Back to N

NN

NN bruges i Arkivet til at betegne endnu uidentificerede personer. Det drejer sig først og fremmest om personer, hvor hverken Arkivet eller andre tilgængelige kilder umiddelbart gør det muligt at identificere vedkommende. Det kan dog også være fx koncipister, hvis håndskrift ikke kan sammenknyttes med en sikker personidentifikation.
Der er således flere forskellige kategorier af uidentificerede personer, der alle linkes til denne NN-biografi. Når hidtil ukendte personer identificeres, får de naturligvis deres egen personbiografi og løftes dermed ud af gruppen af personer tilknyttet denne biografi.

NN kommer af det latinske nomen nescio, dvs. jeg kender ikke navnet, af ‘nomen’, dvs. navn, og ‘nescire’, dvs. ikke at kende.
NN betegner ofte ikke en uidentificeret person, men snarere personer, der bevidst ønsker at være anonyme. I Arkivets kontekst bruges betegnelsen derimod altid som udtryk for, at oplysningerne, der kan knyttes til en person er så sparsomme, at det ikke er muligt at identificere vedkommende.

Se desuden Arkivets biografi Omnes, der bruges om store grupper af personer.

Last updated 09.01.2018

NN

Uidentificeret ?
From Thorvaldsen47 Doc.
To Thorvaldsen827 Doc.
Total874 Doc.

Amanuensis for Thorvaldsen141 Doc.
To and from others409 Doc.