Back to B

Gottlieb Bindesbøll

Biografien er under udarbejdelse.

Bindesbøll var arkitekten, som tegnede Thorvaldsens Museum. Han udformede flere skitser og udkast, og et endeligt projekt godkendtes af Københavns kommunes magistrat 20.10.1839.

I 1834 fik Bindesbøll Kunstakademiets stipendium og rejste til Italien og Grækenland, idet han opholdt sig længst tid i Rom. Her lærte han Thorvaldsen at kende og arbejdede med udkast til Thorvaldsens Museum. Hans oprindelige projekter blev videreudviklet gennem samtaler med Thorvaldsen, selvom det præcise indhold af drøftelserne ikke er overleveret.

Det endelige bygningsudkast fordrede den bedst mulige genanvendelse af den kongelige vogngård, som stod på byggegrunden. Af det firfløjede anlæg skabte Bindesbøll Thorvaldsens Museum, som det stadig står i dag.

I forbindelse med godkendelsen af projektet har det muligvis haft en betydning, at hans onkel Jonas Collin sad i Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum, men det afgørende var sandsynligvis, at Thorvaldsen selv foretrak Bindesbølls projekt frem for andre arkitekters.

I 1847 afleverede Bindesbøll den færdige museumsbygning, og han modtog efter Frederik 7.s første besøg der Dannebrogsordenens ridderkors.

Han ledsagede i årene 1822-23 den danske fysiker H.C. Ørsted på en dannelsesrejse i Tyskland og Frankrig. Her besøgte de bl.a. Johann Wolfgang von Goethe i Weimar.

På Thorvaldsens Museum opbevares Bindesbølls dødsmaske, L671.
Værker på Thorvaldsens Museum

Se Bindesbøll repræsenteret i Kataloget.

References

  • Henrik Bramsen, Gottlieb Bindesbøll. Liv og Arbejder, København 1959.
  • Th. Oppermann: ‘M.G. Bindesbøll-Udstillingen i Thorvaldsens museum’, in: Architekten, meddelelser fra Akademisk Architektforening, 19. årgang, nr. 12, København 23. december 1916, p. 94-100.

Last updated 31.10.2019

Gottlieb Bindesbøll #

Gottlieb Bindesbøll

Michael Gottlieb Birckner Bindesbøll 1800-1856 Danish Architect
From Thorvaldsen1 Doc.
To Thorvaldsen1 Doc.
Total2 Doc.

To and from others29 Doc.
Mentioned in54 Doc.