No. 7629 of 10318
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Antagelig Rom

25.7.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Omnes [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

A Danish translation of the Italian draft of Thorvaldsen’s “secret” codicil dated 25.7.1838.

See Original [Translation]

I Guds Navn Amen

Ligesom jeg, i Anledning af min adopt. Datters Sophies Ægteskab med Oberst Paulsen, og muligen siden efter ved nogen udstedt Auctorition, hvori jeg har erkiendt bemeldte Sophie, som min eneste Datter og Arving, og ved at bestemme hende en Medgift, har forhen sagt at hun skulde være Arving efter mit Testament, saaledes, paa det at der ikke skal opstaae Spørgsmaal ell. Stridigheder, erklærer jeg ved dette Codicil, at naar jeg har erkiendt ovenmeldte Sophie som eneste Arving, og har kaldt hende testamentarisk Arving, har jeg altid forstaaet det sagt i Almindelighed, og uden at tilstaae hende nogen særdeles Rettighed, udenfor dem, som jeg, i Anl. af Ægteskabet, havde formelig tillagt hende, og som jeg i Testamentet har villet tilstaae hende, under Titel af Legat. Og derfor, i det jeg tilintetgiør enhver anden Act, som kunde angaae nogen Disposition, som sidste Villie, Donation &c, vil og erklærer jeg, at alt skal stemme overeens med og svare til de Bestemmelser, som indeholdes i mit Testament, der er gientaget af Notarius d. …. hvilket skal betragtes som Basis og Norm for min uforanderlige og bestandige Villie, som jeg beder mine Exsecutores Testamenti at udføre nøiagtigen, og med den Erklæring, at dersom ovemmeldte Sophie ikke er fornøiet, skal det afgiøres efter Lovene

Og eftersom, efter mit Testament(s Udfærdigelse) uheldigviis er død Hr. Chiaro som jeg havde udnævnt til Ex.test., saa udnævner jeg i hans Sted Hr Ricci med samme Myndighed.

Og dette vil jeg skal være min Villie, som om den udgiorde en Deel af mit Testament, erklærende, at dersom den ej er giældende som saadan, skal den giælde som donatio mortis causa, og paa enhver anden bedre Maade, – og saal. Disponerer jeg.

25 Julii 1838

General Comment

En oversættelse til dansk af den italienske kladde til Thorvaldsens “hemmelige” kodicil af 25.7.1838, jf. Axel Ravn, op. cit. 1938.
 
Se også oversigten over alle Thorvaldsens testamenter.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 84k
Amanuensis
Jonas Collin
Other references

  • Axel Ravn: ‘Thorvaldsens Testamenter’, in: Meddelelser fra Thorvaldsens Museum, 1938, p. 43-74.
Subjects
Elisa and Fritz Paulsen's marriage · Elisa Paulsen's Dowry · Thorvaldsen's Wills
Persons
Elisa Paulsen · Fritz Paulsen
Last updated 15.10.2020 Print