Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7571 af 10248
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Antagelig Rom

25.7.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Omnes [+]

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.
En oversættelse til dansk af den italienske kladde til Thorvaldsens “hemmelige” kodicil af 25.7.1838.

Se original [Translation]

I Guds Navn Amen

Ligesom jeg, i Anledning af min adopt. Datters Sophies Ægteskab med Oberst Paulsen, og muligen siden efter ved nogen udstedt Auctorition, hvori jeg har erkiendt bemeldte Sophie, som min eneste Datter og Arving, og ved at bestemme hende en Medgift, har forhen sagt at hun skulde være Arving efter mit Testament, saaledes, paa det at der ikke skal opstaae Spørgsmaal ell. Stridigheder, erklærer jeg ved dette Codicil, at naar jeg har erkiendt ovenmeldte Sophie som eneste Arving, og har kaldt hende testamentarisk Arving, har jeg altid forstaaet det sagt i Almindelighed, og uden at tilstaae hende nogen særdeles Rettighed, udenfor dem, som jeg, i Anl. af Ægteskabet, havde formelig tillagt hende, og som jeg i Testamentet har villet tilstaae hende, under Titel af Legat. Og derfor, i det jeg tilintetgiør enhver anden Act, som kunde angaae nogen Disposition, som sidste Villie, Donation &c, vil og erklærer jeg, at alt skal stemme overeens med og svare til de Bestemmelser, som indeholdes i mit Testament, der er gientaget af Notarius d. …. hvilket skal betragtes som Basis og Norm for min uforanderlige og bestandige Villie, som jeg beder mine Exsecutores Testamenti at udføre nøiagtigen, og med den Erklæring, at dersom ovemmeldte Sophie ikke er fornøiet, skal det afgiøres efter Lovene

Og eftersom, efter mit Testament(s Udfærdigelse) uheldigviis er død Hr. Chiaro som jeg havde udnævnt til Ex.test., saa udnævner jeg i hans Sted Hr Ricci med samme Myndighed.

Og dette vil jeg skal være min Villie, som om den udgiorde en Deel af mit Testament, erklærende, at dersom den ej er giældende som saadan, skal den giælde som donatio mortis causa, og paa enhver anden bedre Maade, – og saal. Disponerer jeg.

25 Julii 1838

Generel kommentar

En oversættelse til dansk af den italienske kladde til Thorvaldsens “hemmelige” kodicil af 25.7.1838, jf. Axel Ravn, op. cit. 1938.
 
Se også oversigten over alle Thorvaldsens testamenter.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 84k
Koncipist
Jonas Collin
Andre referencer

  • Axel Ravn: ‘Thorvaldsens Testamenter’, in: Meddelelser fra Thorvaldsens Museum, 1938, p. 43-74.

Emneord
Elisa og Fritz Paulsens giftermål · Elisa Paulsens medgift · Thorvaldsens testamenter
Personer
Elisa Paulsen · Fritz Paulsen
Sidst opdateret 15.10.2020 Print