Back to O

Omnes

Omnes bruges i Arkivet til at betegne modtageren af et dokument, som henvender sig til et bredt udsnit af befolkningen. Det kan fx være de tænkte modtagere af et digt eller en tale, men også læsere af avisartikler, modtagerne af subskriptionsopfordringer samt andre dokumenter rettede mod en bredere offentlighed. Der er således flere forskellige kategorier af persongrupper, der alle linkes til denne biografi.

Omnes (af latin alle) betegner med andre ord her en unavngiven, ikke nødvendigvis nærmere afgrænset, gruppe modtagere af en til offentligheden henvendt skrivelse. Hvis en gruppe, der i Arkivet betegnes omnes, i et vist omfang kan beskrives nærmere, vil dette fremgå af den generelle kommentar til det dokument, hvortil biografien er knyttet.

Se desuden Arkivets biografi NN, der bruges om personer, hvor oplysningerne er så sparsomme, at det ikke er muligt identificere vedkommende.

Last updated 02.06.2017

Omnes

?
From Thorvaldsen15 Doc.

To and from others1564 Doc.