Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7551 af 10248
Afsender Dato Modtager
Frederik Henrik Clauswitz [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Papirsegl med Københavns våbenskjold og tekst: SIG:NOTAR:PUBL:HAFNIENSIS

25.6.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Omnes [+]

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.
Notarialoversættelse til dansk 25.6.1838 ved Frederik Henrik Clauswitz af notarialbekræftelsen af 2.6.1838.

Se original

F i e r d e K l a s s e
N. 4. til Documenter efter Stempletpapirs Forordningens
§. 5. litt. d.
42 Rigsbankskilling Sølv.
Schifter. 1838 Falkenskiold.

Oversættelse
af det Italienske Sprog

[i ovalen:] Stempel

I Guds Navn.
Jeg Underskrevne, Notarius Publicus og beskikket Administrator af Comptoiret af den Capitolinske Notar Offredi’s Efterfølger, bevidner at iblandt de Acter, der opbevares i det anførte Comptoir, forefindes den følgende Act angaaende Depostitionen af et forseglet Testament, der er foretaget af den Høivelbaarne Herr Commandeur Albert Thorvaldsen.

Under Hans Hellighed Pave Gregorius den Sextendes

Pavedømme.

Under Datum af Fire og Tyvende August Eet Tusind Otte Hundrede Syv og Tredive, -

For mig Antonius Toriani, Notarius, Administrator for Offredi’s Efterfølger og de nedenfor underskrevne Vidner –

Fremstod personligen

Høivelbaarne Herr Commandeur Albert Thorvaldsen, Søn af den afdøde Gotscalch, født i Kjøbenhavn i Danmark, Billedhugger, Ridder af forskjellige Ordener, boende i Rom, ”Via Sistina”, No 50 – mig, Notario, bekjendt, hvilken ved fuldkomne Sinds- og Legems-Kræfter frivilligen har overleveret mig disse Blade, syede med hvid Traad og forsynede med syv Segl i rødt Lak, i hvilke han har erklæret at hans sidste mundtlige Testament indeholdes, og at han i samme har indsat sin Arving eller Arvinger, efterladt Legater og paa anden Maade efter sin frie Villie disponeret, og at han vilde, at samme af saadan Aarsag skulde være gyldigt, men hvis det ikke kunde gielde af denne Aarsag, saa vilde han, at det skulde have sin Virkning som Codicil eller donatio mortis causa og til gudeligt Brug /: ad pias causas :/, idet han tilintetgjør og annullerer ethvert andet Testament eller sidste Villies Disposition, der af ham hidindtil kunde være foretaget og forfattet med hvilke som helst Ord og Clausuler, hvor meget endog de kunde have været af en ophævende Natur /: derogatorie delle derogatorie alle derogatorie :/, og idet han vil, at det nærværende skal foretrækkes og gjelde fremfor ethvert andet, og idet han har bemyndiget mig til efter hans Død /: som Gud længe forbyde / at aabne det nærværende uden nogen Formalitet efter Begjering af hvilken som helst Person. Derpaa anmodet om at give Noget til Fordeel for den Hellige Aands Store Hospital, Barmhjertighedens fromme Institut og det Hellige Lands Steder, svarede han, – jeg efterlader Een Scudo til ethvert af disse fromme Instituter.

Handlingen er foretagen i Rom paa den høivelbaarne Herr Advocat Orfei’s Bopæl, liggende i ”via Cesarini” No 11, i Overværelse af de underskrevne Vidner.

Albert Thorvaldsen
Bonaventura Advocat Orfei, Vidne
Francesco Cannetti, Vidne
Angelo Fabiani, Vidne
Arcangelo Maria Santarelli, Vidne
Giuliano Contigiani, Vidne
Giuseppe Ferrini, Vidne
Giuseppe Filippo Biagetti, Vidne

Antonio Torriani, Notarius Publicus, Administrator, som har udfærdiget det. Registreret i Rom den Første September 1837 paa to Sider uden Apostille, Bind No 153 af offentlige Acter Fol 77 paa høire Side, 5te Afdeling. Modtaget Tyve Bajochi, og en Afskrift til Archivet. Vincenzo Compagnone, Forstander.

Copier er overeensstemmende med Originalen og collationeret af mig underskrevne Notarius.
Rom i mit Comptoir, der er liggende i Via Cesarini No 20, den Anden – 2 – Juni Atten Hundrede Otte og Tredive – 1838.

Ant. Torriani, Not. Publ. og beskikket
Administrator af det Capitolinske
Comptoir af Offredi’s Efterfølger. –

[i cirklen til venstre:]
Notarial
Stempel

Jeg Underskrevne Notarius Publicus Regius i Kjøbenhavn bevidner herved, at Forestaaende er en tro og nøiagtig Oversættelse af et mig forevist, i det Italienske Sprog affattet Document. Dets til Bekræftelse under min Haand og mit Embedssegl.

Kjøbenhavn den 25deJuni 1838. –
F. Clausewitz NotPubl

[til venstre med Clauswitz’ hånd:]
3 Rbd foruden
det stemplede Papir

FC

Generel kommentar

Notarialoversættelsen til dansk 25.6.1838 ved Frederik Henrik Clauswitz af notarialbekræftelsen af 2.6.1838, jf. Axel Ravn, op. cit. 1938.
 
Se også oversigten over alle Thorvaldsens testamenter.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 72a
Andre referencer

  • Axel Ravn: ‘Thorvaldsens Testamenter’, in: Meddelelser fra Thorvaldsens Museum, 1938, p. 43-74.

Emneord
Thorvaldsens testamenter
Sidst opdateret 15.10.2020 Print