Back to C

Jonas Collin

Denne biografi er under udarbejdelse.

Collin var en af drivkræfterne bag realiseringen af planerne for Thorvaldsens Museum i 1830’erne og spillede dermed en afgørende rolle for, at Thorvaldsens værker endte i København. Han var stiftende medlem af og primus motor i Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum. Han blev senere udnævnt til eksekutor for Thorvaldsens bo og var desuden formand i Thorvaldsens Museums bestyrelse fra 1845 til sin død.
Han blev ansat 1801 som kopist i centraladministrationen og steg herefter hurtigt i graderne; Han blev udnævnt til finansdeputeret 1816 og var en af de vigtigste embedsmænd i Frederik 6.s regeringstid. Han var desuden medlem af talrige kommissioner og selskaber.
Som sekretær for Fonden ad usus publicos 1803-1832 havde han en afgørende indflydelse på den statslige kunststøtte. Han kendes bedst for sin alfaderlige støtte til H.C. Andersen.
Collin trak sig tilbage fra sit embede i 1848.

Jonas Collin var onkel til Thorvaldsens Museums arkitekt Gottlieb Bindesbøll.

På Thorvaldsens Museum findes Constantin Hansens malede portræt af Collin fra 1851, B416. Thorvaldsens elev Adelgunde Vogt skar, mens hun arbejdede i Thorvaldsens værksted, en buste af Collin i elfenben (opholdssted og bevaringstilstand ukendt).Værker på Thorvaldsens Museum

Se Collin repræsenteret i Kataloget,

Last updated 02.06.2016

Jonas Collin #

Jonas Collin

1776-1861 Danish Embedsmand, jurist
From Thorvaldsen12 Doc.
To Thorvaldsen33 Doc.
Total45 Doc.

Amanuensis for Thorvaldsen9 Doc.
To and from others421 Doc.
Mentioned in79 Doc.