel Ravn 1938, for en samlet fremstilling af testamentehistorien.
Datering Arkivplacering Sprog
Første testamente af 8.8.1830 m29 I, nr. 6 (kopi) Dansk
Andet testamente af 8.8.1832 Originalen er sandsynligvis tilintetgjort.
 
Omtales i brev af 14.9.1833
Dansk og
italiensk (primo 1833)
Tilbagekaldelse af 24.8.1837 af testamentet af 8.8.1832 Notarialarkivet, Rom (original).
 
m29 III, nr. 4 (kopi)
Italiensk
Det “hemmelige” testamente af 24.8.1837
 
(henlå uåbnet og forseglet i 100 år frem til 20.5.1938)
Notarialarkivet, Rom (original).
 
m29 III, nr. 5 (kopi, testamente)
m29 III, nr. 5a (kopi, omslag)
 
THMO, 72 (notarialakten af 2.6.1838, der bekræfter, at testamentet findes)
THMO, 72a (oversættelse af 25.6.1838 af notarialakten til dansk)
Italiensk
Det “romerske” testamente af 24.8.1837 dateret 10.4.1838
 
(urigtig vidimeret afskrift af det “hemmelige” testamente)
Afskriften på italiensk er ikke lokaliseret.
 
THMO, 66 (notarialoversættelse af 10.5.1838 af det “romerske” testamente til dansk)
Italiensk
Det “hemmelige” kodicil af 25.7.1838 til det “hemmelige” testamente af 24.8.1837
 
(henlå uåbnet og forseglet i 100 år frem til 7.9.1938)
Notarialarkivet, Rom (original).
 
m29 III, nr. 6 (kopi, kodicil og omslag)
 
THMO, ad 72 (kladde på italiensk)
THMO, 84 k (kladden oversat til dansk)
Italiensk
Gavebrev og testamente af 5.12.1838
THMO, 84 (sandsynligvis genpart)
 
THMO, 84a (kladde)
THMO,85 (kongelig konfirmation af 8.12.1838)
 
Dansk
Kodicil af 25.1.1843 til gavebrev og testamente af 5.12.1838 THMO, 190 (genpart)
 
Kongelig konfirmation af 16.2.1843, se dokumentsamling, op. cit. 1935.
Dansk
Ændringer af 12.1.1916 til Thorvaldsens Museums fundats
 
(“en ændret Sammensætning af Bestyrelsen for Thorvaldsens Museum”)
Se dokumentsamling, op. cit. 1935 eller Axel Ravn, op. cit. 1948, bilag. Dansk
Tillæg af 27.2.1981 til fundats af 12.1.1916 for Thorvaldsens Museum
 
(“Akademiet for de skønne Kunster vælger ved sit Akademiråd 3 medlemmer, hvoraf 2 skal være medlemmere af Akademiet”)
Thorvaldsens Museums Journal nr. 29/1981
 
Kongelig konfirmation af 24.3.1981
Dansk


Referencer

 • Dokumentsamling optrykt og udgivet af Thorvaldsens Museum, København, marts 1935:
   
 1. Conferentsraad Bertel Thorvaldsens Gavebrev til Staden Kjøbenhavn og Testament af 5. December 1838.
   
 2. F. Clauswitz’ notarialbekræftelse af 5.12.1838 af Thorvaldsens ratihabering af testamentet.
   
 3. Kongelig konfirmation af 8.12.1838 af gavebrevet og testamentet.
   
 4. Tillægsbestemmelser til mit under 5te December 1838 oprettede og under 8de næstefter allernaadigst confirmerede Testament og Gavebrev, 25.1.1843.
   
 5. F. Clauswitz’ notarialbekræftelse af 25.1.1843 af Thorvaldsens ratihabering af tillægsbestemmelserne.
   
 6. Kongelig konfirmation af 16.2.1843 af tillægsbestemmelserne.
   
 7. Kongelig konfirmation af Ændringer af 12. Januar 1916 til Thorvaldsens Museums Fundats (“af Københavns Kommunalbestyrelse og Bestyrelsen for Thorvaldsens Museum vedtagne Forslag til en ændret Sammensætning af Bestyrelsen for Thorvaldsens Museum”).
 • Axel Ravn: ‘Thorvaldsens Testamenter’, in: Meddelelser fra Thorvaldsens Museum, 1938, p. 43-74.
 • Axel Ravn: ‘Administrationen af Thorvaldsens Museum gennem de 100 Aar’, in: Meddelelser fra Thorvaldsens Museum, 1948, p. 19-48.

Sidst opdateret 23.04.2019